Powstanie 12 kilometrów trasy S19. Polski odcinek Via Carpatia w budowie

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetargi na dwa ostatnie odcinki drogi ekspresowej S19 w województwie podkarpackim: Jawornik-Lutcza i Lutcza-Domaradz. Trasa o długości 12 kilometrów będzie naszpikowana tunelami.

O nowym odcinku trasy S19 można powiedzieć, że będzie miała "alpejski" charakter. Wszystko za sprawą skomplikowanej budowy geologicznej, składającej się ze zlepieńców, piaskowców i łupków ilastych, charakterystycznych dla fliszu karpackiego.

Więcej informacji na temat inwestycji drogowych w Polsce znajdziesz na stronie Gazeta.pl

Teren inwestycji charakteryzuje się również skomplikowanym ukształtowaniem terenu, przechodząc na przemian przez wzniesienia i doliny. Stąd występowanie długich tunelów na łącznym odcinku o długości 12 kilometrów.

S19 Jawornik - Lutcza

Odcinek pomiędzy Jawornikiem i Lutczą ma długość ok. 5,2 km. Trasa będzie poprowadzona m.in. estakadą nad drogą krajową nr 19. Będzie to całkiem spory obiekt o rozpiętości 780 metrów, z filarami dochodzącymi nawet do 36 metrów wysokości. Estakada przejdzie w tunel pod górą Kamieniec o długości prawie trzech kilometrów.

Nowy odcinek drogi S19 o przekroju dwujezdniowym będzie miał po dwa pasy ruchu w obu kierunkach. Oprócz tego pas awaryjny. W ciągu trasy głównej powstanie estakada i tunel, a także obiekty inżynierskie oraz most, który będzie przeprawą dla małych zwierząt.

Zobacz wideo

Inwestycja przewiduje budowę Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP) kat. I w kierunku Barwinka. Droga ekspresowa będzie wyposażona w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, infrastrukturę systemu zarządzania ruchem oraz urządzenia ochrony środowiska. Obok pojawią się dodatkowe jezdnie obsługujące teren przyległy, a drogi lokalne zostaną przebudowane.

Planowane zakończenie prac projektowych, a następnie robót budowlanych nastąpi w ciągu 59 miesięcy od podpisania umowy.

S19 Lutcza - Domaradz

Drugi odcinek trasy S19 Lutcza – Domaradz wymaga budowy drogi ekspresowej o długości 6,4 kilometra. Będzie to trasa o przekroju dwujezdniowym, po dwa pasy ruchu w obu kierunkach oraz pas awaryjny. W ramach inwestycji powstanie m.in. węzeł drogowy Domaradz – w miejscu skrzyżowania S19 z drogą wojewódzką nr 886. Inwestycja zakłada budowę tymczasowego łącznika z drogą krajową nr 19 w Lutczy. Po wybudowaniu odcinka Jawornik – Lutcza, droga S19 nie będzie się łączyła z DK19 w Lutczy.

Przed wykonawcami inwestycji największym wyzwaniem będzie budowa dwunawowego tunelu pod górą Hyb o długości ok. 990 m. W ciągu trasy powstanie również estakada, trzy mosty, pięć wiaduktów, przejście górne dla zwierząt, a także inne obiekty.

W Domaradzu powstanie obwód drogowy, w ramach którego zostanie zbudowane Centrum Zarządzania Tunelami obsługujące tunele w ciągu S19 w województwie podkarpackim. Przy obiekcie zostaną zbudowane dwa całodobowe lądowiska dla śmigłowców LPR. Droga zostanie wyposażona w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ochrony środowiska.

Zakończenie prac projektowych i robót budowlanych jest planowane w ciągu 51 miesięcy od podpisania umowy.

Droga ekspresowa S19 to część międzynarodowego szlaku Via Carpatia. Trasa połączy Europę Północna i Południową. Polski odcinek ma ponad 700 kilometrów długości i będzie przebiegać przez województwa: podlaskie, mazowieckie, lubelskie, podkarpackie.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.