Aktualny taryfikator punktów karnych 2022. Obowiązuje tylko do jesieni

Aktualny taryfikator punktów karnych 2022. Znajdziecie w nim spis przewinień, za które ustawodawca przewidział karanie kierowców punktami karnymi. Jak przepisy kształtują się w 2022 r.? Warto pamiętać, że na jesieni czeka nas prawdziwa rewolucja.

Aktualny taryfikator punktów karnych 2022. Spis przewinień z przypisanymi im wartościami punktów karnych znajdziecie poniżej.

Nowy taryfikator punktów karnych 2022 - czekamy na zmiany

Nowy taryfikator punktów karnych nie zaczął obowiązywać 1 stycznia, kiedy weszły w życie nowe stawki mandatów. Nie oznacza to, że zmiana kar punktowych nas ominie. Zaczną obowiązywać za kilka miesięcy - na jesieni. Podobnie jak w przypadku kar finansowych, liczba punktów karnych za konkretne wykroczenia drogowe również zostanie zwiększona. Wśród najważniejszych zmian, jakie wprowadzi wspomniane rozporządzenie, znajdują się m.in.:

 1. koniec z kursami redukującymi część posiadanych punktów karnych;
 2. termin ważności punktów karnych zostanie przedłużony z roku do dwóch lat i będzie liczony od chwili opłacenia mandatu, a nie od chwili popełnienia wykroczenia;
 3. dotychczasowa maksymalna liczba punktów karnych, jaką przypisano wybranym wykroczeniom, wzrośnie z 10 do 15 punktów;
 4. limit 24 punktów karnych pozostaje bez zmian (w przypadku młodych kierowców wynosi on 20 punktów karnych).

O zmianach w prawie piszemy regularnie na stronie głównej gazety.pl

Zobacz wideo Wyprzedzanie na łuku i linii ciągłej na DK 8. Skutek: mandat i punkty karne

Aktualny Taryfikator punktów karnych 2022 r. - przewóz osób

 • Przewożenie dziecka w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami – 6 pkt. karnych
 • Przewożenie pasażerów niezgodnie z przepisami o korzystaniu z pasów bezpieczeństwa lub używaniu kasków ochronnych – 4 pkt. karne
 • Naruszenie przepisów dotyczących przewozu
 • dzieci lub młodzieży przez kierującego pojazdem przewożącym dzieci lub młodzież oraz autobusem szkolnym – 2 pkt. karne
 • Naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez kierującego innym pojazdem – 1 pkt. karny
 • Naruszenie przepisów dotyczących przewozu osób niepełnosprawnych przez kierującego pojazdem przewożącym osoby niepełnosprawne – 2 pkt. karne
 • Naruszenie przepisów dotyczących przewozu osób niepełnosprawnych przez kierującego innym pojazdem – 1 pkt. karny

Przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi:

 • 1 osobę – 1 pkt. karny
 • 2 osoby – 2 pkt. karne
 • 3 osoby – 3 pkt. karne
 • 4 osoby – 4 pkt. karne
 • 5 osób – 5 pkt karnych
 • 6 osób – 6 pkt. karnych
 • 7 osób – 7 pkt. karnych
 • 8 osób – 8 pkt. karnych
 • 9 osób – 9 pkt. karnych
 • 10 osób i więcej – 10 pkt. karnych

Naruszenie warunków przewozu konwojentów, drużyn roboczych lub osób wykonujących czynności ładunkowe, w przyczepie ciągniętej przez ciągnik rolniczy, jeżeli liczba osób przekracza 5 – 3 pkt. karne

Naruszenie warunków przewozu konwojentów, drużyn roboczych lub osób wykonujących czynności ładunkowe, w przyczepie ciągniętej przez ciągnik rolniczy, jeżeli osoby znajdują się pomiędzy ładunkiem a przednią ścianą przyczepy – 3 pkt. karne

Naruszenie warunków przewozu osób w przyczepie, z wyłączeniem naruszenia określonego kodem E 01–E 05, C 07–C 16, C 17 i C 18 – 2 pkt. karne

Naruszenie warunków dopuszczalności przewozu osób samochodem ciężarowym poza kabiną kierowcy, z wyłączeniem naruszenia określonego kodem E 01–E 05 – 2 pkt. karne

Policja na autostradzie A1 Aktualny taryfikator mandatów na rok 2022. W Polsce doszło do rewolucji

Taryfikator punktów karnych 2022 r. - czyny o charakterze szczególnym

 • Popełnienie przestępstwa drogowego – 10 pkt. karnych
 • Spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego – kolizja drogowa – 6 pkt. karnych
 • Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholu – 10 pkt. karnych
 • Nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku – 10 pkt. karnych
 • Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego – 10 pkt. karnych
 • Spowodowanie innego niż kolizja drogowa zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego – 6 pkt. karnych
 • Spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa innej osoby poza drogą publiczną, strefą zamieszkania i strefą ruchu – 6 pkt. karnych
 • Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego w warunkach określonych w art. 178 par. 4 k. k – 10 pkt. karnych
 • Aktualny taryfikator punktów karnych 2021 r. - nieprawidłowe zachowanie się kierujących wobec pieszych
 • Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym – 10 pkt. karnych
 • Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi – 10 pkt. karnych
 • Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych – 10 pkt. karnych
 • Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża pojazd – 10 pkt. karnych
 • Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej przejścia – 10 pkt. karnych
 • Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania – 6 pkt. karnych
 • Naruszenie zakazu rozdzielania kolumn pieszych – 5 pkt. karnych
 • Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych – 5 pkt. karnych
 • Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdy w taki sposób, aby umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdów komunikacji publicznej lub na chodnik w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystanku – 3 pkt. karne

Styczeń 2022 r. 27-latek za przekroczenie prędkości dostał mandat wyższy niż wartość jego samochodu Nowy taryfikator punktów karnych już za kilka miesięcy. Kary mocno w górę. Za co 15 punktów?

Aktualny taryfikator punktów karnych 2022 r. - niestosowanie się do znaków i sygnałów drogowych

 • Niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu – 8 pkt. karnych
 • Niezastosowanie się do sygnałów świetlnych – 6 pkt. karnych
 • Niezastosowanie się do sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym – 6 pkt. karnych
 • Niezastosowanie się do sygnałów i poleceń dawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego – 6 pkt karnych
 • Niestosowanie się do znaków B-2 „zakaz wjazdu" – 5 pkt. karnych
 • Niestosowanie się do znaków B-1 „zakaz ruchu w obu kierunkach" – 5 pkt. karnych
 • Niestosowanie się do znaków B-21 „zakaz skręcania w lewo" lub B-22 „zakaz skręcania w prawo" – 5 pkt. karnych
 • Niestosowanie się do znaków C-1 do C-12 „nakaz jazdy ..." – 5 pkt. karnych
 • Niestosowanie się do znaków F-10, F-11, F-15 do F-19, kierunki na pasach ruchu określające dozwolony kierunek jazdy z poszczególnych pasów ruchu lub sposób ich wykorzystania – 5 pkt. karnych
 • Niestosowanie się do znaków P-8a do P-8c „strzałka kierunkowa" – 5 pkt. karnych
 • Niestosowanie się do znaków - P-4 „linia podwójna ciągła" – 5 pkt. karnych
 • Niestosowanie się do znaków B-31 „pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka" – 4 pkt. karne
 • Niestosowanie się do znaków B-3 do B-7 „zakaz wjazdu ..." – 3 pkt. karne
 • Niestosowanie się do znaków B-13 do B-19 „zakaz wjazdu ..." – 2 pkt. karne
 • Niestosowanie się do znaków Niestosowanie się do pozostałych, niewyszczególnionych w niniejszym katalogu znaków i sygnałów drogowych – 1 pkt. karny
 • Niezatrzymanie pojazdu w związku ze znakiem B-20 „stop" – 2 pkt. karne
 • Niestosowanie się do znaków D-18 „parking" lub D-18b „parking zadaszony", z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29 albo D-18a „parking – miejsce zastrzeżone", z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29 – 5 pkt. karnych
 • Niestosowanie się do znaków P-18 „stanowisko postojowe" i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej" albo P-20 „koperta" i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej", umieszczonego samodzielnie bez znaku pionowego D-18, D-18a lub D-18b – 5 pkt. karnych
 • Niestosowanie się do znaków B-35 "zakaz postoju", B-36 "zakaz zatrzymywania się", B-37 "zakaz postoju w dni nieparzyste", B-38 "zakaz postoju w dni parzyste" lub B-39 "Strefa ograniczonego postoju" - 1 pkt. karny
 • Posługiwanie się przez osobę nieuprawnioną kartą parkingową i jednoczesne niestosowanie się do znaków D-18 „parking" lub D-18b „parking zadaszony", z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29 albo D-18a „parking – miejsce zastrzeżone", z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29 – 7 pkt. karnych
 • Posługiwanie się przez osobę nieuprawnioną kartą parkingową i jednoczesne niestosowanie się do znaków P-18 „stanowisko postojowe" i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej" albo P-20 „koperta" i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej", umieszczonego samodzielnie bez znaku pionowego D-18, D-18a lub D-18b – 7 pkt. karnych

Aktualny taryfikator punktów karnych 2022 r. - nieprzestrzeganie przepisów obowiązujących na skrzyżowaniach lub w innych miejscach przecinania się kierunków ruchu lub toru jazdy pojazdów

 • Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu w sytuacji równorzędnej – 6 pkt. karnych
 • Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu oznaczonym znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu – 6 pkt. karnych
 • Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu pojazdom szynowym – 6 pkt. karnych
 • Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu rowerzystom – 6 pkt. karnych
 • Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu podczas zmiany pasa ruchu – 5 pkt. karnych
 • Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu w razie przecinania się poza skrzyżowaniem kierunków ruchu lub torów jazdy pojazdów poruszających się po tej samej drodze – 5 pkt. karnych
 • Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu podczas włączania się do ruchu – 5 pkt. karnych
 • Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu podczas cofania – 4 pkt. karne
 • Nieułatwienie przejazdu pojazdowi uprzywilejowanemu - 5 pkt. karnych
 • Naruszenie zakazu zawracania – 5 pkt. karnych
 • Utrudnianie lub tamowanie ruchu poprzez niesygnalizowanie lub błędne sygnalizowanie manewru – 2 pkt. karne
 • Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu pojazdom szynowym - 6 pkt. karnych
 • Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu rowerzystom - 6 pkt. karnych

Policja, kontrola prędkości Punkty karne i nowy taryfikator - jak szybko można stracić prawo jazdy? Wystarczą dwa mandaty

Taryfikator punktów karnych 2022 r. - nieprzestrzeganie przepisów dotyczących dopuszczalnej prędkości

 • Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o ponad 50 km/h – 10 pkt. karnych
 • Przekroczenie dopuszczalnej prędkości od 41 do 50 km/h – 8 pkt karnych
 • Przekroczenie dopuszczalnej prędkości od 31 do 40 km/h – 6 pkt. karnych
 • Przekroczenie dopuszczalnej prędkości od 21 do 30 km/h - 4 pkt. karne
 • Przekroczenie dopuszczalnej prędkości od 11 do 20 km/h – 2 pkt. karne
 • Jazda z prędkością utrudniającą ruch innym kierującym – 2 pkt. karne

Taryfikator punktów karnych 2022 r. - naruszenie przepisów dotyczących wyprzedzania

 • Nieupewnienie się co do możliwości wyprzedzania – 5 pkt. karnych
 • Wyprzedzanie z niewłaściwej strony – 3 pkt. karne
 • Naruszenie zakazu wyprzedzania na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi – 10 pkt. karnych
 • Naruszenie zakazu wyprzedzania przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia – 5 pkt. karnych
 • Naruszenie zakazu wyprzedzania na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi – 5 pkt. karnych
 • Naruszenie zakazu wyprzedzania na skrzyżowaniach – 5 pkt. karnych
 • Naruszenie zakazu wyprzedzania na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi – 5 pkt. karnych
 • Naruszenie zakazu wyprzedzania na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi – 5 pkt. karnych
 • Niestosowanie się do znaku B-25 lub B-26 „zakaz wyprzedzania" – 5 pkt. karnych
 • Zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym – 3 pkt. karne
 • Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym – 3 pkt. karne
 • Wyprzedzanie z niewłaściwej strony pojazdu lub uczestnika ruchu, który sygnalizuje zamiar skręcenia w lewo – 3 pkt. karne

Taryfikator punktów karnych 2022 r. - naruszenie przepisów dotyczących używania świateł zewnętrznych

 • Niestosowanie się podczas jazdy do obowiązku używania wymaganych przepisami świateł od zmierzchu do świtu – 4 pkt. karne
 • Niestosowanie się podczas jazdy do obowiązku używania wymaganych przepisami świateł w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza – 2 pkt. karne
 • Niestosowanie się podczas jazdy do obowiązku używania wymaganych przepisami świateł w okresie od świtu do zmierzchu – 2 pkt. karne
 • Niestosowanie się podczas jazdy do obowiązku używania wymaganych przepisami świateł w tunelu, niezależnie od pory doby – 4 pkt. karne
 • Naruszenie warunków dopuszczalności używania świateł przeciwmgłowych przednich – 2 pkt. karne
 • Naruszenie warunków dopuszczalności używania świateł przeciwmgłowych tylnych – 2 pkt. karne
 • Pozostawienie pojazdu bez wymaganego przepisami oświetlenia – 3 pkt. karne
 • Korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami – 3 pkt. karne

Kontrola Czy to prawda, że gdy nie mam przy sobie prawa jazdy podczas kontroli, to nie dostanę punktów karnych?

Taryfikator punktów karnych 2022 r. - naruszenie innych przepisów o bezpieczeństwie lub porządku w ruchu drogowym

 • Naruszenie zakazu cofania na drodze ekspresowej lub autostradzie – 5 pkt. karnych
 • Naruszenie zakazu cofania w tunelu, na moście lub wiadukcie – 2 pkt. karne
 • Omijanie pojazdu z niewłaściwej strony – 2 pkt. karne
 • Naruszenie przepisów określających warunki oraz zakazy zatrzymywania lub postoju – 1 pkt. karny
 • Kierowanie pojazdem pomimo braku dopuszczenia pojazdu do ruchu – 1 pkt. karny
 • Nieuprawnione umieszczanie w pojeździe lub na nim urządzeń stanowiących obowiązkowe wyposażenie pojazdu uprzywilejowanego, wysyłających sygnały świetlne w postaci niebieskich lub czerwonych świateł błyskowych albo sygnał dźwiękowy o zmiennym tonie – 3 pkt. karne
 • Wyposażenie pojazdu w urządzenie informujące o działaniu sprzętu kontrolno-pomiarowego używanego przez organy kontroli ruchu drogowego lub działanie to zakłócające albo przewożenie w pojeździe takiego urządzenia w stanie wskazującym na gotowość jego użycia – 3 pkt. karne
 • Naruszenie obowiązku „jazdy prawostronnej" – 2 pkt. karne
 • Naruszenie obowiązku korzystania z pasów bezpieczeństwa przez kierującego pojazdem – 4 pkt. karne
 • Naruszenie obowiązku używania przez kierującego pojazdem kasku ochronnego odpowiadającego właściwym warunkom technicznym – 2 pkt. karne
 • Naruszenie zakazu korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku – 5 pkt. karnych
 • Naruszenie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone – 4 pkt. karne
 • Naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy – 4 pkt. karne
 • Naruszenie przez kierującego zakazu wjeżdżania na skrzyżowanie, jeśli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy – 2 pkt. karne
 • Zakrywanie świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych, tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne – 3 pkt. karne
 • Ozdabianie tablic rejestracyjnych oraz umieszczanie z przodu lub z tylu pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów ograniczających czytelność tych tablic – 1 pkt. karny
 • Wjeżdżanie między jadące w kolumnie rowery lub wózki rowerowe albo pojazdy uprzywilejowane oraz pojazdy jednostek podporządkowanych Ministrowi Obrony Narodowej – 2 pkt. karne
 • Ciągnięcie za pojazdem osoby na nartach, sankach, wrotkach lub innym podobnym urządzeniu – 5 pkt. karnych
Więcej o: