Kierowca zapłaci, mimo że ma OC. Sytuacje, kiedy nie działa. No i ten regres

W znakomitej większości przypadków kierowca nie musi się przejmować, bo szkody w wypadku pokryje ubezpieczyciel z ubezpieczenia OC. Są jednak wyjątki.

Każdy pojazd pojawiający się na drogach publicznych w Polsce musi mieć tablice rejestracyjne, ważny przegląd techniczny i ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. I spełnienie tych wszystkich wymogów jeszcze nie oznacza, że OC w każdym przypadku skutecznie ochroni sprawcę kolizji przed skutkami finansowymi zdarzenia. Ustawa dotycząca ubezpieczeń obowiązkowych przewiduje bowiem szereg wykluczeń, na podstawie których OC nie zadziała, a właściciel pojazdu będzie musiał zapłacić z własnej kieszeni za wyrządzone szkody.

Przepisy ruchu drogowego wyjaśniamy codziennie na stronie głównej gazety.pl.

Zobacz wideo 48-latka potrącona przez samochód w Łukowie. Jechała rowerem po przejściu dla pieszych

Najważniejsze pięć sytuacji, kiedy nie działa OC

  1. Skrajnym przypadkiem jest wypadek kierowcy z pojazdem, który przewozi niebezpieczne substancje. Jeśli np. staranujemy cysternę, dojdzie do wycieku, który skazi środowisko.
  2. OC nie pokrywa strat, kiedy za opłatą były przewożone za opłatą. Odpłatny przewóz, żeby w razie wypadków rzeczy były objęte ubezpieczeniem wymaga dodatkowego ubezpieczenia tych przedmiotów.
  3. W wypadku doszło do uszkodzenia lub zniszczenia cennych przedmiotów.
  4. Gdy samochód został pożyczony innemu kierowcy. Ubezpieczyciel pokrywa tylko straty osoby poszkodowanej.
  5. Doszło do wypadku samochodów tego samego właściciela.

Stłuczka na rondzieSkoda vs. ford na rondzie. Metoda na stłuczkę? Strach? Dobrze, że była kamerka

Regres ubezpieczenia - co to jest?

Regres ubezpieczeniowy to roszczenie, do którego prawo ma zakład ubezpieczeń. Polega ono na żądaniu od sprawcy wypadku czy kolizji zwrotu odszkodowania wypłaconego poszkodowanym. Prawo do regresu jest uregulowane w Ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

- tłumaczy Uniqa na swojej stronie.

Ubezpieczenie OC samochodu, a jazda po alkoholu

Mimo licznych kampanii mających na celu uświadomienie kierowcom konsekwencji wynikających z jazdy po alkoholu, statystyki zliczające pijanych kierowców poruszających się po polskich drogach, wciąż są niepokojące.

Prowadzenie pojazdu z przekroczonym dopuszczalnym limitem alkoholu we krwi kierowcy, wykluczy udział towarzystwa ubezpieczeniowego w likwidacji ewentualnych szkód. To samo tyczy się środków odurzających. Polisa OC zadziała i poszkodowany otrzyma rekompensatę, ale ubezpieczyciel zastosuje regres i o wyrównanie strat zgłosi się do swojego klienta.

Taką samą odpowiedzialnością zostanie obarczony sprawca kierujący bez wymaganych uprawnień.

Ubezpieczenie OC samochodu, a ucieczka z miejsca zdarzenia

To poważny argument dla ubezpieczyciela. Jeśli po spowodowaniu wypadku kierowca ucieknie z miejsca zdarzenia, straci część zniżek na ubezpieczenie auta i będzie zobowiązany do poniesienia kosztów związanych z likwidacją szkody.

Kiedy jeszcze ubezpieczyciel zastosuje regres?

  • Wypadek lub kolizja zostały spowodowane umyślnie.
  • Sprawca prowadził kradziony samochód.

Prawo jazdy, symbole ograniczeń01.06 w prawie jazdy. To przez ten kod sypią się mandaty. Teraz to minimum 1500 zł

Samochód nie ma ważnego przeglądu - co z ubezpieczeniem?

Bez względu na to, czy w momencie stłuczki auto miało ważny przegląd czy nie, ubezpieczyciel ma obowiązek wypłacić odszkodowanie osobom poszkodowanym. W praktyce często się zdarza, że w sytuacji nieaktualnych badań technicznych, ubezpieczyciele występują do sprawcy z regresem.

- piszą na swojej stronie eksperci mifind.pl. Jakie skutki na wypłatę ubezpieczenia OC samochodu ma jazda bez ważnego badania technicznego? W razie stłuczki lub wypadku, towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci poszkodowanemu należne środki, ale może (nie dzieje się to zawsze) o ich częściowy lub całościowy zwrot, zwrócić się do winnego stłuczki. Tak właśnie działa regres. Firma ubezpieczeniowa będzie chciała w takiej sytuacji udowodnić, że stan techniczny przyczynił się do drogowego zdarzenia.

Więcej o: