Czy podczas jazdy autokarem trzeba zapinać pasy? Odpowiedź jest jasna

Tragiczny wypadek polskiego autokaru w Chorwacji przywrócił ożywioną dyskusję na temat stosowania pasów bezpieczeństwa w autokarach. Sprawdzamy, co na ten temat mówią aktualnie obowiązujące przepisy.

Kwestia zapinania pasów bezpieczeństwa co jakiś czas powraca do dyskusji w przestrzeni publicznej. To dość zaskakujące, zważywszy, że już od lat większość samochodów na polskich drogach jest wyposażona w ten element bezpieczeństwa.

Więcej informacji na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Dlatego na początek warto sprawdzić, co mówią na ten temat przepisy, a konkretnie ustawa Prawo o ruchu drogowym. Więcej na ten temat znajdziemy w art. 39 ust. 1, który stanowi:

Kierujący pojazdem samochodowym oraz osoba przewożona takim pojazdem wyposażonym w pasy bezpieczeństwa są obowiązani korzystać z tych pasów podczas jazdy

W obecnym kształcie ten zapis obowiązuje od 1 stycznia 1998 r. Dotyczy wszystkich pojazdów samochodowych, które są wyposażone w takie pasy. Wymóg używania pasów obowiązuje zatem od 1998 r., jeśli pojazd był w nie wyposażony.

Wszystkie autokary z obowiązkowymi pasami bezpieczeństwa od 2007 roku

Ministerstwo Transportu i Budownictwa w październiku 2007 roku wprowadziło wymóg wyposażania autokarów w pasy bezpieczeństwa. Po tym czasie nie można było zarejestrować w Polsce nowego pojazdu tego typu, jeśli nie został wyposażony w ten element. Zmiany nie dotyczyły pojazdów zarejestrowanych i użytkowanych przed tym terminem.

Zobacz wideo

Kierujący pojazdem kategorii M2 i M3 wyposażonym w pasy bezpieczeństwa jest zobowiązany do poinformowania pasażerów o obowiązku korzystania z pasów podczas jazdy.

Przepisy przewidują, że może to zrobić osoba kierująca przewożoną grupą (przewodnik) lub może zostać wyemitowane ostrzeżenie za pomocą urządzenia audiowizualnego lub za pomocą znaku umieszczonego w widoczny sposób przy każdym miejscu siedzącym.

Kto nie musi zapinać pasów bezpieczeństwa w autokarze?

Dlatego wyjeżdżając na wycieczkę autokarem należy zapinać pasy. Ustawa dopuszcza zwolnienie z tego obowiązku pasażerów w kilku wymienionych sytuacjach, m.in.:

  • osoby mającej zaświadczenie lekarskie o przeciwwskazaniu do używania pasów bezpieczeństwa;
  • kobiety w widocznej ciąży.

Przy czym osoby, których dotyczy przeciwskazanie do zapinania pasów powinny posiadać ważne zaświadczenie lekarskie. Zaświadczenie musi być imienne. Jednak z treści zaświadczenia nie musi wynikać przyczyna przeciwwskazania.

Więcej o:
Copyright © Agora SA