Przedawnienie mandatu: co powinieneś o nim wiedzieć?

Czy kierowca zawsze musi opłacić grzywnę? Nie, ale pod warunkiem, że nastąpiło przedawnienie mandatu. Jaki jest jego termin i co jeszcze warto wiedzieć o nim wiedzieć?

Przedawnienie mandatu - ustawowy termin to 3 lata

Mandaty w polskim systemie prawnym mają za zadanie napiętnować czyny związane z popełnieniem wykroczeń. To jednak jeszcze nie oznacza, że obowiązują bezterminowo. Ich również dotyczy bowiem przedawnienie. Jaki jest termin? Ten wynosi 3 lata od momentu uprawomocnienia. A uprawomocnienie mandatu oznacza przyjęcie grzywny w obecności policjanta. Co się dzieje po przedawnieniu mandatu? Postępowanie egzekucyjne związane z karą powinno zostać umorzone - wyczerpują się prawne narzędzia konieczne do ściągnięcia pieniędzy od kierowcy.

3-letni termin przedawnienia mandatu dotyczy nie tylko wlepienia kary przez funkcjonariusza. Identyczny czas odnosi się do sytuacji, w której grzywna została wlepiona na drodze postępowania sądowego - bo np. kierowca odmówił przyjęcia mandatu i sprawa trafiła do sądu. W tym przypadku za uprawomocnienie mandatu uważany jest termin uprawomocnienia się wyroku.

Przedawnienie mandatu - o czym warto wiedzieć?

  • Przedawnienie mandatu wcale nie oznacza, że "zadłużenie" zniknęło. Po prostu wyczerpały się prawne możliwości ściągnięcia kwoty grzywny z kierowcy.
  • Jeżeli przed przedawnieniem kierowca został np. wpisany na listę dłużników, przedawnienie wcale nie oznacza, że zostanie z niej wykreślony.
  • Warto pamiętać o przerwaniu biegu przedawnienia - za taki fakt przyjęte może być np. nawiązanie skutecznego kontaktu egzekutora z ukaranym kierowcą (chociażby odpowiedź kierowcy na pismo).
  • Przedawnienie mandatu to nie koniec? Ważny jest też termin na wlepienie kary

Oczywiście przedawnienie mandatu to nie jedyny termin, o którym powinni wiedzieć kierowcy. Bo pozostaje jeszcze kwestia możliwości nałożenia grzywny w postępowaniu w sprawie o wykroczenie. Co do zasady funkcjonariusze mają na to rok. Oznacza to mniej więcej tyle, że służby w ciągu 12 miesięcy muszą ujawnić kierowcę auta np. zarejestrowanego na zdjęciu z fotoradaru i wlepić mu mandatu.

Zobacz wideo Lubelska policja nagrywa wykroczenia z wykorzystaniem drona

Po roku wyczerpują się narzędzia prawne? Niestety nadal nie. W grę wchodzi bowiem jeszcze jeden zapis. Czas na ukaranie kierowcy może zostać wydłużony nawet do dwóch lat. Stanie się tak jednak w przypadku, w którym wszczęte zostanie postępowanie w sprawach o wykroczenie przed sądem. Bardzo ważne jest to, że jeżeli wniosek o ukaranie trafi do sądu, czas na wlepienie kierowcy grzywny jest liczony przez 24 miesiące, ale od momentu wszczęcia postępowania, a nie popełnienia wykroczenia.

Za jaki moment należy przyjąć wszczęcie postępowania? W rozumieniu przepisów prawa wszczęcie postępowania w sprawach o wykroczenie następuje w momencie wydania zarządzenia o skierowaniu sprawy na rozprawę lub posiedzenie.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.