Odkrycie archeologów na trasie Via Carpatia S19. Groby sprzed czterech tysięcy lat

Budowa trasy S19 w ciągu europejskiej drogi Via Carpatia to spore wyzwanie. Nie tylko dla drogowców, lecz także archeologów. Na terenie placu budowy pomiędzy węzłami Rzeszów Południe i Babica odkryto kilkanaście pochówków, których wiek wynosi co najmniej 4,3-4,6 tys. lat!

W czasie prac archeologicznych prowadzonych na terenie planowanego przebiegu trasy odkryto obiekty związane z pradziejowymi osadami, które są datowane kilka epok: epokę neolitu, epokę brązu, epokę wpływów rzymskich, epokę okresu lateńskiego, kulturę łużycką, kulturę przeworską, wczesne średniowiecze i okres nowożytni.

Więcej ciekawych newsów motoryzacyjnych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Na terenie stanowisk w Mogielnicy archeolodzy odkryli 11 grobów kultury ceramiki sznurowej z okresu neolitu. W każdym z nich znajdował się szyb wejściowy, jama grobowa (tzw. nisza) oraz łączący je korytarz. Groby utworzyły cmentarzysko kurhanowe na kilku sąsiadujących ze sobą wzniesieniach. Najczęściej dokonywano w nich pojedynczego lub podwójnego pochówku. W jednym z przypadków udokumentowano szczątki trzech osób, ale kości zachowały się w bardzo słabym stanie.

Zobacz wideo

We wnętrzu znaleziono narzędzia krzemienne, grociki krzemienne do strzał, topory i siekiery kamienne. Przy okazji archeolodzy zabezpieczyli materiały ceramiczne zdobione odciskami sznura. Eksperci datują stanowisko w Mogielnicy na przełom neolitu i epoki brązu - czyli 2600-2300 lat przed narodzeniem Chrystusa.

Badania archeologiczne trwają od 10 marca bieżącego roku. Do tej pory zakończyły się tylko na jednym stanowisku w miejscowości Niechobrz. Na pozostałych stanowiskach badania nadal trwają z uwagi na ich rozszerzenia, a także na problemy z dostępnością do terenu badań z powodu przebiegu przez teren stanowisk czynnej sieci gazowej wysokiego ciśnienia, co uniemożliwia prowadzenia badań do czasu jej wyłączenia

- poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Wszystkie znaleziska będą teraz wnikliwie analizowane, a następnie szczegółowo opracowane przez specjalistów zajmujących się wspomnianymi epokami. Następnie zostaną przekazane do Muzeum Okręgowego w Rzeszowie.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.