Dobre Miasto. Mieszkańcy doczekają się obwodnicy? GDDKiA właśnie rozpoczyna przygotowania

Możliwe, że mieszkańcy Dobrego Miasta doczekają się obwodnicy. Właśnie rozpoczęto przetarg na wykonanie dokumentacji dla nowej inwestycji. Na ten moment siedem firm złożyło swoje zgłoszenia. Najniższą ofertę, opiewającą na 3,38 mln zł, wysunęło konsorcjum firm STI z Warszawy i S.Te.P. z Włoch.

Złożone oferty sprawdzi teraz komisja przetargowa. W postępowaniu przyjęto dwa kryteria oceny ofert. Oprócz ceny (60 proc.), kluczowe jest również doświadczenie projektantów w zakresie środowiska, branży drogowej i geologii (40 proc.). 

Szczegóły dotyczące dokumentacji

Zakres dokumentacji, która jest przedmiotem przetargu, obejmuje Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) oraz materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU).

Czas przewidziany na jej wykonanie to 42 miesiące (od momentu podpisania umowy). Oznacza to, że w połowie 2026 roku GDDKiA będzie gotowa do ogłoszenia przetargu na docelową budowę obwodnicy. Inwestycja powstanie w ramach systemu Projektuj i buduj. 

Autostrada A1A4, S7, A1, S8. Aż 37 nowych punktów, na które kierowcy wyczekują

Udział w kosztach prac przygotowawczych będzie mieć również Gmina Dobre Miasto, która przeznaczy na ten cel 1,5 mln zł. Budowa obwodnicy znajduje się na liście zadań rezerwowych w rządowym Programie budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030.

Budżet, jaki przeznaczono na wykonanie dokumentacji to dokładnie 3 564 545,45 zł.

Parametry i cele planowanej obwodnicy Dobrego Miasta

Planowana obwodnica będzie miała długość około 8 kilometrów. Będzie to droga klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego) o dwóch pasach ruchu w przeciwnych kierunkach o szerokości 3,5 m. Nośność nawierzchni obwodnicy będzie wynosiła 11,5 tony na oś.

Jej początek będzie miał miejsce na styku z przebudowywanym obecnie odcinkiem DK51 Smolajny - Kosyń, koniec zaś dołączy się do istniejącej obwodnicy Barcikowa, omijając jednocześnie miejscowość Stary Dwór.

Efektem realizacji inwestycji będzie zmniejszenie liczby zdarzeń drogowych i czasu przejazdu, a także ograniczenie hałasu, zanieczyszczeń powietrza oraz ruchu tranzytowego w mieście.

Budowa obwodnicy poprawi parametry drogi krajowej oraz pozwoli na zachowanie stałej prędkości i skrócenie czasu przejazdu na całym odcinku od Smolajn do Dobrego Miasta. Obecnie trwają budowy obwodnicy Smolajn oraz odcinka Smolajny - Kosyń w ciągu drogi krajowej nr 51.

Lista podmiotów biorących udział w przetargu

Poniżej przedstawiamy dokładną listę uczestników przetargu wraz z przedstawionymi ofertami:

  1. S.T.I. Polska Sp. z o.o. (lider konsorcjum), S.Te.P. s.r.l. (partner konsorcjum) - 3 379 990,80 zł
  2. Europrojekt Gdańsk S.A. - 3 646 581,00 zł
  3. IVIA S.A. - 3 917 181,00 zł
  4. Lafrentz Polska Sp. z o.o. - 3 918 411,00 zł
  5. Mosty Katowice Sp. z o.o. - 4 231 200,00 zł
  6. MPRB Sp. z o.o. - 4 428 000,00 zł
  7. Value Engineering Sp. z o.o. - 4 135 629,00 zł
Więcej o: