Które znaki są ważniejsze: pionowe czy poziome? Policjant wytłumaczy twój błąd

Drogowcy w Polsce w ostatnich latach stawiają na precyzję komunikacji z kierowcą. Stąd przy drogach spotkać można las znaków pionowych, a na drogach szereg oznaczeń poziomych. Które są jednak ważniejsze z prawnego punktu widzenia?

O przepisach i ich drogowym znaczeniu w praktyce więcej opowiadamy również w serwisie Gazeta.pl.

Dziś na warsztat bierzemy kolejny odwieczny problem kierowców i kandydatów na kierowców biorących udział w egzaminach na prawo jazdy. A więc ważniejsze są znaki pionowe czy poziome? I zanim udzielimy odpowiedzi na tak zadane pytanie, wyjaśnić należy przede wszystkim dwie podstawowe kwestie. O tym w kolejnym akapicie.

Zobacz wideo Głupota czy gapiostwo? Kierowca zignorował opuszczające się rogatki

Znaki pionowe i poziome. Co mówią przepisy?

Aby wyjaśnić rolę, jaką pełnią znaki pionowe i poziome przy polskich drogach, należy zajrzeć do rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych. To w par. 2 ust. 6 wskazuje na rolę znaków poziomych. Przepis mówi wyraźnie że:

Znaki poziome odzwierciedlające znaki pionowe ostrzegawcze lub zakazu albo dodatkowe znaki szlaków rowerowych stanowią powtórzenie zastosowanych znaków pionowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

W skrócie, znaki poziome raczej nie występują w charakterze samodzielnym. Raczej, bo można też znaleźć kilka wyjątków. Dobrym przykładem są chociażby linie wyznaczające miejsca parkingowe czy koperta dla niepełnosprawnych (która wcale znakiem pionowym nie musi być oznaczana).

Znaki pionowe i poziome uzupełniają się. Musza mówić to samo!

Drugą i niewiele mniej znaczącą kwestią jest hierarchiczność znaków pionowych i poziomych. Choć poziome mają stanowić jedynie powtórzenie pionowych i choć w większości przypadków nie występują samodzielnie, to jeszcze nie oznacza że z prawnego punktu widzenia są podporządkowane. Ich znaczenie jest dokładnie takie samo. Tym bardziej że w głos powyższej teorii powinny się uzupełniać, czyli przekazywać kierującym dokładnie takie same polecenia.

Przebudowę 1,5-kilometrowego odcinka drogi wraz z torowiskiem i ciągiem pieszym na ulicach Chrobrego i Mieszka I, na odcinku od Pocztowej do Roosevelta, realizuje konsorcjum firm ZUE i FDO. 17 maja 2022 r. to termin, w którym inwestycja planowo byłaby skończona zgodnie z założeniami pierwotnymi etapowania i inwestycji. Jednak zakres inwestycji został zwiększony o przebudowę torowiska na skrzyżowaniu ul. Mieszka I, Roosevelta i Andrzejewskiego. Zwiększenie zakresu inwestycji wymagało reorganizacji ruchu w ciągu tych ulic i wykluczenie części pasów ruchu. Aktualnie ku końcowi zmierzają prace na południowym pasie ruchu, w czerwcu ruch zostanie przełożony na pas północny. Finalna realizacja przebudowy niniejszego skrzyżowania pozwoli zamknąć całą przebudowę ul. Chrobrego i Mieszka I, a co za tym idzie, zakończyć inwestycję. Będzie to miało miejsce w lipcu 2022 r. Zrealizowana została przebudowa na skrzyżowaniu ul. Chrobrego, Jagiełły i Wybickiego. Tutaj funkcjonuje już nowa organizacja ruchu, jednak nie wszystkie pasy ruchu już funkcjonują. Konieczne są jeszcze prace wykończeniowe przy chodnikach, głównie wzdłuż ul. Chrobrego i Wybickiego. Lada chwila zacznie się instalacja tablic Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej. Słupy do montażu już zostały zamontowane. Trwają też prace wykończeniowe przy mostku nad Kłodawką oraz brukarskie wykończenia w okolicach budynku sądu. Pozostałe odcinki brukarsko zostały ukończone. Pozostaje uzupełnienie nasadzeń, uzupełnienie małej architektury (szyby w wiatach przystankowych, ławki, śmietniki).Kierowcy nie widzą tych znaków. Jeśli robisz inaczej, jesteś wyjątkiem

Znaki pionowe i poziome z przeciwnymi informacjami. Co wtedy?

W skrócie żaden z aktów prawnych nie przyznaje większego znaczenia znakom pionowym czy poziomym. Mówienie o hierarchii jest zatem błędem. Teoria taka wynika jednak pewnie z innej rzeczy. A mianowicie problemu, który często można spotkać na polskich drogach. Mowa o sytuacji, w której polecenia wydawane przez znaki pionowe i poziome nie są skorelowane, a wręcz przeciwstawne. Takie błędy drogowców i zarządców dróg zdarzają się. Jak się jednak zachować w takiej sytuacji? No właśnie...

Teoretycy prawa o ruchu drogowym zalecają w takim przypadku, aby stosować się do znaków drogowych pionowych. I nie wynika to z ich nadrzędnej roli. Wynika to jedynie z faktu, że to one stanowią wyznacznik zasad ruchu drogowego. Wyznacznik, bo znaki poziome choć mają taką samą ważność, są niejako znakami uzupełniającymi czy powtarzającymi polecenia. Taka analiza wynika jednak raczej ze zdroworozsądkowego podejścia, a nie przepisów. Bo przepisy – że jeszcze raz to powtórzymy – nie precyzują stopnia ważności oznaczeń pionowych i poziomych w sposób bezpośredni.

Więcej o: