Posłowie decydują właśnie, które auta nie wjadą do stref w centrach polskich miast

Cisza, cisza i... wybuch. Powraca temat ustawy o elektromobilności. Dyskusji jednak nie będzie. Rząd przyjął bowiem właśnie projekt nowelizacji zapisów odnoszących się do stymulowania rynku aut elektrycznych w Polsce. Co się zmieni?

Raczej nikt nie ma wątpliwości, że elektryfikacja floty samochodowej w Europie jest wyłącznie kwestią czasu. I dotyczy to także Polski. Tak, e-auta w naszym kraju nadal są rzadkim widokiem – nawet w centrach dużych miast. Stanowią w końcu zaledwie 0,05 proc. całego parku samochodowego ! To jednak nie przeszkadza rządzącym w poszukiwaniu rozwiązań mających ułatwić oraz przyspieszyć rozwój elektromobilności. Takim stwierdzeniem przynajmniej okraszony został projekt ustawy przyjęty przez Radę Ministrów 5 października.

Zobacz wideo Test opon na torze. Czy opona ma znaczenie w sportowym samochodzie?

Strefy Czystego Transportu: co zmieni nowelizacja?

W praktyce nowelizacja ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych w pierwszej kolejności będzie się odnosić do zmian w ramach tzw. Stref Czystego Transportu. Według wcześniejszych zapowiedzi nie będą musiały tworzyć ich miasta posiadającej więcej niż 100 tys. mieszkańców. Co więcej, nie będą musiały tworzyć ich żadne miasta. Wyznaczanie zarówno samych stref, jak i ich kształtu czy obowiązujących w nich zasad w głoś nowelizacji pozostałoby kwestią samorządu. Kluczem jest też zapis mówiący o wprowadzeniu specjalnych oznaczeń dla pojazdów uprawnionych do poruszania się w obrębie stref.

Dowolność tworzenia Stref Czystego Transportu oznacza mniej więcej tyle, że Warszawa nie musi decydować się na zamykanie centrum przed spalinowcami, ale w tym samym czasie niewielka miejscowość na Pomorzu może. Wybór jest w gestii samorządu.

Stacja ładowania samochodów elektrycznych - przed Urzędem Miejskim w Szczecinie, 28 maja 2019Nadchodzą wielkie podwyżki cen prądu. Podrożeje też jazda samochodem elektrycznym

Łatwiej o ładowarkę w bloku. To drugi z punktów

Nowelizacja ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych tak naprawdę tylko w niewielkiej części odnosi się do niskoemisyjnych stref. Dużo ważniejsze są dla niej elementy stymulujące rozwój elektromobilności. A w tym procedury pozwalające na montowanie punktów poboru energii w budynkach wielorodzinnych – konkretnie przepisy ułatwią montaż punktów ładowania samochodów elektrycznych na wniosek mieszkańców danego budynku. Nowelizacja poruszy też kwestie związane z:

  • doprecyzowaniem przepisów regulujących, które stacje ładowania powinny podlegać kontrolom przeprowadzanym przez Urząd Dozoru Technicznego oraz doprecyzowaniem definicji stacji ładowania,
  • określeniem minimalnego poziomu docelowego, jeśli chodzi o udział nisko– i zeroemisyjnych pojazdów w całkowitej liczbie pojazdów objętych zamówieniami publicznymi.

Większość przepisów ma wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Wyjątkiem są te zapisy, które mają określony inny termin obowiązywania.

Więcej o: