Kiedy trzeba wymienić prawo jazdy? Nie tylko, gdy minie data z rubryki 11. 1500 zł mandatu

Nie tylko minięcie daty ważności sprawia, że prawo jazdy przestaje obowiązywać. Kierowca ma również obowiązek aktualizowania wszelkich danych identyfikacyjnych. I dziś dotyczy on przede wszystkim imienia i nazwiska. Tak, za nazwisko można stracić uprawnienia.

Więcej porad związanych z uprawnieniami do kierowania pojazdów znajdziesz również w serwisie Gazeta.pl.

Data ważności uprawnień, wpisana w rubryce 11., jest automatycznie datą ważności prawa jazdy. Kierowcy nie zdają sobie jednak sprawy z tego, że czasami ważność dokumentu może wygasnąć przed minięciem jego daty ważności. I taka sytuacja dotyczy przede wszystkim scenariusza, w którym zmieniły się dane identyfikacyjne wpisane na pierwszej stronie prawka.

Zobacz wideo Wymiana prawa jazdy to obowiązek. Dla wszystkich. Kiedy trzeba to zrobić?

O wygaśnięciu prawa jazdy decyduje zmiana danych

O jakich danych identyfikacyjnych mowa? W najnowszej wersji prawa jazdy ich ilość została ograniczona. Nie da się zmodyfikować daty urodzin czy PESEL-u. Zmienić się może zatem tak naprawdę głównie... nazwisko. Stanie się tak w przypadku ślubu lub rozwodu u kobiet, ewentualnie pozytywnie rozpatrzonego wniosku o zmianę nazwiska u mężczyzn. Poza tym istnieje jeszcze możliwość zmiany imienia. To również modyfikacja danych identyfikacyjnych. Po wystąpieniu zmiany nazwiska lub imienia, kierujący ma dokładnie 30 dni na wymianę dokumentu.

Przed 4 marca 2019 roku w prawie jazdy wpisany był również adres zamieszkania. Jego zmiana również stanowiła przesłankę do wygaśnięcia ważności dokumentu i konieczności jego wymiany. Po tej dacie konieczność taka jednak wygasła.

Po 30 dniach prowadzisz bez uprawnień, ale za to z... mandatem!

W przypadku zmiany danych identyfikacyjnych kierujący ma 30 dni na wymianę prawa jazdy. Na wymianę, a nie złożenie wniosku o wydanie nowego dokumentu. W sytuacji, w której nie wyrobi się z uzyskaniem nowego prawka w tym terminie, najlepiej aby powstrzymał się od prowadzenia pojazdu. Po minięciu 30 dni prawo jazdy traci ważność, a wraz z nim... uprawnienia do kierowania pojazdami. A to tworzy potężny problem. Szczególnie że znowelizowany Kodeks wykroczeń przewiduje za to surową karę. Kierowca musi się liczyć z:

  • grzywną nie niższą niż 1500 zł – art. 94 par. 1 ustawy Kodeks wykroczeń,
  • zakazem prowadzenia pojazdów mechanicznych, czyli de facto odebraniem
    prawa jazdy – art. 94 par. 3 ustawy Kodeks wykroczeń.

Oczywiście w tej sytuacji można nieco filozofować. Bo przecież dziś kierujący nie musi wozić ze sobą prawa jazdy. A skoro tak, to czy czasem sankcja za dane niezgodne np. z dowodem osobistym nadal można dostać mandat? Odpowiedź brzmi... tak. I policjant nadal wyłapie niezgodność w czasie kontroli drogowej. Szczególnie że dokładnie takie same dane jak na prawie jazdy znajdą się na koncie kierującego w Centralnej Ewidencji Kierowców. I tym samym będą one niezgodne jak dane wpisane w pozostałych bazach osobowych lub np. dowodzie osobistym.

Kontrola drogowaKto i kiedy musi wozić prawo jazdy? Przepisy się zmieniły, ale nie dla każdego

Muszę zmienić prawo jazdy bo zdobyłem nową kategorię...

Bardzo specyficznym przypadkiem obowiązkowej wymiany prawa jazdy jest też... zdobycie dodatkowych uprawnień. W takim przypadku nowy dokument jest wyrabiany niejako z automatu po pozytywnym wyniku egzaminu na prawo jazdy. Tym samym kierujący nie musi się przejmować 30-dniowym terminem wyrobienia nowego dokumentu czy obawiać tego, że stary traci ważność.

Wniosek o wydanie nowego prawa jazdy. Co musisz wiedzieć?

Do wymiany prawa jazdy konieczne jest złożenie wniosku w wydziale komunikacji. Można to zrobić w dowolnie wybranym urzędzie w kraju. Do wniosku kierowca musi dołączyć kolorową fotografię o wymiarach 35x45 mm oraz kserokopię posiadanego dokumentu. Opłata wnoszona w urzędzie wynosi dokładnie 100,50 zł. Ile się czeka na nowe prawo jazdy? Referaty komunikacji wskazują, że termin na ogół nie jest dłuższy niż dwa tygodnie. Wszystko zależy m.in. od tego jak mocno obłożona będzie drukarnia Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych.

Więcej o: