Okres próbny dla każdego z nowym prawem jazdy. Dwa lata i kilka zakazów

Od lat mówi się o potrzebie uważniejszego przyglądania się poczynaniom nowych kierowców. A teraz jesteśmy od tego o krok bliżej. Pojawiły się przepisy określające okres próbny dla młodych prowadzących oraz wyraźna lista wymogów i zakazów. Tyle że...

O sytuacji prawnej polskich kierowców więcej opowiadamy również w serwisie Gazeta.pl.

Bezpieczeństwo ruchu drogowego. To temat, który angażuje nie tylko europejskich włodarzy, ale i krajowych legislatorów. W efekcie od lat trwa poszukiwanie rozwiązań, które mają zmniejszyć ilość wypadków, a tym samym ich ofiar. Wnioski? Jeden funkcjonuje od lat. Szczególnie wysoki udział w liczbie powodowanych zdarzeń drogowych mają młodzi kierowcy w wieku od 18 do 24 lat. Czasami fakt ten wynika z braku doświadczenia, czasami brawury, a czasami połączenia obydwu tych elementów.

Zobacz wideo Drifter zakończył popisy przy stacji benzynowej przed maską radiowozu. Efekt? 5 tys. zł mandatu

Okres próbny dla nowych kierowców. Podstawa prawna

Jak zatem stonować zapędy młodych kierowców? To pytanie od lat zadają sobie legislatorzy. I to pytanie, na które odpowiedź tak właściwie mamy już dziś. Bo w prawie o ruchu drogowym są zapisy mówiące o... okresie próbnym dla kierowców, którzy dopiero co zrobili prawo jazdy. Tylko że zapisy te na razie są martwe. Ale może po kolei. Co tak naprawdę w sensie prawnym oznacza okres próbny? Definicję można znaleźć w art. 91 ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Nowy kierowca, czyli tak właściwie to kto?

Okres próbny ma dotyczyć może nie tyle młodych kierowców, co osób które niedawno uzyskały prawo jazdy kategorii B po raz pierwszy. I choć słowa po raz pierwszy są kluczowe, zostały uściślone przez art. 91 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym. A ten stwierdza wyraźnie, że zapisy dotyczą też tych osób, które "uzyskały prawo jazdy kategorii B po uprzednim cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami". Tu ważny jest jednak powód utraty uprawnień.

Okresem próbnym objęte będą tylko te osoby, które ponownie przekroczyły liczbę 24 punktów karnych, bądź które w okresie próbnym popełniły trzy wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu lub jedno przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu.

Ile ma trwać okres próbny dla nowych kierowców?

Drugi z aspektów nowych przepisów dotyczy czasu trwania. Okres próbny dla kierowców będzie obowiązywał przez 2 lata. Ale przez 24 miesiące "począwszy od dnia, w którym dokument został wydany". Start okresu próbnego nie będzie zatem liczony od momentu pozytywnego wyniku egzaminu.

Jesteś nowym kierowcą? Przez 8 miesięcy pamiętaj o zielonym listku

Przepisy dotyczące okresu próbnego dla młodych kierowców stawiają kilka wymogów. A pierwszym z nich jest... kierowanie wyłącznie tym pojazdem, który z tyłu będzie oznakowany nalepką barwy białej z zielonym symbolem liścia klonowego. Tzw. zielony listek jest obowiązkowy do ósmego miesiąca od momentu odebrania prawa jazdy, a do tego dotyczy każdego pojazdu. Nie ma zatem znaczenia czy młody kierowca jest właścicielem, czy wyłącznie np. chwilowym użytkownikiem.

Okres próbny dla nowych kierowców. Jakie są zakazy?

Kolejną kwestią są pewne ograniczenia. Młodzi kierowcy w okresie 2 lat próbnych nie będą mogli korzystać z pełni praw przypisanych autom osobowym i kategorii B. Przede wszystkim nie będą mogli podejmować się pracy zarobkowej w charakterze kierowcy – nie będą mogli transportować ani towarów, ani osób, ani nawet prowadzić działalności gospodarczej opierającej się na kierowaniu pojazdem.

Wykluczenie w tym przypadku dotyczy jednego wyjątku. Osób, które uzyskały kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyśpieszoną.

Kluczowy blok wykluczeń dotyczy też prędkości. Okres próbny dla młodych kierowców sprawia, że będą musieli oni jeździć wolniej. Kierujący, który niedawno zdobył uprawnienia kategorii B i znajduje się w okresie próbnym, nie może jechać szybciej niż:

  • 50 km/h w terenie zabudowanym,
  • 80 km/h poza terenem zabudowanym,
  • 100 km/h na autostradzie i drodze ekspresowej dwujezdniowej.

Nowi kierowcy będą musieli się szkolić. Mają na to 4 miesiące

Okres próbny dla młodych kierowców i art. 91 ustawy Prawo o ruchu drogowym mówią o jeszcze jednym wymogu. Osoby, które dopiero zdobyły uprawnienia do kierowania pojazdami, muszą też podnosić poziom swoich umiejętności. I nie jest to sugestia, a wymóg. Między 4 a 8 miesiącem od momentu otrzymania dokumentu kierujący musi przejść kurs dokształcający w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i praktyczne szkolenie w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym. Uczestnictwo ma być poświadczone zaświadczeniem dostarczonym do referatu komunikacji, który prawo jazdy wydał.

Na razie na temat doszkalania młodych kierowców wiadomo tyle, że kurs w zakresie bezpieczeństwa ma trwać 2 godziny i może kosztować jakieś 100 zł. Szkolenie praktyczne potrwa godzinę i powinno kosztować 200 zł.

Kiedy wejdzie w życie okres próbny dla nowych kierowców?

Przepisy dotyczące okresu próbnego dla nowych kierowców wydają się dość dopracowane i przemyślane. A to może oznaczać, że są już zaledwie krok od wdrożenia. Tyle że tego akurat... nikt nie wie! Przepisy nie regulują terminu wejścia w życie zapisów, a przedstawiciele władzy milczą w temacie. Może zatem szykują kierowcom niespodziankę? Tylko że nie zostanie ona potraktowana jako niespodzianka miła. Powinni o tym pamiętać. I pisząc to, wcale nie chodzi mi o odrzucanie tych przepisów, a raczej pozostawienie instytucjom takim jak szkoły nauki jazdy czy WORD-y czasu na przygotowanie.

Więcej o:
Copyright © Agora SA