Rząd wyda w tym roku miliardy na remonty dróg. 500 mln przeznaczy na "drogi obronne"

Piotr Kozłowski
Rząd przeznaczy ponad 3 mld zł na remonty i budowę dróg. 0,5 mld zostanie przeznaczone na realizację zadań na drogach obronnych. Lista dróg została zatwierdzona przez premiera.

Wiadomo już, do których województw popłyną państwowe pieniądze na remonty i budowę dróg. Premier zatwierdził listy zadań do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach naboru wniosków na rok 2021. Wsparcie uzyska 2 189 zadań, w tym 622 powiatowe i 1 567 gminnych. Fundusze wesprą inwestycje samorządowe, które obejmują łącznie 3,9 tys. km dróg. W sumie RFRD przekaże władzom lokalnym 3,26 mld zł. 500 mln zł z tej kwoty będzie dotyczyło "zadań na drogach obronnych".

Drogi obronne z dofinansowaniem rządowym

Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych na nowo zdefiniowała, czym są drogi obronne lub drogi o znaczeniu obronnym.

Droga o znaczeniu obronnym to droga publiczna lub jej odcinek, wyznaczona w okresie pokoju, przewidziana do wykorzystania w czasie pokoju, kryzysu lub wojny do wykonywania przewozów istotnych dla obronności państwa oraz zobowiązań sojuszniczych.

Drogi tego typu muszą być dostosowane do wymagań techniczno-obronnych w zakresie transportu Sił Zbrojnych RP i NATO. Wymagania te określają m.in. jaki nacisk jednej osi pojazdu musi wytrzymać droga obronna. Ciężki sprzęt wojskowy musi mieć zagwarantowane specjalne parametry dróg, którymi jest transportowany.

Zarządcy dróg o znaczeniu obronnym (najczęściej samorządy) są zobowiązani do przekazywania do GDDKiA w trybie niejawnym, w terminie do 20 kwietnia każdego roku, informacji o drogach o znaczeniu obronnym lub ich odcinkach. Wśród tych informacji są m.in. wskazanie odcinka drogi wraz z kilometrażem, dopuszczalny nacisk pojedynczej osi pojazdu, zaś w przypadku obiektów inżynierskich usytuowanych w ciągach tych dróg – klasa obciążenia tych obiektów.

Miliardy na remonty dróg

W ubiegłym roku z RFRD do samorządów popłynęło 2,74 mld zł. W tym roku kwota jest większa i wynosi w sumie 3,26 mld zł. Które województwa otrzymają najwięcej na remonty już istniejących i budowę nowych dróg?

Zobacz wideo Pokazowe ćwiczenia czołgów NATO na Łotwie. 21 czołgów strzela na raz
 • województwo dolnośląskie - 134,2 mln zł,
 • województwo kujawsko-pomorskie - 157,2 mln zł,
 • województwo lubelskie - 289,7 mln zł,
 • województwo lubuskie - 83,2 mln zł,
 • województwo łódzkie - 152,4 mln zł
 • województwo małopolskie - 226,5 mln zł
 • województwo mazowieckie - 317,1 mln zł,
 • województwo opolskie - 58 mln zł,
 • województwo podkarpackie - 174,8 mln zł,
 • województwo podlaskie - 205,5 mln zł,
 • województwo pomorskie - 136,1 mln zł,
 • województwo śląskie - 149,3 mln zł,
 • województwo świętokrzyskie - 145 mln zł,
 • województwo warmińsko-mazurskie - 183,3 mln zł,
 • województwo wielkopolskie - 240,3 mln zł,
 • województwo zachodniopomorskie - 105,4 mln zł.
Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.