Obwodnica Torunia i "siedmiu wspaniałych". Do budowy jest kolejka

Aż siedem firm chce zaprojektować i zbudować S10 pod Toruniem. To ważny fragment trasy, który połączy trzy ważne odcinki - jeden ze strony Bydgoszczy i dwa od autostrady A1.

Siedem ofert wpłynęło w przetargu na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S10. Mowa o 12-kilometrowym odcinku od węzła Toruń Zachód do węzła Toruń Południe. Po wyłonieniu najkorzystniejszej z nich, przyszły wykonawca zaprojektuje i zbuduje połączenie trzech ważnych dróg w tym rejonie - połączy autostradę A1 (zarówno od strony Łodzi jak i Gdańska) z trasą do Bydgoszczy.

Zobacz wideo Odcinkowy pomiar prędkości - skuteczna broń w walce z kierowcami, którzy przekraczają prędkość

W trakcie budowy powstaną dwa zupełnie nowe węzły. Pierwszy to Toruń Podgórz w miejscu obecnego wiaduktu będącego przedłużeniem ul. Drzymały, która prowadzi na poligon wojskowy. Drugi to węzeł Toruń Czerniewice, który ułatwi kierowcom wjazd na S10 oraz autostradę A1 z drogi krajowej nr 91 (ul. Łódzka). Droga będzie przebiegać głównie po śladzie rezerwy pozostawionej w trakcie budowy jednojezdniowej drogi ekspresowej S10 (południowa obwodnica Torunia), powstałej w 2006 roku.

Siedmiu oferentów

Najniższą ofertę, opiewającą na kwotę nieco ponad 300,6 mln zł złożyło konsorcjum firm NDI (lider), NDI Sopot (partner) i SP Sine Midas Stroy (partner). Z kolei najdroższą ofertę w kwocie 377,5 mln zł złożyło konsorcjum Kobylarnia (lider) i Mirbud (partner). Budżet GDDKiA na realizację tej inwestycji to blisko 407 mln zł, więc wszystkie oferty mieszczą się w kosztorysie.

Pełna lista ofert:

  • konsorcjum NDI (lider), NDI Sopot (partner), SP Sine Midas Stroy (partner) - 300 633 994,70 zł
  • konsorcjum Rubau Polska (lider), Poltores (partner) - 339 949 475,71 zł
  • Polauqua - 340 938 872,45 zł
  • Budimex - 357 509 982,06 zł
  • Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor - 369 000 000,00 zł
  • Strabag - 373 266 385,76 zł
  • Konsorcjum Kobylarnia (lider), Mirbud (partner) - 377 548 964,94 zł

Przedstawione oferty zostaną poddane analizie w celu wyboru najkorzystniejszej z nich. Oceniane będą według kryteriów takich jak:

  • cena (60 proc.),
  • okres gwarancji jakości (30 proc.),
  • termin realizacji kontraktu (10 proc.).

Fot. Roman Bosiacki / Agencja Wyborcza.pl / / Agencja Wyborcza.pl

S10 Bydgoszcz - Toruń

Droga ekspresowa S10 to jedno z głównych połączeń drogowych Polski i jest elementem transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T. W docelowym kształcie S10 połączy Szczecin, Piłę, Bydgoszcz, Toruń i Płońsk, kończąc się na Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej. Tym samym w przyszłości będzie najszybszą drogą dojazdu ze Szczecina do Warszawy. Odcinek S10 Bydgoszcz - Toruń zlokalizowany jest w sercu województwa kujawsko-pomorskiego i połączy dwa największe jego miasta.

Inwestycja rządowa w miejsce PPP

Początkowo trasa pomiędzy Bydgoszczą i Toruniem miała powstać w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Jednak w czerwcu 2020 r. Rada Ministrów zwiększyła limit wydatków przewidzianych na realizację Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.). Rząd przeznaczy więc dodatkowo ponad 21 mld zł na realizację Programu, a środki te trafią między innymi na budowę dróg ekspresowych S6 od Koszalina do obwodnicy Trójmiasta oraz właśnie S10 Toruń - Bydgoszcz, które planowo zrealizować w formule PPP.

W trosce o środowisko

GDDKiA została zobowiązana do wykonania dodatkowych trzech górnych przejść dla zwierząt dużych, a także kilku przepustów dla małych zwierząt. Jedno z górnych przejść przebiegać będzie nie tylko nad S10, ale też nad znajdującą się obok linią kolejową. Decyzja GDOŚ zwiększyła również liczbę budek lęgowych dla ptaków i skrzynek rozrodczych dla nietoperzy. Zobowiązuje również do wykonania dodatkowego siedliska zastępczego dla płazów i nakłada obowiązek wykonania mikrosiedlisk dla gadów. Przed rozpoczęciem prac budowlanych konieczne będzie przeprowadzenie ponownej inwentaryzacji przyrodniczej, w tym m.in. całorocznej inwentaryzacji ssaków kopytnych i wilków, ptaków oraz inwentaryzacji wiosennych tras migracji płazów. Szacunkowy dodatkowy koszt robót budowlanych wynikających z decyzji GDOŚ wynosi ponad 220 mln zł.

Trasa S10, Bydgoszcz - ToruńTrasa S10, Bydgoszcz - Toruń GDDKiA

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.