Rząd zaostrzy przepisy. Punkty karne nawet za drobne wykroczenia

Rządowe Centrum Legislacyjne opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego. Jednym z pomysłów MSWiA jest podniesienie liczby punktów karnych za najpopularniejsze i najgroźniejsze wykroczenia w ruchu drogowym.

W Rządowym Centrum Legislacyjnym pojawił się projekt rozporządzenia zaostrzający kary za naruszanie przepisów w ruchu drogowym.

Celem projektu rozporządzenia jest określenie sposobu punktowania i liczby punktów odpowiadających naruszeniu przepisów ruchu drogowego, a także warunków i sposobu prowadzenia ewidencji kierujących naruszających przepisy ruchu drogowego, trybu występowania z wnioskami

- można przeczytać w uzasadnieniu. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zaproponowało, żeby kierowcy dostawali jeszcze więcej punktów karnych za wykroczenia drogowe.

Więcej informacji na temat przepisów ruchu drogowego znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Pomysłodawcy projektu chcą jeszcze mocniej dokręcić śrubę kierowcom. Punkty karne będą doliczane już przy najmniejszym przekroczeniu dozwolonej prędkości – do 10 km/h. Natomiast przekroczenie prędkości w niektórych przypadkach będzie karane jeszcze większą liczbą punktów karnych. Niebezpieczne wykroczenia polegające na omijaniu zapór kolejnych lub jazda autostradą pod prąd mają być karane 15 punktami karnymi. Takie same konsekwencje przewidziano w sytuacji, gdy nie zostanie udzielona pomoc ofierze wypadku.

Zobacz wideo

Podwyżkę punktów w projekcie przewidziano także za niedostosowanie się do sygnałów świetlnych, sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym. Wykroczenia przeciwko tzw. niechronionym uczestnikom ruchu drogowego również trafiły na tę listę. Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu lub wchodzącemu na przejście będzie kosztować 15 punktów.

Ponadto ewidencja będzie rejestrować wykroczenia wszystkich kierujących pojazdami silnikowymi lub motorowerami, niezależnie od posiadanych przez nich uprawnień, którzy dopuścili się naruszeń przepisów ruchu drogowego. Nowością będzie ewidencjonowanie osób posiadających prawa jazdy wydane za granicą, a także nieposiadających miejsca zamieszkania na terytorium Polski.

Lista planowanych kar za przekroczenie prędkości:

  • do 10 km/h – 1 pkt karny (wcześniej bez punktów),
  • od 11 do 15 km/h - 2 pkt karne,
  • od 16 do 20 km/h - 3 pkt karne (były 2 pkt),
  • od 21 do 25 km/h - 5 pkt karnych,
  • od 26 do 30 km/h - 4 pkt karnych,
  • od 31 do 40 km/h - 9 pkt karnych (było 6 pkt),
  • od 41 do 50 km/h - 11 pkt karnych (było 8 pkt),
  • od 51 do 60 km/h - 13 pkt karnych,
  • od 61 do 70 km/h - 14 pkt karnych,
  • o więcej niż 70 km/h - 15 pkt karnych.
Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.