Via Baltica w budowie. Wiadomo, kiedy pojedziemy nowymi odcinkami trasy

Via Baltica to odcinki dróg ekspresowych S8 i S61 pomiędzy Warszawą i przejściem granicznym w Budzisku. Docelowo ma połączyć kraje bałtyckie z Europą Zachodnią.

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

GDDKiA poinformowała, że z planowanych 311 km oddanych do użytku jest już 200 km. 96 km to trasa S8 od węzła Powązkowska w Warszawie do Ostrowi Mazowieckiej. Natomiast w zeszłym roku GDDKiA oddało do użytku cztery fragmenty S61 o łącznej długości ok. 72 km. W ten sposób wydłużono tę drogę ekspresową o ponad 105 km z już istniejącymi odcinkami.

Zobacz wideo Nowy znak na polskich drogach. Co oznacza duża czarna dłoń?

W tym roku GDDKiA realizuje w sumie 97 km drogi, ale odda 55 km. W przypadku ostatniego brakującego blisko 13-kilometrowego fragmentu, który połączy S61 w całość, na razie został wyłoniony wykonawca. Trwa standardowa kontrola Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Tak prezentują się odcinki Via Baltica w realizacji lub które już zostały oddane do użytku:

  • Podborze-Śniadowo – połączenie S8 i S61 o długości blisko 19,5 km wraz z nowym węzłem Podborze na S8. Inwestycja przewiduje również przebudowę ok. 3 km tej trasy. W grudniu 2021 r., po wydaniu przez Wojewodę Mazowieckiego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), wykonawca przejął plac budowy i mimo okresu zimowego rozpoczął pierwsze prace. Zakończenie robót i udostępnienie kierowcom tego odcinka S61 planowane jest jesienią 2023 r.
  • Łomża Południe-Łomża Zachód – z łącznic węzła Łomża Południe kierowcy już korzystają, ale sama trasa, o łącznej długości ok. 7,2 km jest wyłączona z ruchu. Powodem jest fakt, że węzeł Łomża Zachód, z którym ten fragment S61 ma się połączyć, jest realizowany w ramach sąsiedniego odcinka, obwodnicy Łomży. Ta zaś będzie zrealizowana w nieco późniejszym terminie. W ramach odcinka Łomża Południe-Łomża Zachód powstał również prawie 9-kilometrowy fragment drogi krajowej nr 63 w nowym przebiegu, który łączy się z S61 na węźle Łomża Południe, wyprowadzając ruch w kierunku Zambrowa.
  • Łomża Zachód-Kolno – jest to kolejny odcinek obwodnicy Łomży o długości ok. 12,9 km z nowym mostem na Narwi. Wykonawca ma być wyłoniony w maju tego roku. Oddanie do użytku jednej jezdni ma nastąpić w 2024 r., a całości w 2025 r.
  • Szczuczyn-Ełk Południe – Via Baltica na końcu obwodnicy Szczuczyna odbija od obecnej DK61 na północ w kierunku Ełku. Na budowie pierwszego z trzech odcinków, ponad 23-kilometrowego Szczuczyn-Ełk Południe położono już 90 proc. nawierzchni betonowej, a na pozostałej części trwają prace mające na celu połączenie wszystkich wykonanych fragmentów. Na wszystkich obiektach mostowych zakończono betonowanie ustrojów nośnych i rozpoczęto wykonywanie nawierzchni bitumicznej. Powstaną dwa węzły: Guty na połączeniu z DK61 oraz Ełk Południe na skrzyżowaniu z DK65, oraz MOP Niekrasy po obu stronach drogi. Obecnie prowadzone są również roboty wykończeniowe, jak budowa ogrodzeń, wykonywanie oznakowania poziomego oraz budowa konstrukcji wsporczych dla oznakowania pionowego. Przewidywany termin zakończenia wszystkich robót to III kwartał 2022 r.
  • Ełk Południe-Wysokie – prace ruszyły dwa lata temu. Odcinek ma 23 km. W okresie zimowym głównie prowadzone były roboty mostowe (zbrojenie, betonowanie). Roboty drogowe prowadzone były w ograniczonym zakresie i dotyczyły przede wszystkim robót ziemnych (wymiany, umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków, wykopy, nasypy). Obecnie wykonawca przystępuje do układania nawierzchni betonowej. Powstaje również łącznik w ciągu przyszłej S16 i węzeł Ełk Wschód na połączeniu z S61. Przewidywany termin zakończenia to II kwartał 2023 r.
  • Suwałki-Budzisko – przygraniczny odcinek S61 o długości 24 km. Wykonywane są wykopy i nasypy, powstają kolejne warstwy konstrukcji nawierzchni przyszłej drogi ekspresowej. Prowadzone są również prace przy obiektach inżynierskich. W ramach inwestycji wybudowane zostaną MOP-y: Żubryn Zachód i Żubryn Wschód oraz Budzisko Zachód i Budzisko Wschód. Oddanie drogi do ruchu planowane jest na wrzesień 2022 roku.
Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.