Czy trzeba włączać kierunkowskaz na pasie do skrętu? Nawet nie żartuj, że nie wiesz

Skoro stoję na pasie do skrętu, to wszyscy wiedzą, że chcę skręcić. Czy zatem muszę jeszcze dodatkowo włączać kierunkowskaz?

Pas oznaczony strzałką z możliwością jazdy tylko w jednym kierunku. Zajęcie miejsca na takim pasie jednoznacznie wskazuje, w którą stronę chce jechać kierowca. Czy zatem w takiej sytuacji trzeba włączać kierunkowskaz, skoro i tak każdy uczestnik ruchu wie, jakie są zamiary oczekującego na przejazd kierowcy? Przepisy są w tej sytuacji jednoznaczne.

Zobacz wideo

Kierunkowskaz na pasie do skrętu

Przepis, który mówi, jak w powyższej sytuacji powinien zachować się kierowca, zapisano w art. 22 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Nakłada on na kierującego obowiązek wyraźnego i odpowiednio wczesnego sygnalizowania manewrów wykonywanych na drodze. Jako że nie przewiduje konkretnych przypadków wprowadzenia tego obowiązku, dotyczy wszystkich sytuacji drogowych - w tym także jazdy po pasie kierunkowym. Sygnalizowanie manewrów jest narzędziem, które przydaje się innym użytkownikom drogi - informuje ich o zamiarach prowadzącego dany pojazd.

Kierujący pojazdem jest obowiązany zawczasu i wyraźnie sygnalizować kierunkowskazem zamiar zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu oraz zaprzestać sygnalizowania niezwłocznie po wykonaniu manewru - art. 22 pkt. 5 ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Mandat za niewłączenie kierunkowskazu

Niewłączenie kierunkowskazu podczas skręcania (nawet jeśli korzysta się z pasa do skrętu) naraża kierowcę na widmo mandatu. Występek polegający na niesygnalizowaniu manewru jest obwarowany karą opiewającą na 200 zł i 2 punkty karne.

Dyskusja z policjantem w tym przypadku nie ma najmniejszego sensu. Bez względu na to, czy sygnalizowanie kierunkowskazem zamiaru skrętu na pasie, z którego nie można wykonać innego manewru, wydaje się kierowcy sensowne, czy nie, musi on włączać kierunkowskaz. Przepisy są w tym przypadku jednoznaczne i nie dają kierowcy możliwości skutecznego odwołania od nałożonego mandatu.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.