Na S7 i S8 powstanie centrum sterowania ruchem. Co to tak właściwie jest?

GDDKiA podpisała umowę na budowę centrum sterowania ruchem. Obiekt ma sprawnie zarządzać natężeniem ruchu na trasach S7 i S8.

Ruch na drogach ekspresowych rzadko jest zaskakujący. Z reguły tysiące samochodów jednostajnie jadą w dwóch kierunkach. Jednak w razie wystąpienia jakiejkolwiek anomalii, szybko mogą utworzyć się wielokilometrowe korki. Dlatego powstają specjalne centra zarządzania ruchem. Pozwalają one płynnie sterować jego natężeniem i z wyprzedzeniem ostrzegać kierowców o potencjalnych niebezpieczeństwach czy zatorach. Wykorzystują dane o rzeczywistym ruchu (zbierane na bieżąco za pośrednictwem odpowiednio rozmieszczonych czujników) i na ich podstawie wyświetlane są odpowiednie komunikaty np. o konieczności zmniejszenia prędkości, obecności zwężenia lub zatoru. Wówczas kierowcy mogą odpowiednio wcześnie zareagować - zwolnić, lub obrać inną trasę.

Nowe centrum zarządzania ruchem

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na powstanie Regionalnego Programu Wdrożeniowego w obszarze dróg ekspresowych S6 i S7 w woj. pomorskim i warmińsko-mazurskim oraz budowę Centrum Zarządzania Ruchem w Dworku. Zadanie powstaje w ramach projektu Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T, czyli transeuropejskiej sieci transportowej. Wykonawcą jest konsorcjum firm Aldesa Construcciones Polska (lider), Aldesa Construcciones oraz Aeronaval de Censtrucciones Instalaciones (partnerzy). Wartość zamówienia podstawowego wynosi blisko 179 mln zł.

Regionalny Projekt Wdrożeniowy w województwach pomorskim i warmińsko-mazurskim obejmie ok. 31 km drogi ekspresowej S6 oraz 200 km drogi ekspresowej S7. Projekt składać się będzie przede wszystkim z odpowiednio wyposażonego Centrum Zarządzania Ruchem w miejscowości Dworek przy trasie S7 oraz z urządzeń rozmieszczonych w pasie drogowym służących m.in. zarządzaniu ruchem oraz przekazywaniu aktualnych informacji kierowcom.

Trasa S10, Bydgoszcz - ToruńWreszcie dojedziemy z Bydgoszczy do Torunia. Ruszają przetargi na budowę S10

Dla pobierania danych o sytuacji na drogach, by sprawnie zarządzać systemem, zostaną zainstalowane:

  • stacje pomiarowe ruchu drogowego oraz zapewniających wykrywanie zdarzeń drogowych takich jak: zator, nagła zmiana warunków ruchu czy pojazd jadący pod prąd,
  • kamery służące pozyskiwaniu obrazu z dróg objętych systemem zarządzania ruchem,
  • kamery służące do pomiaru czasu przejazdu;
  • stacje meteorologiczne.

W celu informowania kierujących pojazdami powstaną:

  • znaki zmiennej treści służące do informowania kierowców m.in. o zdarzeniach drogowych, zatorach, objazdach, stanie nawierzchni drogowej czy innych zagrożeniach występujących na danym odcinku drogi;
  • znaki wskazujące trasy objazdu w przypadku wystąpienia takiej konieczności, np. wypadku drogowego;
  • znaki zmiennej treści służących do informowania o warunkach pogodowych;
  • urządzenia do nadawania komunikatów radiowych CB oraz zapewniających łączność kierowców z operatorem Centrum Zarządzania Ruchem;
  • tablica informująca o czasie oczekiwania na przejściu granicznym.

Trasa S7 Tarczyn - GrójecWażny fragment trasy S7 pod Warszawą już jest gotowy. Od Tarczyna kierowcy jadą nową drogą

Trasa S7, Widoma - KrakówJest firma, która dokończy trasę S7 pod Krakowem. Poprzedniego wykonawcę zwolniono

S7 Widoma - KrakówS7 Widoma - Kraków GDDKiA

Więcej o: