Znak A-30 to znak-zagadka. Kierowca nigdy nie wie, o czym jest dokładnie

Dziś czas na motoryzacyjną zagadkę. Widząc przy drodze znak A-30, jesteś ostrzegany przed niebezpieczeństwem. Tak, to prawda. Ale jakim niebezpieczeństwem? Przepisy mówią jasno, że... innym. Tyle że to nadal niewiele wyjaśnia.

O przepisach, znakach drogowych i mandatach więcej opowiadamy również w serwisie Gazeta.pl.

Znaki drogowe informują, wskazują pierwszeństwo, a do tego ostrzegają. I zdecydowanie do tej ostatniej kategorii należy tablica o oznaczeniu A-30. Jak brzmi jej definicja? Ta jest dość enigmatyczna. Znak A-30 oznacza bowiem inne niebezpieczeństwo... Inne, czyli dokładnie takie, które nie zostało sprecyzowane za pomocą innego znaku ostrzegawczego.

Zobacz wideo Motospacer po Serocku i okolicach

Inne niebezpieczeństwo, czyli tak właściwie to jakie?

Rodzaj ostrzeżenia przygotowany dla kierowcy na mocy znaku A-30, nie zawsze musi być jasny czy też wystarczająco oczywisty. Właśnie dlatego drogowcy często uzupełniają tablicę tabliczkami dodatkowymi. Te odpowiednim komunikatem słownym precyzują ostrzeżenie. Jakie tabliczki są spotykane? A więc:

 • T-8 – miejsce, w którym ruch pojazdów został skierowany na tory tramwajowe,
 • T-10 – przecięcie drogi z bocznicą kolejową lub torem o podobnym charakterze; w miejscu tak oznakowanym ruch na drodze jest wstrzymywany przez pracownika kolei podczas przejeżdżania (przetaczania) pociągu,
 • T-11 – przeprawę promową,
 • T-12 – podłużny uskok nawierzchni,
 • T-13 – odcinek drogi, na którym występują deformacje nawierzchni w postaci kolein,
 • T-14 – miejsce częstych wypadków o charakterze wskazanym na tabliczce,
 • T-15 – miejsce częstych wypadków spowodowanych śliską nawierzchnią jezdni ze względu na opady deszczu,
 • T-16 – miejsce wyjazdu pojazdów uprzywilejowanych wskazanych na tabliczce,
 • T-17 – granicę państwa,
 • T-18 – nieoczekiwaną zmianę kierunku ruchu o przebiegu wskazanym na tabliczce
 • lub po prostu tabliczka z napisem określającym rodzaj zagrożenia.

Widzę znak A-30. Jak powinienem się zachować?

Kierujący widząc znak A-30 powinien w pierwszej kolejności zachować szczególną ostrożność. W końcu tablica ostrzega go! Czym jest szczególna ostrożność? Tą można wyrazić poprzez zredukowanie prędkości jazdy, uważne obserwowanie przebiegu drogi i jej otoczenia oraz kontrolowanie zachowań innych kierujących i pieszych.

Gdzie obowiązuje znak A-30?

Gdzie obowiązuje znak A-30 "Inne niebezpieczeństwo"? Na drogach o dopuszczalnej prędkości powyżej 60 km/h powinny być ustawione od 150 do 300 metrów od miejsca zagrożenia. W przypadku innych dróg odległość powinna wynosić do 100 metrów. Drogowcy czasami jednak precyzują ten dystans za pomocą tabliczki T-1 (wskazują na niej np. konkretnie 100 czy 50 m). Gdy pod znakiem A-30 pojawi się tabliczka T-2, wskazywana jest długość odcinka drogi, na którym pojawia się zagrożenie. Taki odcinek może być zakończony powtórzonym znakiem A-30 z tabliczką T-3 z napisem koniec.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.