Nowe uprawnienia dla kierowców z prawem jazdy kat. B? Ministerstwo: Nie u nas

Piotr Kozłowski
Nie będzie nowych uprawnień dla posiadaczy prawa jazdy kategorii B. Ministerstwo wycofuje się z przepisów, które samo zaproponowało. Dlaczego? W tle są przepisy, które rząd musi wprowadzić jak najszybciej.

Nie będzie nowych uprawnień dla kierowców z prawem jazdy kategorii B. Ministerstwo Infrastruktury wycofuje się ze zmian, które wcześniej samo zaproponowało. Chodzi o możliwość prowadzenia niektórych pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 4,25 t. Dlaczego resort zrezygnował z własnych propozycji?

Z uwagi na wątpliwości dotyczące wprowadzenia tego rozwiązania i wnioski kolejnych podmiotów proponujących objęcie nim kolejnych pojazdów (np. kamperów), nie wprowadzimy zmian w zakresie uprawnień do kierowania pojazdami dla posiadaczy prawa jazdy kategorii B

- poinformowało Ministerstwo Infrastruktury w rozmowie z Moto.pl.

Prawo jazdy kat. B jednak bez zmian

Kierowca posiadający prawo jazdy kategorii B może prowadzić samochody o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t. Nowe prawo miało umożliwić jazdę pojazdami znacznie cięższymi - o DMC do 4,25 t. Warunek? Nowy limit dotyczył samochodów z napędami alternatywnymi, czyli m.in. aut z ogniwami wodorowymi czy aut elektrycznych, które z racji akumulatorów są wyraźnie cięższe od swoich odpowiedników z klasycznym napędem. Drugim warunkiem miało być posiadanie przez kierowcę prawa jazdy od co najmniej dwóch lat.

Nowe przepisy miały dostosować polskie prawo do unijnych regulacji, jednak okazało się, że zmiany w wyżej opisanym zakresie nie są obligatoryjne.

Każde państwo członkowskie UE samodzielnie podejmuje decyzję w zakresie wprowadzenia fakultatywnych regulacji, a taką fakultatywną regulacją są właśnie uprawnienia, o które pan pyta

- podsumowało Ministerstwo Infrastruktury.

Nie będzie nowych uprawnień dla kierowców, bo rząd się spieszy

Ministerstwo Infrastruktury, odpowiadając na poselską interpelację, nie sugerowało, że nowe przepisy mogą nie zostać wprowadzone. Dlaczego zatem nagle zrezygnowało z wprowadzania ich do prawa drogowego?

W tle jest projekt zmian w ustawie o transporcie drogowym (UC18), który wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady. Dyrektywa określa obligatoryjne rozwiązania, jak np. ustanowienie nowego dokumentu w postaci karty kwalifikacji kierowcy, które należy wdrożyć. Ministerstwo Infrastruktury skupia się zatem na przepisach, które musi, a nie może wprowadzić.

Zmiana podejścia Ministerstwa Infrastruktury jest zaskakująca, bo MI nie dawało sygnałów, że ma w planach rezygnację z własnych pomysłów. Poseł Marek Rutka w interpelacji wystosowanej do ministra infrastruktury zadał szereg pytań dotyczących wpływu unijnej dyrektywy na kierowców. Resort odniósł się do wszystkich z nich:

 1. Czy nowe uprawnienia będą nabywane "automatycznie" przez posiadaczy prawa jazdy kat. B?
  Każda osoba spełniająca warunki określone w przepisach ustawy będzie nabywała uprawnienia do kierowania ww. pojazdami z mocy ustawy bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności.
 2. Czy przewidziane są okresy przejściowe na drodze do nabycia nowych uprawnień?
  Ze względu na ustawowe nabycie uprawnień przez wszystkich spełniających wymagania nie jest konieczny żaden okres przejściowy.
 3. Czy w związku z postulowanymi zmianami zmodyfikowane zostaną egzaminy na prawo jazdy?
  W związku z wprowadzeniem ww. przepisów nie ma konieczności modyfikacji egzaminów państwowych na prawo jazdy.
 4. Czy wzrośnie koszt egzaminów na prawo jazdy?
  Wprowadzenie w życie ww. przepisów nie wpłynie na koszt egzaminów państwowych na prawo jazdy.
 5. Czy proponowane uprawnienia będą honorowane w pozostałych krajach na obszarze Unii Europejskiej?
  Zgodnie z przepisem art. 6 ust. 4 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/126/WE w sprawie praw jazdy przepis jest wprowadzany przez dany kraj Unii i tylko na jego terytorium. Dlatego też pozostałe kraje nie mają obowiązku uznawania takiego uprawnienia.
 6. Czy polski rząd ma informacje w kwestii integracji dopuszczalnych limitów masy i wymiaru w różnych państwach Unii Europejskiej?
  W odniesieniu do mas i wymiarów pojazdów wynikających z uprawnień do kierowania pojazdami wszystkie warunki określone są w przepisach ww. dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/126/WE w sprawie praw jazdy.

Powyższe pytania oraz odpowiedzi na nie są zatem nieaktualne, bo dotyczyły fragmentów ustawy, które zostały skreślone z projektu.

Zobacz wideo Brawurowe wyprzedzanie na pasach. Kierowca stracił prawo jazdy
Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.