Widzisz znaki D-47, D-41 lub D-53? To nie masz pierwszeństwa, nawet jak jesteś z prawej

Pojęcie strefy ruchu, strefy zamieszkania i drogi wewnętrznej nie tylko wyznacza zasady ruchu panujące na danym odcinku. Wskazuje też jak kierujący powinien zachować się po opuszczeniu jej terenu. W tym przypadku reguła jest jedna - brak pierwszeństwa.

Zasady pierwszeństwa w Polsce wydają się dość proste. To jest wyznaczane przez policjanta, na podstawie sygnalizacji świetlnej, znaku D-1 "Droga z pierwszeństwem", znaku A-7 "Ustąp pierwszeństwa przejazdu" oraz zasady prawej dłoni. To jednak wyłącznie pozory. Bo na sposób regulowania ruchu wskazują też inne oznaczenia i dobrze, żeby kierowca się o tym przekonał wcześniej, niż w czasie rozliczania kolizji. Dlatego dziś przypomnimy sobie definicje dodatkowych oznaczeń.

Zobacz wideo Myślała, że ma pierwszeństwo, zajechała drogę ciężarówce. Tak nie powinno włączać się do ruchu

Masz innych po prawej, ale nie masz pierwszeństwa? Tak!

Może się okazać, że choć na skrzyżowaniu nie ma znaków, a kierujący znajduje się po prawej stronie pozostałych użytkowników ruchu drogowego, nie będzie miał przed nimi pierwszeństwa. Może nie mieć przed nimi pierwszeństwa także w przypadku, w którym będą oni wyjeżdżać z drogi podporządkowanej oznaczonej znakiem A-7 "Ustąp pierwszeństwa przejazdu". Tak stanie się w przypadku oznaczeń:

  • D-47 "Koniec drogi wewnętrznej",

Znak D-47Znak D-47 Znak D-47

  • D-41 "Koniec strefy zamieszkania",

Znak D-41Znak D-41 Znak D-41

  • D-53 "Koniec strefy ruchu".

Znak D-53Znak D-53 Znak D-53

Znaki D-47, D-41 lub D-53 wskazują, że dopiero... włączasz się do ruchu

Podporządkowanie dróg wyznaczanych przez te oznaczenia wynika w dużej mierze z tego, że mają one charakter dróg wewnętrznych lub specjalnych stref. Tym samym poruszający się po nich pojazd nie jest uczestnikiem ruchu drogowego, a do ruchu dopiero będzie się włączać - bo droga wewnętrzna, strefa zamieszkania i strefa ruchu nie jest elementem skrzyżowania, a zawiera się w pojęciu połączenie dróg. To wymusza na nim zachowanie szczególnej ostrożności i ustąpienia pierwszeństwa wszystkim uczestnikom ruchu, którzy znajdują się na drodze publicznej.

Kierujący pojazdem, włączając się do ruchu, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz ustąpić pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu. - art. 17 ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Mandat za nieustąpienie pierwszeństwa lub wina za kolizję

Sytuacja na drodze uczy, że kierowcy nie zawsze zdają sobie sprawę z działania tych przepisów i na siłę forsują pierwszeństwo, którego nie mają. Skutkiem takiego stanu w najlepszym przypadku będzie mandat. Za nieustąpienie pierwszeństwa w czasie włączania się do ruchu grozi grzywna o wysokości 300 zł i 5 punktów karnych. W najgorszym zachowanie zakończy się winą za kolizję drogową.

Uczestnicy ruchu drogowego widząc pojazd włączający się do ruchu z oznakowanej strefy zamieszkania, drogi wewnętrznej lub strefy ruchu, powinni mieć w pamięci zasadę ograniczonego zaufania.
Więcej o:
Copyright © Agora SA