Anuluj mandat: czy to możliwe i jakie są opcje prawne?

Czy istnieje możliwość anulowania mandatu karnego wystawionego przez policję? Wszystko tak naprawdę zależy od przypadku i okoliczności sprawy. Opcja taka jest jednak możliwa!

Fora internetowe są pełne zapytań dotyczących anulowania mandatów. De facto w polskim porządku prawnym nie istnieje takie pojęcie jak anulowanie mandatu. Grzywnę wlepioną przez policję można uchylić, ale nie anulować. A wynika to z faktu, że kierowca zgodził się z przewinieniem drogowym. Podpisanie mandatu w obecności funkcjonariusza policji oznacza w dużej mierze przyznanie się do winy. Jak zatem zanegować karę w takim przypadku?

Anuluj czy uchyl mandat? Co mówi prawo?

Podstawy prawne są dwie. Po pierwsze uchylenie mandatu okaże się skuteczne wtedy, gdy ukarany wykaże iż czyn, za który została wystawiona kara, w świetle prawa nie był wykroczeniem - np. w danym miejscu można było zaparkować samochód. Drugą z możliwości jest wszczęcie postępowania z urzędu. Oznacza to tyle, że wniosek o uchylenie mandatu może wynikać z działań kontrolnych - gdy te wykażą nieprawidłowości w pracy funkcjonariusza podczas karania kierowcy.

Kluczowy dla pojęcia uchylenia mandatu jest termin. Bo kierowca na złożenie wniosku o uchylenie mandatu do sądu ma 7 dni od momentu uprawomocnienia się kary. Do jakiego sądu kierować pismo? Do Sądu Rejonowego należnego miejscu wlepienia kary. Ile czasu na uchylenie mandatu ma postępowanie wszczęte z urzędu? Tutaj nie ma określonego terminu.

Uchyl mandat, ale… karę zapłać!

Starając się o sądowne „anulowanie” mandatu prowadzący powinien pamiętać o jeszcze kilku rzeczach. Karę warto tak czy tak zapłacić. Bo samo złożenie wniosku nie wstrzymuje jej wykonania. To oznacza, że zanim sąd zajmie się sprawą, poborca podatkowy z pewnością zdąży zająć się egzekucją mandatu. Jeżeli sąd przychyli się do wniosku kierowcy, zapłacona suma zostanie zwrócona na jego konto.

Poza tym złożenie wniosku o anulowanie mandatu jest bezpłatne. Kierowca nie wnosi żadnej opłaty w momencie złożenia pisma w sądzie. Co więcej, uchylić można tylko mandat wystawiony przez instytucję państwową - gdy kara wynika z popełnienia wykroczenia. Dotyczy zatem grzywny wlepionej przez policję, ITD czy straż miejską. Nie odnosi się np. do kary otrzymanej od właściciela prywatnego parkingu.

Anuluj mandat: a może jednak się da?

No dobrze, ale czy da się mimo wszystko anulować mandat? Taka możliwość istnieje, jednak zanim kierowca przyzna się do winy i przyjmie karę. Może starać się wyrazić żal przed funkcjonariuszem i wnosić o zamienienie grzywny na upomnienie. Drugą z możliwości jest nieprzyjęcie mandatu. Wtedy prowadzący musi się jednak przygotować na sądowe udowadnianie niewinności - funkcjonariusz skieruje bowiem wniosek do sądu o ukaranie prowadzącego.

Zobacz wideo Śląska autostrada. Z dachu osobówki spadał śnieg. Kierowca był zaskoczony mandatem
Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.