Autostrada A4 od Krzyżowej do Legnicy będzie rozbudowana

Powoli rusza proces przygotowawczy na rozbudowę autostrady A4. Jednak na finał będzie trzeba trochę poczekać.

GDDKiA podpisało umowę na przygotowanie planów budowy/rozbudowy autostrady A4 pomiędzy węzłem Krzyżowa a Legnica Południe. Zgodnie z tym, co podpisano stworzeniem dokumentacji zajmie się Biuro Projektowo-Badawcze Dróg i Mostów TRANSPROJEKT z Warszawy.

Rozbudowa obejmować będzie około 36 km. Będzie to miejscami tworzenie nowej równoległej jezdni do drogi istniejącej, a niekiedy jedynie rozbudowa już istniejącego odcinka. Warianty przebudowy zostaną przedstawione w Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R).

STEŚ-R ma być przygotowane w przeciągu 48 miesięcy od momentu podpisania. W ramach dokumentacji przygotowane zostaną materiały do uzyskania decyzji środowiskowych. Po uzyskaniu decyzji mają być wykonane badania terenowe, aby stworzyć dokumentację geologiczno-inżynierską i hydrogeologiczną. Po dostaniu zgody przyjdzie pora na opracowanie Koncepcji programowej i Programu funkcjonalno-użytkowego. Jeśli wszystkie poprzednie punkty zostaną spełnione będzie można wszcząć postępowanie przetargowe na realizację projektu.

Autostrada A4 na odcinku od Krzyżowej do Legnicy zakłada rozbudowę o trzeci pas ruchu w obu kierunkach i stworzeniu pasa awaryjnego.

Zobacz wideo
Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.