Straż miejska i kierowcy. Czy strażnik może ukarać mandatem?

Kierowcy na drodze spotykają nie tylko policję, ale i straż miejską. Jakie uprawnienia mają z mocy ustawy strażnicy? W niektórych przypadkach mogą ukarać prowadzącego mandatem, a nawet zatrzymać go do kontroli drogowej?

Straż miejska lub gminna jest instytucją podlegającą władzy lokalnej, której zadaniem jest utrzymywanie porządku publicznego i dbanie o bezpieczeństwo ludzi. I choć charakter pracy strażników jest bardzo analogiczny do np. Policji, ich uprawnienia mają jednak charakter ograniczony. Czy to oznacza, że straż miejska może ukarać kierowcę mandatem? Oczywiście, że tak. Możliwość taka dotyczy jednak wyłącznie pewnych przypadków. Jakich? Te dotyczą w szczególności wykroczeń popełnionych w związku z zatrzymywaniem lub ruchem pojazdów.

Straż miejska i kierowcy. Czy strażnik może zatrzymać do kontroli?

W sytuacji, w której kierowca źle zaparkuje samochód, ewentualnie np. wjedzie pod zakaz, straż miejska i gminna ma prawo nałożyć na niego grzywnę w postępowaniu mandatowym. Co ważne, podstawą do takiego działania może się stać nie tylko wezwanie do jednostki straży miejskiej pozostawione za wycieraczką. Strażnicy mają prawo również zatrzymać kierowcę do kontroli drogowej - powinni użyć do tego celu tzw. „lizaka". Na drodze kontroli wylegitymują prowadzącego, skontrolują dokumenty pojazdu i na koniec wystawią mandat.

Konsekwencje działania strażników miejskich nie kończą się na mandacie. Mogą oni też podjąć decyzję o unieruchomieniu pojazdu za pomocą blokady kół, ewentualnie holowaniu w przypadku, w którym samochód jest tak zaparkowany, że uniemożliwia ruch pojazdów lub tworzy zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Czy kierowca może odrzucić mandat wystawiony przez straż miejską? Oczywiście - ma prawo nie przyjąć grzywny. W takim jednak przypadku - identycznie jak w postępowaniu prowadzonym przez Policję - strażnicy skierują wniosek o ukaranie do sądu.

Zobacz wideo Gdańska straż miejska pomogła kaczej rodzinie przedostać się z Dworu Artusa do Motławy

Czy strażnik miejski może użyć siły?

Jakie jeszcze uprawnienia względem kierowców ma straż miejska? Strażnicy mają prawo wydawać polecenia prowadzącym w granicach niezbędnych do wykonywania zleconych czynności - bo np. w związku z organizacją miejskiej imprezy pojawiają się ograniczenia w ruchu. Czy ze strażnikiem miejskim kierowca może się kłócić? W pewnym sensie tak - w określonych granicach. Jeżeli strażnik uzna, że zachowanie kierowcy zagraża jego bezpieczeństwu, na mocy ustawy może użyć lub wykorzystać środki przymusu bezpośredniego w postaci technik obrony, kajdanek, pałki służbowej czy środków chemicznych obezwładniających.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.