Otwarcie kolejnego odcinka S7 Napierki - Płońsk. Trasa nad morze przyspiesza

Dziś uruchomiono kolejny odcinek drogi ekspresowej S7 od węzła Dłużniewo do Płońska. To oznacza, że kierowcy mają już do dyspozycji dwie jezdnie od granicy województwa warmińsko-mazurskiego do mazowieckiego. Łączy odcinek trasy szybkiego ruchu ma już 71 km.

Kolejny odcinek trasy S7 został oddany do użytkowania, ale to to jeszcze nie oznacza zakończenia prac. Na odcinkach pomiędzy węzłem Dłużniewo a obwodnicą Płońska kierowcy będą mogli korzystać z obu jezdni. Jednak ze względu na prace przy oznakowaniu poziomym i przewiązkach będzie obowiązywać ograniczenie prędkości do 60 km/h.

Więcej informacji na temat inwestycji drogowych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

GDDKiA zaapelowała do kierowców z przypomnieniem, że na pozostałej części trasy (od Napierek do Dłużniewa) ruch odbywa się pełnym przekrojem jezdni, ale z ograniczeniem prędkości do 80 km/h. Dopiero we wrześniu i październiku będzie wdrażana docelowa organizacja ruchu, a tym samym znikną wszystkie ograniczenia prędkości.

Budowa 71-kilometrowego odcinka trasy S7 podzielono na cztery odcinki realizacyjne:

 • Napierki - Mława (ok. 14 km),
 • Mława - Strzegowo (ok. 21,5 km),
 • Strzegowo - Pieńki (ok. 22 km),
 • Pieńki - Płońsk (ok. 13,7 km).

Każdy z odcinków powstawał w systemie "projektuj i buduj" – wyłonieni w przetargach wykonawcy przed przystąpieniem do prac budowalnych musieli wykonać projekty budowlane i złożyć wnioski o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, czyli tzw. ZRID.

Prace na trzech odcinkach od Mławy do Płocka rozpoczęły się jesienią 2019 roku, a na odcinku Napierki – Mława dopiero wiosną 2020 roku. Inwestycja zakładała budowę drogi ekspresowej o przekroju dwujezdniowym, a także budowę dróg serwisowych, remontem wybranych dróg lokalnych, a także budowę obiektów inżynierskich i urządzeń ochrony środowiska.

Zobacz wideo

W ciągu nitki trasy S7 powstanie aż dziewięć węzłów:

 • Mława Północ,
 • Mława Wschód,
 • Mława Południe (obecnie można tykji zawrócić, pełna funkcjonalność dopiero po wybudowaniu DW 544),
 • Żurominek,
 • Strzegowo Północ,
 • Strzegowo Południe,
 • Glinojeck,
 • Pieńki Rzewińskie,
 • Dłużniewo.

Oprócz tego powstaną jeszcze cztery Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP):

 • Pepłowo I,
 • Pepłowo II,
 • Ćwiklinek,
 • Dłużniewo.

Łączy koszt całej inwestycji wynosi 1,6 mld zł. Inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej łącznie wynosi 1 043 836 933,77 zł.

Wykonawcą trzech odcinków trasy S7 jest konsorcjum firm STRABAG i STRABAG Infrastruktura Południe: odcinek Strzegowo - Pieńki (koszt 516,2 mln zł), odcinek Pieńki - Płońsk (koszt 311,7 mln zł), odcinek Napierki - Mława (koszt 294,7 mln zł). Natomiast wykonawcą odcinka Mława - Strzegowo jest konsorcjum firm PORR oraz PORR Bau. Wartość kontraktu wynosi 446,1 mln zł.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.