Będą zmiany dla kierowców zawodowych. Pojawi się karta kwalifikacji kierowcy

Karta kwalifikacji kierowcy to jedna z nowości, która stanie się obowiązkowa dla kierowców zawodowych. Dodatkowo zmiany umożliwią też uczestniczenie w kursach e-learningowych dla kierowców.

Rada Ministrów przyjęła projekt zmiany ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw, którzy przyniesie garść nowości dla kierowców zawodowych. Jak wyjaśniają rządzący, "projekt dostosowuje polskie prawo do rozwiązań obowiązujących w Unii Europejskiej".

Zobacz wideo Bydgoska policja obserwowała zachowania kierowców z drona. Takie wykroczenia zostały zarejestrowane

Kursy e-learningowe i karta kwalifikacji kierowcy

Pierwszą nowością jest wprowadzenie dokumentu nazwanego kartą kwalifikacji kierowcy. Będzie on obowiązkowy dla kierowców zawodowych i będzie potwierdzał (jak sama nazwa wskazuje) posiadanie uprawnień do pracy. Co jednak bardzo istotne, karta kwalifikacji kierowcy wyłącznie kierowcom, którzy nie mogą otrzymać prawa jazdy w Polsce, bo nie mieszkają w naszym kraju. 

Kolejną nowością jest możliwość cofnięcia świadectwa kwalifikacji zawodowej, jeśli wojewoda oceni, że wcześniej zostało wydane niezgodnie ze stanem faktycznym. Informacja na temat świadectwa kwalifikacji zawodowej, które zostały cofnięte zostanie też dodana do Centralnej Ewidencji Pojazdów.

Ważną zmianą będzie również możliwość brania udziału w szkoleniach online przez kierowców zawodowych. Jak oceniają autorzy przepisów, "przyspieszy to realizację szkoleń i ułatwi ich przeprowadzenie".

Jak zaznaczają jednak rządzący, wprowadzonych zostanie kilka ważnych zasad, które będzie musiał spełnić ośrodek prowadzący szkolenie. E-learning będzie też dopuszczony tylko po uzyskaniu zgody wojewody wydawanej na wniosek przedsiębiorcy prowadzącego szkolenie.

"Zgodę będzie mógł otrzymać ośrodek, który odpowiednio długo prowadzi działalność i spełnia dodatkowe wymagania dotyczące posiadanej infrastruktury i kadry. Służy to umożliwieniu korzystania z e-learningu jedynie sprawdzonym ośrodkom szkolenia, które będą dawać gwarancję prowadzenia szkolenia on-line w sposób rzetelny i zgodny z prawem" - czytamy na stronie gov.pl

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.