Kupisz mieszkanie, nie będziesz miał gdzie zaparkować. Nadchodzą nowe przepisy

Parkowanie na nowych, zamkniętych osiedlach staje się coraz większą zmorą wielu zmotoryzowanych. Okazuje się, że niebawem wejdą w życie przepisy, które sprawią że deweloper nie będzie musiał zapewniać odpowiedniej liczby miejsc parkingowych.

Wielu zmotoryzowanym trudno jest wyobrazić sobie nowe osiedle lub budynek biurowy bez garażu podziemnego lub parkingu w najbliższej okolicy budynku. Coraz częściej będzie to standard. I to zgodny z prawem, ponieważ we wrześniu zacznie obowiązywać rozporządzenie, w którym nie przewidziano paragrafu precyzującego kwestię miejsc parkingowych.

Więcej informacji motoryzacyjnych znajdziesz w serwisie Gazeta.pl

Nowe rozporządzenie zacznie obowiązywać już 20 września 2022 r. Dotyczy ono warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Okazuje się, że w nowym projekcie zabrakło paragrafu 18, który występuje w aktualnym rozporządzeniu.

Stanowi on, że „zagospodarowując działkę budowlaną, należy urządzić, stosownie do jej przeznaczenia i sposobu zabudowy, stanowiska postojowe dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo, w tym również stanowiska postojowe dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne. Liczbę stanowisk postojowych i sposób urządzenia parkingów należy dostosować do wymagań ustalonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, z uwzględnieniem potrzebnej liczby stanowisk, z których korzystają osoby niepełnosprawne".

Zobacz wideo

Eksperci z rynku nieruchomości twierdzą, że w projekcie rozporządzenia i uzasadnieniu nie były poruszane kwestie wyłączenia paragrafu 18. Specjaliści uspokajają jednak, że inwestycje będą realizowane zgodnie z zapisami planu zagospodarowania przestrzennego lub warunkami zabudowy.

Aktualnie inwestorzy zwracają uwagę, że gminy stosują różne limity miejsc postojowych na lokal – są takie, gdzie obowiązuje współczynnik 1 – czyli jedno miejsce parkingowe na jedno mieszkanie. Jednak w dużych miastach bardzo często spotyka się współczynnik 1,2. W szybkim przeliczeniu na 100 mieszkań deweloper musi zapewnić 120 miejsc parkingowych.

Wykreślenie tego zapisu może jednak zachęcić urzędników w gminach do stopniowej rezygnacji z precyzowania tego parametru. To nowy trend, który jest już praktykowany w zachodniej Europie., Wszystko w celu poprawy jakości powietrza oraz wymuszeniu na mieszkańcach korzystania z komunikacji miejskiej lub alternatywnych środków lokomocji.

Jednym z problemów, który jeszcze bardziej odczują kieszenie kierowców to ceny miejsc garażowych i parkingowych, które w ostatnich latach notują znaczący wzrost. Deweloperzy tłumaczą to ogromnymi nakładami związanymi z projektami i realizacją. W tej chwili średni przedział cen za miejsce postojowe wynosi od 25 to 50 tys. złotych. Przedstawiciele firm deweloperskich twierdzą, że koszt realizacji takiego miejsca jest dwukrotnie wyższy. Dużo taniej wychodzą zewnętrzne miejsca parkingowe – w tym przypadku deweloperzy twierdzą, że ich cena jest równa poniesionym kosztom, o ile nie podliczymy wartości terenu pod parkingiem.

W związku z powyższym trzeba się będzie liczyć z tym, że niedługo miejsce parkingowe będzie towarem luksusowym, podobnie jak w takich miejscach jak Tokio czy Szanghaj.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.