Najwyższe mandaty. Długa lista z 500 zł, ale jest jeden znacznie wyższy. I łatwo go dostać

- Ja tylko na chwilę - mówi wielu kierowców i parkuje na miejscu dla osób niepełnosprawnych. Z oczywistych względów ich nielegalne zajmowanie jest bardzo dotkliwie karane. Jakie jeszcze wysokie mandaty przewiduje polski taryfikator?

Najsurowsza kara w taryfikatorze mandatów za parkowanie

Wysokość mandatu karnego za nieprawidłowe parkowanie waha się od 100 zł do 300 zł. Przykładowo za zatrzymanie pojazdu przy lewej krawędzi jezdni zostaniemy ukarani mandatem w wysokości 100 zł, a za zatrzymanie pojazdu na przejeździe kolejowym, tramwajowym, na skrzyżowaniu lub bliżej niż 10 m od nich - aż 300 zł. Wyjątkową sytuacją jest parkowanie na miejscu dla niepełnosprawnych. Za takie wykroczenie grozi nawet 500 zł i 5 punktów karnych. Jeżeli zaparkujemy na takim miejscu, a do tego posługujemy się nieuprawnioną kartą parkingową, to zostaniemy ukarani 800 złotowym mandatem i 7 punktami karnymi.

Zobacz wideo

Najwyższy mandat w Polsce to zwykle 500 zł

Za parkowanie na miejscu dla niepełnosprawnych grozi nam najwyższy mandat. W pozostałych przypadkach, za najbardziej rażące wykroczenia zostaniemy zwykle ukarani mandatem w wysokości 500 zł. Jakie to przewinienia?

 • Przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu – 100 zł za każdą osobę przewożoną w niewłaściwy sposób ale nie więcej niż 500 zł
 • Przewóz osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji – 100 zł za każdą osobę ponad określoną liczbę, nie więcej niż 500 zł
 • Przekroczenie dopuszczalnej prędkości powyżej 51 km/h - od 400 do 500 zł i 10 pkt karnych
 • Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu – 500 zł
 • Kierowanie pojazdem silnikowym, z wyłączeniem czterokołowca lekkiego, lub tramwajem przez osobę niemającą uprawnienia do kierowania pojazdami – 500 zł
 • Kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka działającego podobnie do alkoholu – 500 zł
 • Kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka – od 300 zł do 500 zł
 • Naruszenie przepisów w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach – od 200 do 500 zł
 • Niestosowanie się do B-5 „zakaz wjazdu samochodów ciężarowych", B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad …… t" lub B-19 „zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi większym niż …… t"– 500 zł
 • Niestosowanie się do znaku D-18 „parking" lub D-18b „parking zadaszony", z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29, albo D-18a „parking – miejsce zastrzeżone", z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29 – 500 zł
 • Niestosowanie się do znaku P-18 „stanowisko postojowe" i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej" albo P-20 „koperta" i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej", umieszczonego samodzielnie bez znaku pionowego D-18, D-18a lub D-18b – 500 zł
 • Niestosowanie się do sygnałów świetlnych przez kierującego pojazdem wjeżdżającego za sygnalizator, kiedy jest to zabronione od 300 do 500 zł

Policja na autostradzie A1Aktualny taryfikator mandatów na rok 2021

Powiększenie mandatu - niezachowanie ostrożności na drodze publicznej

Niezachowanie należytej ostrożności na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym - Kwota mandatu karnego przypisanego za naruszenie stanowiące znamię zagrożenia powiększona o 200 zł, jednak nie więcej niż 500 zł.

Niezachowanie należytej ostrożności na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka - Kwota mandatu karnego przypisanego za naruszenie stanowiące znamię zagrożenia powiększona o 300 zł, jednak nie więcej niż 500 zł.

Znaki B-37 i B-38 dla wielu nic nie znaczą. Mandat 100 zł odświeży pamięć!Znaki B-37 i B-38 dla wielu nic nie znaczą. Mandat 100 zł odświeży pamięć!

Czy można dostać wyższą karę? W skrajnych przypadkach - tak

Policjant wcale nie musi nas ukarać mandatem. Są sytuacje, w których funkcjonariusz może zdecydować, że zasługujemy na znacznie wyższą karę, niż ta zapisana w aktualnym taryfikatorze. Kieruje wtedy sprawę do sądu, a ten może ukarać kierowcę grzywną w wysokości 5000 zł. W polskim prawie znajdziemy przepis, mówiący, że policja może wystąpić z wnioskiem o ukaranie, gdy "zachodzą okoliczności przemawiające za wymierzeniem sprawcy wykroczenia surowszej grzywny, niż to jest dopuszczalne w postępowaniu mandatowym lub innego rodzaju kary albo za orzeczeniem środka karnego". Do sądów trafiają zwykle sprawy, w których doszło do rażącego naruszenia przepisów. Najczęściej słyszymy o:

 • Przekraczaniu prędkości w wyjątkowo trudnych warunkach.
 • Również szaleńcza jazda w terenie zabudowanym często kończy się przekazaniem sprawy do sądu. Nadmierna prędkość w mieście jest znacznie niebezpieczniejsza niż na drodze szybkiego ruchu. Zdarzają się też kierowcy, którzy nie tylko jadą szybko, ale też bardzo agresywnie, dosłownie urządzając sobie slalom między innymi autami.
 • Policja bezwzględnie karze także za wszystkie skrajnie niebezpieczne zachowania na przejściach dla pieszych. Wyprzedzanie na zebrze, wjechanie na przejście, gdy są na nim ludzie albo nie zatrzymanie się, gdy inny kierowca przepuszcza pieszych - każde takie zdarzenie może skończyć się w sądzie.
 • Podobnie jest z przystankami autobusowymi i tramwajowymi. Niestety, nie ma miesiąca, żebyśmy nie usłyszeli, że ktoś wjechał w stojących na nich ludzi. W większości przypadków dochodzi do tego z winy kierowcy.

Kontrola drogowaDo 5000 zł i trzech lat zakazu, czyli kiedy policjant decyduje, że "mandat to za mało"

Więcej o: