Nowe pytania na prawo jazdy 2021 r. Kilka banalnych, ale parę zagnie niejednego kierowcę

Trudne, łatwe, podchwytliwe, banalne, zaskakujące - pytania na teoretycznym egzaminie na prawo jazdy są przeróżne. Wybraliśmy dzisiaj niektóre, które dopisano do długiej listy w 2021 r. Większość jest trudna, ale na kilka powinniśmy odpowiadać bez zastanowienia.

Egzamin teoretyczny na prawo jazdy 2021 - jak wygląda?

Egzamin teoretyczny to pierwszy etap egzaminu na prawo jazdy. Jeśli kandydat na kierowcę go zaliczy, to może przystąpić do egzaminu praktycznego. Egzamin teoretyczny jest realizowany przy pomocy komputerów i systemu teleinformatycznego wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego (WORD). Egzamin trwa 25 minut i na kategorię B kosztuje 30 złotych.

Prawo jazdy to temat, który zawsze interesuje kierowców. O wszystkich nowościach piszemy regularnie na stronie głównej gazety.pl

Egzamin teoretyczny na prawo jazdy składa się ze zdjęć i filmów oraz pytań do nich. Egzaminowany musi udzielić odpowiedzi na 32 pytania: 20 pytań z wiedzy podstawowej, na które odpowiada "tak" lub "nie" oraz 12 pytań z wiedzy specjalistycznej dotyczącej zdawanej kategorii prawa jazdy, na które odpowiada, wybierając odpowiedź A, B lub C. Część podstawowa zawiera:

 • 10 pytań za 3 punkty,
 • 6 pytań za 2 punkt,
 • 4 pytania za 1 punkt.

Część specjalistyczna (na poszczególne kategorie) zawiera:

 • 6 pytań za 3 punkty,
 • 4 pytania za 2 punkty,
 • 2 pytania za 1 punkt.

Zadaniem egzaminowanego jest zdobycie 68 z 74 możliwych do uzyskania punktów za poprawnie udzielone odpowiedzi. W części podstawowej jest 20 sekund na zapoznanie się z pytaniem i 15 sekund na udzielenie odpowiedzi, a w części specjalistycznej - 50 sekund na zapoznanie się z pytaniem i udzielenie odpowiedzi.

Zobacz wideo Volkswagen ID.5 już tu jest. To najładniejszy SUV submarki

Nowe pytania na prawo jazdy 2021

Baza pytań jest regularnie aktualizowana. W 2021 r. dodano kolejne pytania. Przejrzeliśmy je i wybraliśmy kilkanaście najciekawszych zagadnień. Specjalnie skupiliśmy się na tych trudniejszych, ale na naszej liście znajdziecie też kilka prostszych.

Pyt. 1. Czy inspektor transportu drogowego podczas kontrolowania pojazdu, który wykonuje transport drogowy, ma prawo weryfikować dane o pojeździe w Centralnej Ewidencji Pojazdów?

 • Tak, w tym zakresie przysługują mu takie same prawa jak policji.
 • Nie, takie uprawnienia posiada tylko policja.
 • Nie, do weryfikacji danych o pojeździe w CEP uprawnione są tylko policja, straż graniczna i służby celno-skarbowe.

Pyt. 2. Jak postąpi policjant, jeżeli podczas kontroli drogowej ujawni, że przekroczyłeś prędkość o więcej niż 50 km/h w obszarze zabudowany, ale było to związane z ratowaniem ludzkiego życia:

 • Zatrzyma prawo jazdy.
 • Skieruje na dodatkowe szkolenie.
 • Odstąpi od zatrzymania prawa jazdy.

Pyt. 3. W jakim przypadku możesz przewozić trzecie dziecko o wzroście poniżej 135 cm, na tylnym siedzeniu samochodu osobowego lub ciężarowego, przytrzymywane jedynie pasami bezpieczeństwa?

 • Jeżeli dwoje dzieci przewożonych jest w fotelikach bezpieczeństwa i nie ma możliwości zainstalowania trzeciego fotelika, a dziecko ma ukończone trzy lata.
 • Tylko, jeżeli trzecie dziecko ma wzrost co najmniej 100 cm.
 • Tylko, jeżeli trzecie dziecko ukończyło 15 lat.

Pyt. 4. W jakim przypadku należy uzyskać pozytywny wynik z kontrolnego sprawdzenia kwalifikacji, aby otrzymać zwrot zatrzymanego prawa jazdy?

 • Jeżeli od dnia zatrzymania prawa jazdy upłynął okres przekraczający rok.
 • Jeżeli od dnia zatrzymania prawa jazdy upłynął okres przekraczający sześć miesięcy.
 • W każdym przypadku po zatrzymaniu prawa jazdy.

Pyt. 5. O ile czasu starosta wydłuży okres zatrzymania prawa jazdy, jeśli zostałeś zatrzymany do kontroli, gdy prowadziłeś pojazd, pomimo że wcześniej zatrzymano ci prawo jazdy na trzy miesiące za przewożenie osób w liczbie przekraczającej o dwie liczbę miejsc określoną w dowodzie rejestracyjnym samochodu osobowego?

 • O kolejny miesiąc.
 • O kolejne dwa miesiące.
 • O kolejne trzy miesiące.

Pyt. 6. Jaki dokument jesteś zobowiązany mieć przy sobie i okazywać na żądanie uprawnionego organu?

 • Dokument potwierdzający uczestnictwo w kursie kwalifikacji wstępnej.
 • Dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem inny niż wydane w kraju prawo jazdy.
 • Dokument stwierdzający ukończenie kursu z pierwszej pomocy przedmedycznej.

Pyt. 7. Dokumentem stwierdzającym dopuszczenie pojazdu samochodowego do ruchu jest:

 • Dowód rejestracyjny.
 • Karta pojazdu.
 • Nalepka kontrolna na przedniej szybie.

Pyt. 8. Jakie warunku musisz spełnić, żeby po skończonym okresie zatrzymania nieprzekraczającym roku odzyskać prawo jazdy?

 • Uiścić opłatę ewidencyjną i przedstawić pokwitowanie za zatrzymanie prawa jazdy.
 • Zdać ponownie egzamin państwowy z części teoretycznej i praktycznej.
 • Uiścić opłatę ewidencyjną i zdać egzamin państwowy z części teoretycznej.

Pyt. 9. W którym przypadku nie ma obowiązku przewożenia dziecka o wzroście poniżej 150 cm w foteliku bezpieczeństwa lub innym urządzeniu podtrzymującym zapewniającym bezpieczeństwo dziecka?

 • Podczas przewożenia dziecka taksówką.
 • Podczas przewożenia dziecka na tylnym siedzeniu.
 • Podczas przewożenia dziecka na kolanach osoby dorosłej.

Pyt. 10. Na jak długo zostanie zatrzymane prawo jazdy kierowcy, który przekroczył prędkość o więcej niż 50 km/h w obszarze zabudowanym?

 • Na trzy miesiące.
 • Na sześć miesięcy.
 • Na jeden miesiąc.

Pyt. 11. Jakie dokumenty masz obowiązek mieć przy sobie i okazywać na żądanie uprawnionego organu, gdy na terytorium Rzeczypospolitej kierujesz pojazdem, który jest zarejestrowany za granicą?

 • Dokument dopuszczający pojazd do ruchu.
 • Dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków.
 • Kopię zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym.

Pyt. 12. Co grozi kierowcy, który samochodem ciężarowym przewozi o dwie osoby więcej od liczby miejsc wpisanej w dowodzie rejestracyjnym pojazdu?

 • Zatrzymanie prawa jazdy na okres trzech miesięcy.
 • Zatrzymanie prawa jazdy na okres trzech miesięcy i kontrolne sprawdzenie kwalifikacji.
 • Zatrzymanie prawa jazdy na okres sześciu miesięcy.

Pyt. 13. Jakie negatywne skutki dla kierującego pojazdem może powodować zaśnieżenie lub oblodzenie jezdni?

 • Zwiększenie przyczepności opon do jezdni.
 • Zmniejszenie przyczepności opon do jezdni.
 • Skrócenie drogi hamowania.

Pyt. 14. W którym przypadku nie ma obowiązku przewożenia dziecka w foteliku bezpieczeństwa lub innym urządzeniu podtrzymującym, zapewniającym jego bezpieczeństwo?

 • Po ukończeniu 15 roku życia.
 • Po osiągnięciu wzrostu co najmniej 150 cm
 • Po osiągnięciu wzrostu co najmniej 135 cm.

Pyt. 15. Na jak długo pokwitowanie zatrzymania prawa jazdy za przekroczenie dozwolonej prędkości na obszarze zabudowanym o więcej niż 50 km/h uprawnia do kierowania pojazdem?

 • Przez okres 24 godzin od chwili zatrzymania prawa jazdy.
 • Przez okres 7 dni od chwili zatrzymania prawa jazdy.
 • Przez okres 72 godzin od chwili zatrzymania prawa jazdy.

Pyt. 16. W jaki sposób podczas kontroli drogowej przez upoważniony organ, następuje zatrzymanie prawa jazdy wydanego w kraju?

 • Przez wprowadzenie informacji o zatrzymaniu prawa jazdy do Centralnej Ewidencji Kierowców i poinformowaniu o tym fakcie, jeżeli nie posiada przy sobie dokumentu.
 • Przez wprowadzenie informacji o zatrzymaniu prawa jazdy do Centralnej Ewidencji Kierowców i wydaniu kierującemu pokwitowania zatrzymania.
 • Przez zatrzymanie posiadanego prawa jazdy i wprowadzenie do Centralnej Ewidencji Kierowców informacji o zatrzymaniu prawa jazdy.
Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.