Oto nowy taryfikator punktów karnych. Od 1 grudnia aż 12 wykroczeń za 15 pkt

Żarty się skończyły. Nowy taryfikator punktów karnych nie jest jedynie słownym straszakiem i szumną zapowiedzią, ale... nabrał kształtów. I kształty te nie brzmią dobrze. Bo jest aż 12 wykroczeń za które kierowca dostanie 15 punktów. A to dopiero początek.

Zapowiedzi w systemie karania kierowców padają z ust rządzących od miesięcy. Do tej pory były jednak wyłącznie zapowiedziami. O wysokości kar można było przede wszystkim spekulować. Powód? Propozycje nie nabrały praktycznie żadnego kształtu poza szumnymi zapowiedziami. I to właśnie się zmieniło. A wszystko za sprawą załącznika nr 1 do projektu ustawy, który został opublikowany, ma zaplanowane pierwsze czytanie i wskazuje nową listę wykroczeń obwarowanych punktami karnymi.

Zobacz wideo Mandaty za prędkość w Polsce. Ile kierowcy zapłacą za jakie przewinienia?

15 punktów za jedno wykroczenie? To nie był żart...

Pierwsza informacja jest taka, że lista jest niezwykle długa. Druga informacja okazuje się jednak dużo gorsza. Bo czyny obwarowane nawet 15-punktami karnymi nie były żartem rządu. Tak wysokie kary naprawdę wejdą w życie i to już niedługo – konkretnie 1 grudnia 2021 roku, czyli za niecałe dwa miesiące. Projekt zakłada nie tylko zwiększenie kar, ale i podwyższenie limitu punktów, które kierowca może otrzymać w czasie jednej kontroli drogowej. Do tej pory jednorazowo mógł dostać 10 punktów karnych. Od 1 grudnia ilość ta zwiększy się do 15 punktów.

Kierowca dostanie jednorazowo nawet 15 punktów karnych. I czasami nie będzie musiał się mocno starać, aby uzbierać je z poszczególnych wykroczeń. Bo na liście ujętej w załączniku nr 1 zapisanych jest aż dwanaście czynów, które już na dzień dobry będą oznaczać maksymalną ilość punktów. To raz. Dwa należy pamiętać cały czas o tym, że załącznik nr 1 to dopiero pierwsze ze zmartwień kierowców po 1 grudnia. Bo drastycznie wzrosnąć też wartości mandatów. W tym przypadku ciężko jednak mówić o konkretnych kwotach. Ostatecznych propozycji rządowych po prostu jeszcze nie ma.

Wykroczenia, za które kierowca dostanie 15 punktów karnych:

 • wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi
 • przekroczenie dopuszczalnej prędkości powyżej 50 km/h poza obszarem zabudowanym
 • przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h w obszarze zabudowanym
 • omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pieszym
 • niezatrzymanie się do kontroli i ucieczka, spowodowanie wypadku drogowego, sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym
 • niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej przejścia
 • niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu
 • nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych albo na nie wchodzącemu
 • naruszenie zakazu wyprzedzania na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi
 • kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego
 • kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po spożyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholu

Wrośnie ilość punktów karnych nie tylko w przypadku powyższych kar

Szczególne wrażenie robią oczywiście czyny obwarowane maksymalną ilością punktów karnych. Warto jednak wskazać, że w przypadku niżej "wycenionych" wykroczeń są też kary, które wzrosły. Przykład? Dziś jazda o 41 km/h powyżej ograniczenia oznacza 8 punktów karnych. Po nowelizacji punktów karnych będzie już 13. Naruszenie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór dziś "kosztuje" 4 punkty, a będzie kosztować 10 punktów, podczas gdy zatrzymanie pojazdu na przejściu dla pieszych obecnie jest wyceniane na 1 punkt, a po 1 grudnia punktów karnych będzie już 8.

Wyższe mandaty? No to może kilka słów wyjaśnienia

Jeszcze słowo wyjaśnienia. W tekście pojawia się stwierdzenie mówiące o drastycznym zwiększeniu kar. I tak, to jest drastyczne zwiększenie kar. Zgadzamy się z tym, że obecnie stosowane środki represji są zbyt niskie. Kierowcy już się nie boją 500-złotowych mandatów. To jednak jeszcze nie oznacza, że od razu musimy wpadać ze skrajności w skrajność. Szczególnie że to nie do końca jest winą kierowców, że nikt od dwóch dekad nie ruszył taryfikatora mandatów czy punktów karnych. Może zatem warto byłoby wypracować nowy system karania, ale pomyśleć o okresie przejściowym albo chociażby mniejszym tempie prac legislacyjnych.

Pozostałe wykroczenia:

 • 13 punktów karnych – przekroczenie dopuszczalnej prędkości od 41 do 50 km/h
 • 10 punktów karnych – przekroczenie dopuszczalnej prędkości od 31 do 40 km/h
 • 10 punktów karnych – nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku
 • 10 punktów karnych – naruszenie zakazu zawracania na autostradzie albo na drodze ekspresowej
 • 10 punktów karnych – naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy
 • 10 punktów karnych – naruszenie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczenie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało ukończone
 • 10 punktów karnych – przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu, bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi: 1o osób lub więcej
 • Od 1 do 10 punktów karnych – przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu, bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi: 1-10 (lub więcej) osób
 • 8 punktów karnych – zatrzymanie pojazdu na przejściu dla pieszych lub na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem, albo w odległości 10 m za tym przejściem lub przejazdem na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu
 • 8 punktów karnych – używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim
 • 8 punktów karnych – niezastosowanie się do: sygnałów świetlnych; sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym; sygnałów i poleceń dawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego
 • 8 punktów karnych – nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu rowerzystom
 • 8 punktów karnych – nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu pojazdom szynowym
 • 8 punktów karnych – nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu w sytuacji równorzędnej
 • 8 punktów karnych – nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu oznaczonym znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu
 • 8 punktów karnych – nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania
 • 8 punktów karnych – niestosowanie się do znaku B-25 lub B-26 „zakaz wyprzedzania"
 • 8 punktów karnych – naruszenie zakazu wyprzedzania przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia
 • 8 punktów karnych – naruszenie zakazu wyprzedzania na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi
 • 8 punktów karnych – naruszenie zakazu wyprzedzania na skrzyżowaniach
 • 8 punktów karnych – naruszenie zakazu wyprzedzania na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi
 • 8 punktów karnych – naruszenie zakazu wyprzedzania na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi
 • 8 punktów karnych – naruszenie zakazu cofania na drodze ekspresowej lub autostradzie
 • 7 punktów karnych – nieupewnienie się co do możliwości wyprzedzania
 • 6 punktów karnych – zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym
 • 6 punktów karnych – wyprzedzanie z niewłaściwej strony
 • 6 punktów karnych – wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym
 • 6 punktów karnych – spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa innej osoby poza drogą publiczną, strefą zamieszkania i strefą ruchu
 • 6 punktów karnych – przewożenie dziecka w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami
 • 6 punktów karnych – przekroczenie dopuszczalnej prędkości od 21 do 30 km/h
 • 6 punktów karnych – niezatrzymanie pojazdu w związku ze znakiem B-20 „stop"
 • 6 punktów karnych – naruszenie zakazu rozdzielania kolumn pieszych
 • 6 punktów karnych – naruszenie powodujące zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, którego następstwem było uszkodzenie mienia lub naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający nie dłużej niż 7 dni
 • 6 punktów karnych – naruszenie powodujące zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, które nie spowodowało uszkodzenia mienia oraz obrażeń ciała
 • 6 punktów karnych – naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na taki czas, aby umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdów komunikacji publicznej lub na chodnik – w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystanku
 • 6 punktów karnych – jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych
 • 5 punktów karnych – niezastosowanie się do znaku P-4 „linia podwójna ciągła"
 • 5 punktów karnych – niezastosowanie się do znaku C-1 do C-12 „nakaz jazdy…"
 • 5 punktów karnych – niezastosowanie się do znaku B-21 „zakaz skręcania w lewo" lub B-22 „zakaz skręcania w prawo"
 • 5 punktów karnych – niezastosowanie się do znaku B-2 „zakaz wjazdu"
 • 5 punktów karnych – niezastosowanie się do znaku B-1 „zakaz ruchu w obu kierunkach"
 • 5 punktów karnych – niezastosowanie się do znaków P8a do P8c „strzałka kierunkowa"
 • 5 punktów karnych – niezastosowanie się do znaków F-10, F-11, F-15 do F-19, kierunki na pasach ruchu określające dozwolony kierunek jazdy z poszczególnych pasów ruchu lub sposób ich wykorzystania
 • 5 punktów karnych – nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu w razie przecinania się poza skrzyżowaniem kierunków ruchu lub torów jazdy pojazdów poruszających się po tej samej drodze
 • 5 punktów karnych – nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu podczas zmiany pasa ruchu
 • 5 punktów karnych – nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu podczas włączania się do ruchu
 • 5 punktów karnych – nieułatwienie przejazdu pojazdowi uprzywilejowanemu
 • 5 punktów karnych – niestosowanie się do znaków P-18 „stanowisko postojowe" i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej" albo P-20 „koperta" i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej", umieszczonego samodzielnie bez znaku pionowego D-18, D-18a lub D-18b
 • 5 punktów karnych – niestosowanie się do znaków D-18 „parking" lub D-18b „parking zadaszony", z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29, albo D-18a „parking – miejsce zastrzeżone", z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29
 • 5 punktów karnych – naruszenie zakazu zawracania
 • 5 punktów karnych – naruszenie zakazu korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku
 • 5 punktów karnych – kierowanie pojazdem nie mając do tego uprawnień
 • 5 punktów karnych – ciągnięcie za pojazdem osoby na nartach, sankach, wrotkach lub innym podobnym urządzeniu
 • 4 punkty karne – przewożenie pasażera niezgodnie z przepisami o korzystaniu z pasów bezpieczeństwa lub używaniu kasków ochronnych
 • 4 punkty karne – niezastosowanie się do znaku B-31 „pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka"
 • 4 punkty karne – niestosowanie się podczas jazdy do obowiązku używania wymaganych przepisami świateł w tunelu, niezależnie od pory doby
 • 4 punkty karne – niestosowanie się podczas jazdy do obowiązku używania wymaganych przepisami świateł od zmierzchu do świtu
 • 3 punkty karne – zakrywanie (zasłanianie świateł) oraz urządzeń sygnalizacyjnych, tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne
 • 3 punkty karne – wyposażenie pojazdu w urządzenie informujące o działaniu sprzętu kontrolno-pomiarowego używanego przez organy kontroli ruchu drogowego lub działanie to zakłócające albo przewożenie w pojeździe takiego urządzenia w stanie wskazującym na gotowość jego użycia
 • 3 punkty karne – przekroczenie dopuszczalnej prędkości od 11 do 20 km/h
 • 3 punkty karne – pozostawienie pojazdu bez wymaganego przepisami oświetlenia
 • 3 punkty karne – niezastosowanie się do znaku B-3 do B-7 „zakaz wjazdu…"
 • 3 punkty karne – nieuprawnione umieszczanie w pojeździe lub na nim urządzeń stanowiących obowiązkowe wyposażenie pojazdu uprzywilejowanego, wysyłających sygnały świetlne w postaci niebieskich lub czerwonych świateł błyskowych albo sygnał dźwiękowy o zmiennym tonie
 • 3 punkty karne – naruszenie warunków przewozu konwojentów, drużyn roboczych lub osób wykonujących czynności ładunkowe, w przyczepie rolniczej, jeśli: osoby znajdują się między ładunkiem a przednią ścianą przyczepy
 • 3 punkty karne – naruszenie warunków przewozu konwojentów, drużyn roboczych lub osób wykonujących czynności ładunkowe, w przyczepie rolniczej, jeśli: liczba osób przekracza 5
 • 3 punkty karne – korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami
 • 2 punkty karne – wjeżdżanie między jadące w kolumnie rowery lub wózki rowerowe albo pojazdy uprzywilejowane oraz pojazdy jednostek podporządkowanych Ministerstwu Obrony Narodowej
 • 2 punkty karne – utrudnianie lub tamowanie ruchu poprzez niesygnalizowanie lub błędne sygnalizowanie manewru
 • 2 punkty karne – omijanie pojazdu z niewłaściwej strony
 • 2 punkty karne – niezastosowanie się do znaku B13 do B19 „zakaz wjazdu…"
 • 2 punkty karne – niestosowanie się podczas jazdy do obowiązku używania wymaganych przepisami świateł w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza
 • 2 punkty karne – niestosowanie się podczas jazdy do obowiązku używania wymaganych przepisami świateł w okresie od świtu do zmierzchu
 • 2 punkty karne – niestosowanie się do znaków B-35 „zakaz postoju", B-36 „zakaz zatrzymywania się", B-37 „zakaz postoju w dni nieparzyste", B-38 „zakaz postoju w dni parzyste" lub B-19 „strefa ograniczonego postoju"
 • 2 punkty karne – naruszenie zakazu cofania w tunelu, na moście lub wiadukcie
 • 2 punkty karne – naruszenie warunków przewozu osób w przyczepie, z wyłączeniem naruszenia określonego kodem E 01 – E 05 i E 08, C 07 – C 16, C 17 i C 18
 • 2 punkty karne – naruszenie warunków dopuszczalności używania świateł przeciwmgłowych tylnych
 • 2 punkty karne – naruszenie warunków dopuszczalności używania świateł przeciwmgłowych przednich
 • 2 punkty karne – naruszenie warunków dopuszczalności przewozu osób samochodem ciężarowym poza kabiną kierowcy, z wyłączeniem naruszenia określonego kodem E 01 – E 05 i E 08
 • 2 punkty karne – naruszenie przez kierującego zakazu wjeżdżania na skrzyżowanie, jeśli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy
 • 2 punkty karne – naruszenie przez kierującego pojazdem obowiązku używania kasku ochronnego odpowiadającego właściwym warunkom technicznym
 • 2 punkty karne – naruszenie przepisów określających warunki oraz zakazy zatrzymywania lub postoju z wyjątkiem naruszenia określonego kodem H 21 (zatrzymanie pojazdu na przejściu dla pieszych lub na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem, albo w odległości 10 m za tym przejściem lub przejazdem na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu)
 • 2 punkty karne – naruszenie przepisów dotyczących przewozu osób niepełnosprawnych przez kierującego pojazdem przewożącym osoby niepełnosprawne
 • 2 punkty karne – naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez kierującego pojazdem przewożącym dzieci lub młodzież oraz autobusem szkolnym
 • 2 punkty karne – naruszenie obowiązku korzystania z pasów bezpieczeństwa przez kierującego pojazdem
 • 2 punkty karne – naruszenie obowiązku „jazdy prawostronnej"
 • 2 punkty karne – jazda z prędkością utrudniającą ruch innym kierującym
 • 1 punkt karny – ozdabianie tablic rejestracyjnych oraz umieszczanie z przodu lub z tyłu pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów ograniczających czytelność tych tablic
 • 1 punkt karny – niezastosowanie się do pozostałych, niewyszczególnionych w niniejszym katalogu znaków i sygnałów drogowych
 • 1 punkt karny – naruszenie przepisów dotyczących przewozu osób niepełnosprawnych przez kierującego innym pojazdem
 • 1 punkt karny – naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez kierującego innym pojazdem
 • 1 punkt karny – kierowanie pojazdem pomimo dopuszczenia pojazdu do ruchu
Więcej o:
Copyright © Agora SA