Pojazdy członowe. Czy obowiązują je specjalne przepisy?

Pojęcie pojazdu członowego sprawia wrażenie przepisowego archaizmu. I choć nie zostało dokładnie opisane przez ustawę Prawo o ruchu drogowym, warto poznać zapisy mówiące o nim. Bo wskazują one na kilka ważnych zasad dla kierujących.

Kolejne porady związane z zasadami ruchu drogowego publikujemy również w serwisie Gazeta.pl.

Pojazd członowy. Nazwa brzmi dość tajemniczo. Tajemnicza de facto jednak nie jest. Bo tego typu pojazdy każdy kierowca spotyka codziennie na drogach. Czym zatem są? To określa art. 2 pkt 35 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Pojazd członowy to zespół pojazdów składający się z pojazdu silnikowego złączonego z naczepą, czyli mówiąc językiem popularnym np. TIR.

Sam ciągnik siodłowy nie jest pojazdem członowym. Do wystąpienia tego pojęcia konieczna jest też naczepa, której część spoczywa na ciągniku i obciąża go. Pojazd członowy zawsze składa się z dwóch części.
Zobacz wideo Testujemy Travel Assist w VW ID.5. "Raz się skorzysta, to potem trudno przestać"

Pojazd członowy to zespół pojazdów?

Definicja pojazdu członowego pojawia się w przepisach. I tak naprawdę na tym kończą się zapisy odnoszące się do niego w sposób bezpośredni. Tak, są zapisy mówiące np. o maksymalnej długości. Tyle że te wspominają już o zespole pojazdów, a nie pojeździe członowym. Czy te pojęcia są tożsame? Można przyjąć że ustawodawca zastosował taką właśnie metodykę. A to prowadzi nas do art. 62 ust. 4a pkt 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Ten wyraźnie wskazuje, że długość zespołu pojazdów składającego się z pojazdu samochodowego i naczepy nie może przekraczać 16,5 metra.

Oczywiście może się okazać, że pojazd członowy będzie miał większą długość. Tyle że wtedy według przepisów zaczyna być pojazdem nienormatywnym. A to oznacza, że na jego przejazd drogami publicznymi należy uzyskać zezwolenie.

Maksymalna prędkość pojazdów członowych

Przepisy dotyczące długości nie są jedynymi, które odnoszą się do pojazdów członowych. Z uwagi na rozmiar i wagę ustawodawca obniżył dla nich również limit dopuszczalnej prędkości. Ta w mieście jest identyczna jak w przypadku aut osobowych i wynosi 50 km/h. Różnice widać jednak poza terenem zabudowanym. Pojazd członowy może jechać maksymalnie:

  • 70 km/h na drodze krajowej jednopasmowej,
  • 80 km/h na drodze krajowej dwupasmowej z pasami w różnych kierunkach oddzielonych pasem zieleni, na drodze ekspresowej i na autostradzie.

W tym puncie jako zasadę dotyczącą pojazdów członowych warto też wspomnieć o znaku B-26 "Zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe". Często jest stawiany nie tylko przy drogach krajowych, ale również na autostradach czy drogach ekspresowych.

Jakie uprawnienia są konieczne do prowadzenia pojazdu członowego?

Ważną kwestią odnoszącą się do pojazdów członowych są uprawnienia do kierowania nimi. I nietrudno dojść do wniosku, że prawo jazdy kat. B jest tu niewystarczające. Kierujący musi uzupełnić ją kategoriami C i C+E. A do tego musi ukończyć 21. rok życia (18. jeżeli posiada kwalifikację wstępną), uzyskać zaświadczenie lekarskie i orzeczenie psychologiczne, przejść szkolenie oraz zdać egzamin na prawo jazdy.

Mandat za kierownicą pojazdu członowego

Gabaryty pojazdu członowego sprawiają, że nie uzyska on dostępu do każdej drogi publicznej. Zakaz może dotyczyć szerokości, długości lub rzeczywistej masy całkowitej. Złamanie przepisów w tym zakresie oznacza wykroczenie. A wykroczenie musi wiązać się z mandatem. Ile będzie on wynosił?

  • złamanie znaku B-7 "Zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepą" – mandat 250 zł i 3 pkt karne,
  • złamanie znaków B-15 "zakaz wjazdu pojazdów o szerokości ponad ... m", B-16 "zakaz wjazdu pojazdów o wysokości ponad ... m" lub B-17 "zakaz wjazdu pojazdów o długości ponad ... m" – mandat 150 zł i 2 pkt karne,
  • złamanie znaku B-18 "zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad ... t" lub B-19 "zakaz wjazdu pojazdów o nacisku pojedynczej osi napędowej większym niż ... t" – mandat 500 zł i 2 pkt karne.
Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.