GDDKiA zadowolona po audycie przejść dla pieszych. A nie ma z czego. W komunikacie są inne dane niż w raporcie

Piotr Kozłowski
GDDKiA chwali się, że czwórki i piątki w pięciostopniowej skali przyznano co trzeciemu (32 proc.) przejściu dla pieszych. To prawda. Ale w komunikacie dotyczącym kontroli znajduje się sporo nieścisłości. I nie jest to jedyny problem.
(...) ponad 30 proc. przejść uzyskało oceny 4 lub 5. Najwięcej przejść, blisko 37 proc. spośród ocenianych, uzyskało ocenę 3. Ocenę 0 uzyskał niespełna 1 proc. przejść, natomiast 2 - niecałe 8 proc. zbadanych miejsc

- czytamy w komunikacie z kontroli przejść dla pieszych, przeprowadzonych na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w 2020 r.

Zobacz wideo Rodzice olali przejście dla pieszych, gdy policja chciała zwrócić im uwagę, wybuchła awantura

Tymczasem z publicznie dostępnego raportu wynika, że oceny rozkładają się następująco:

 • Ocenę 0 otrzymało 0,8 proc. przejść dla pieszych.
 • 1 - 7,9 proc.
 • 2 - 22,7 proc.
 • 3 - 36,7 proc.
 • 4 - 28 proc.
 • 5 - 4 proc.

Zatem w przytoczonym na początku tego artykułu fragmencie komunikatu prawie wszystko jest prawdą, z tą różnicą, że pominięta ocena 1 została przyznana 8 proc., przejść, a przytoczona ocena 2 - aż 23 proc. przejść. Innymi słowy, niespełna co trzecie (31 proc.) skontrolowane przejście dla pieszych oceniono na 1 lub 2.

Co oznaczają te oceny?

 • 0 - to bardzo duże ryzyko niechronionych użytkowników ruchu - poważne ryzyko śmierci w przypadku wystąpienia zdarzenia drogowego.
 • 1 - duże ryzyko niechronionych użytkowników ruchu - ryzyko śmierci w przypadku wystąpienia zdarzenia drogowego.
 • 2 - przeciętne ryzyko niechronionych użytkowników ruchu - ryzyko śmierci lub urazów w przypadku wystąpienia zdarzenia drogowego.
 • 3 - przeciętne ryzyko niechronionych użytkowników ruchu - ryzyko urazów w przypadku wystąpienia zdarzenia drogowego.
 • 4 - niskie ryzyko powstawania zdarzeń drogowych
 • 5 - bardzo niskie ryzyko powstawania zdarzeń drogowych

Na dodatek GDDKiA podkreśla, że przejścia z oceną 0 lub 1 znajdują się w ciągu dróg będących aktualnie w trakcie przebudowy i zostaną one zastąpione nowymi przebiegami. Zagrożenia na nich występujące wynikają w większości z natężenia ruchu, które drastycznie spadnie zaraz po oddaniu do ruchu odcinka z nowym przebiegiem. To interesujące w świetle tego, że w komunikacie GDDKiA można znaleźć informację, że z oceny wyłączono m.in. te przejścia, na których trwają przebudowy i zmiany przebiegu dróg.

Kontrola przejść dla pieszych. W Polsce przeciętnie nie oznacza dobrze

Podczas wielkiego audytu przejść dla pieszych na drogach krajowych zarządzanych przez GDDKiA poddano ocenie łącznie 2578 przejść sklasyfikowanych jako niebezpieczne. Oceniano:

 • prawidłową lokalizację i geometrię przejścia,
 • warunki widoczności na przejściu dla pieszych w dzień i w nocy,
 • stan i prawidłowość oznakowania pionowego i poziomego,
 • stan nawierzchni przejścia i przed przejściem,
 • możliwość dojścia do przejść i stan miejsc oczekiwania pieszego na przejście,
 • prawidłowość odwodnienia obszaru przejścia,
 • prawidłowość oświetlenia samego przejścia, jak również miejsc oczekiwania pieszego na przejście przez drogę oraz odcinków dojazdowych do przejścia dla pieszych.

GDDKiA podkreśla, że najczęściej wystawianą przez audytorów oceną była trójka, która oznacza przeciętne ryzyko niechronionych użytkowników ruchu - ryzyko urazów w przypadku wystąpienia zdarzenia drogowego. Tylko czy w polskich realiach "przeciętny" w kontekście bezpieczeństwa pieszych oznacza coś pozytywnego?

Przypomnijmy, że w 7 tys. wypadków, ze wszystkich 30 tys., do których doszło w Polsce w 2019 r., brali udział piesi. Do co drugiego z nich doszło na przejściach dla pieszych. Pod względem liczby śmiertelnych ofiar wypadków przypadających na milion mieszkańców Polska z wynikiem 77 jest trzecim (po Rumunii i Bułgarii) najgorszym krajem w Unii Europejskiej. Średnia dla UE wynosi 51. Przeciętne ryzyko w Polsce oznacza coś zupełnie innego niż przeciętne ryzyko na Zachodzie.

Więcej o:
Copyright © Agora SA