Kto może kontrolować kierowcę na drodze? Czy tylko policja?

Przy polskich drogach pojawia się szereg służb, a w tym Straż Gminna, Leśna czy Graniczna. Które z nich mają prawo zatrzymać kierowcę do kontroli drogowej? Czy taką możliwość ma tylko Policja? No właśnie nie.

Kontrola drogowa jest jednym z głównych zadań stawianych przed funkcjonariuszami. Na jej mocy można ukarać kierowcę za popełnienie wykroczenia, sprawdzić stan pojazdu i dokumentów czy chociażby zbadać trzeźwość prowadzącego. Warto pamiętać jednak o tym, że o ile kontrola drogowa jest czynnością umocowaną prawnie, o tyle nie wszystkie służby mają prawo do jej przeprowadzenia. Dziś opowiemy zatem o uprawnieniach poszczególnych funkcjonariuszy pojawiających się przy polskich drogach.

Kontrola kierowców na drodze - Policja:

W tym przypadku sprawa jest oczywista. Pełne uprawnienia do kontrolowania kierowców na drogach ma oczywiście Policja. Funkcjonariusze mogą zatrzymać jadący pojazd czy też kontrolować samochody nie znajdujące się w ruchu. Pomijając zadania prewencyjne, policjanci mogą ukarać też kierowcę mandatem karnym.

Zobacz wideo Nie zatrzymujesz się przed przejazdem kolejowym? Policja może to wyśledzić z drona

Kontrola kierowców na drodze - ITD:

Funkcjonariusze ITD mogą:

 • zatrzymywać samochody osobowe na drodze,
 • mogą sprawdzić stan pojazdu i dokumenty,
 • mogą wystawić mandat karny i dopisać do konta kierowcy punkty karne,
 • mogą przeprowadzić kontrolę trzeźwości,
 • mogą posługiwać się urządzeniami mierzącymi prędkość i rejestratorami.
 • Funkcjonariusze ITD muszą być w każdym przypadku umundurowani.

Kontrola kierowców na drodze - Straż Miejska i Gminna:

 • kontrolować kierujących, którzy nie zastosowali się do znaku zakazującego ruchu lub naruszyli przepisy odnoszące się do postoju i zatrzymania,
 • Strażnik miejski lub gminny może:
 • poprzez kontrolę rozumie się też zatrzymanie jadącego pojazdu,
 • może wystawić mandat w związku z popełnieniem powyższych wykroczeń,
 • Strażnik miejski lub gminny musi być umundurowany podczas kontroli.

Kontrola kierowców na drodze - Straż Graniczna:

Straż Graniczna ma praktycznie takie same uprawnienia co Policja. Może zatrzymywać pojazdy, kontrolować ich kierujących, sprawdzać trzeźwość i wlepiać mandaty. Co niezwykle ważne, uprawnienia Straży Granicznej dotyczą całego terytorium kraju - nie tylko stref granicznych. Różnice? O ile policjant w niektórych przypadkach może zatrzymać pojazd do kontroli w ubraniach cywilnych, o tyle strażnik graniczny musi być umundurowany.

Kontrola kierowców na drodze - Straż Leśna:

 • może skontrolować dokumenty pojazdu i kierowcy,Strażnik leśny może:
 • kontrolować kierujących, którzy nie zastosowali się do zakazu ruchu lub naruszyli przepisy odnoszące się do postoju i zatrzymania,
 • kontrola może odbywać się głównie na terenie lasu lub parku - chyba, że kierowca wyjechał z tego obszaru, ale na nim popełnił wykroczenie,
 • może wystawić mandat w związku z popełnieniem powyższych wykroczeń,
 • może uniemożliwić kierowcy dalszą jazdę - jeżeli ma przypuszczenie, że ten znajduje się pod wpływem alkoholu.
 • Strażnik leśny musi być umundurowany.

Kontrola kierowców na drodze - Żandarmeria Wojskowa:

 • Żandarm wojskowy może:
 • otrzymuje możliwość kontrolowania dokumentów dopiero wtedy, gdy pojazd należy do wojska.
 • zatrzymać pojazd, ale nie może kontrolować dokumentów,
 • Żandarm wojskowy musi być umundurowany.

Kontrola kierowców na drodze - inne podmioty:

 • Zarządca drogi może:

 • przeprowadzić kontrolę ruchu drogowego w obecności funkcjonariusza policji lub inspektora ITD,

 • możliwość taka występuje wtedy, gdy złamane zostaną przepisy dotyczące masy, nacisku na oś lub gdy zostanie zniszczona powierzchnia drogi.
Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.