Dziura na dziurze, czyli gdzie są najgorsze z najgorszych dróg w Polsce

Najgorsze drogi w Polsce są w województwie lubuskim. Co czwarty kilometr zarządzanych przez GDDKiA tamtejszych dróg jest w złym stanie. Na drugim biegunie jest województwo podlaskie.

Pod koniec 2003 r. mieliśmy w Polsce tylko 226 km dróg ekspresowych i 405 km autostrad. Siedemnaście lat później do dyspozycji kierowców było już 1712 km autostrad i 2557 km dróg ekspresowych.

Mimo tak znaczącego postępu polska infrastruktura drogowa nadal pozostaje z tyłu za europejskimi i światowymi liderami takimi jak np. Holandia, Szwajcaria lub Japonia. Jako że stan dróg wpływa nie tylko na komfort podróży, ale też na bezpieczeństwo drogowe i składki ubezpieczeń płacone przez kierowców, Ubea sprawdziła, w których województwach drogi są najlepsze, a w których najgorsze.

Zobacz wideo

Najgorsze drogi w Polsce

Ciekawe dane dotyczące stanu dróg w poszczególnych województwach znajdziemy w najnowszym raporcie GDDKiA z 2020 r. Wskazują one, że sytuacja w kraju jest bardzo zróżnicowana.

Dla przykładu na terenie Małopolski udział dróg krajowych w stanie dobrym wynosi tylko 42,5 proc. Małopolskie drogi krajowe w stanie niezadowalającym to aż 40,3 proc.

- mówi Andrzej Prajsnar, ekspert Ubea.pl.

Analogiczne wyniki dla województwa podlaskiego to 78,5 proc. (stan dobry) oraz 14,0 proc. (stan niezadowalający). Pod względem stanu dróg krajowych dobrze wypada też woj. zachodniopomorskie.

Rzeszów, ul. Senatorska. Zniszczona nawierzchnia drogi Rzeszów, ul. Senatorska. Zniszczona nawierzchnia drogi  Fot. Patryk Ogorzałek / Agencja Wyborcza.pl

Warto przy tym pamiętać, że stan nawierzchni dróg przekłada się bezpośrednio na liczbę roszczeń kierowców o odszkodowanie za uszkodzenie auta na dziurze. Takie roszczenia są zwykle kierowane do ubezpieczyciela zarządcy drogi i wpływają potem na zwiększenie rocznej składki OC płaconej przez zarządcę.

Poniżej znajduje się lista ze stanem dróg w Polsce z podziałem na województwa. Oddziały GDDKiA w wymienionych miastach raportują o stanie dróg w całych województwach, np. odział GDDKiA w Białymstoku odpowiada za województwo podlaskie, a oddział warszawski - za województwo mazowieckie, itd.

Stan dróg w PolsceStan dróg w Polsce Źródło: Ubea

Ile dróg krajowych potrzebuje pilnego remontu?

Szczegółowymi danymi o stanie nawierzchni dysponujemy w przypadku dróg krajowych. Informacje dotyczące tej kategorii dróg publikuje bowiem co roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Według danych tej instytucji odsetek dróg krajowych w złym stanie technicznym wyglądał w ostatnich latach następująco:

  • 2013 r.: 12 proc.
  • 2014 r.: 12,6 proc.
  • 2015 r.: 13,5 proc.
  • 2016 r.: 16,1 proc.
  • 2017 r.: 13,9 proc.
  • 2018 r.: 14,2 proc.
  • 2019 r.: 12,7 proc.
  • 2020 r.: 13,3 proc.

Niestety, powyższe dane nie wykazują poprawy sytuacji. Jest to dość niepokojące zjawisko, bo większość analizowanego okresu przebiegała pod znakiem dobrej koniunktury gospodarczej. Można oczekiwać, że choćby w 2019 r. odsetek dróg krajowych w najgorszym stanie będzie mniejszy niż kilka lat wcześniej.

Więcej o:
Copyright © Agora SA