Jak zgłosić szkodę? Sposobów jest kilka!

Jak zgłosić szkodę? Dziś kierowca może zarówno zgłosić szkodę, jak i rozliczyć ją całkowicie zdalnie. Jak konkretnie to zrobić? Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych wskazówek.

W Polsce zarejestrowane są blisko 33 miliony samochodów. A to oznacza ogromne natężenie ruchu i tym samym przekłada się na rosnące prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia drogowego. W samej Warszawie każdego miesiąca dochodzi nawet do 2 tys. kolizji. I liczba ta z pewnością nie jest w pełni doszacowana. Powód? Bo wynika wyłącznie z oficjalnych statystyk policji. A wiele kolizji kończy się spisaniem oświadczenia, tym samym służby nie mają o nich informacji.

Jak zgłosić szkodę? Wizyta w oddziale to… przeszłość!

No dobrze, ale jak już dojdzie do kolizji, kierowcy ustalą winę i spiszą oświadczenie, powstaje zasadnicze pytanie: "Jak zgłosić szkodę?" Dziś to tak naprawdę prostsze niż kiedykolwiek. Bo ubezpieczyciela sprawcy można poinformować o fakcie zaistnienia kolizji nie tylko kontaktując się bezpośrednio z oddziałem firmy czy jej agentem. Obecnie towarzystwa ubezpieczeniowe pozostawiają do dyspozycji kierowcy wiele kanałów zdalnych, a w tym kontakt telefoniczny, mailowy, poprzez internetowe formularze czy nawet poprzez wideo-czat.

Jak zgłosić szkodę? Czyli co należy dostarczyć ubezpieczycielowi

Odpowiedź na pytanie: „Jak zgłosić szkodę?” to jednak nie tylko opowieść o samym kanale kontaktu z ubezpieczycielem. To też wskazanie m.in. dokumentacji koniecznej do rozliczenia kolizji. Poszkodowany w pierwszej kolejności musi przedstawić oświadczenie sprawcy, ewentualnie notatkę policji sporządzoną na miejscu zdarzenia. Poza tym konieczne jest dostarczenie ubezpieczycielowi skanu lub ksera dowodu rejestracyjnego pojazdu poszkodowanego oraz numeru rachunku bankowego do przesłania ustalonej kwoty odszkodowania.

Co powinno zawierać oświadczenie sprawcy, aby w pełni zostało przyjęte przez ubezpieczyciela? Przede wszystkim opis zdarzenia - datę, miejsce, godzinę i okoliczności. Poza tym sprawca powinien przyznać się w nim do winy oraz określić dane swoje oraz poszkodowanego (w tym kontaktowe). Kluczem do sukcesu jest też wskazanie danych pojazdów biorących udział w kolizji oraz określenie zarówno firmy ubezpieczeniowej, jak i numeru polisy wystawionej dla pojazdu sprawcy. Na końcu oświadczenia winny kolizji powinien złożyć czytelny podpis.

Zgłoszenie szkody: dziś nie wycena, a propozycja poszkodowanego

Po otrzymaniu kompletu dokumentów towarzystwo ubezpieczeniowe wyceni szkodę. W czasach sprzed pandemii konieczna była do tego wizyta rzeczoznawcy - ten wykonywał dokumentację fotograficzną i oględziny. Teraz sytuacja nieco zmieniła się. Czasami firmy ubezpieczeniowe proszą poszkodowanego o sporządzenie zdjęć uszkodzeń w pojeździe oraz zaproponowanie kwoty ewentualnej wypłaty odszkodowania. Propozycja właściciela uszkodzonego pojazdu podlega następnie negocjacji.

Zobacz wideo 30 wykroczeń podczas ucieczki przed policją. Wśród wyczynów kierowcy kolizja i jazda pod prąd na rondzie

Jak zgłosić szkodę? A odszkodowanie weźmiesz ty czy warsztat?

Zgłoszenie szkody jest jeszcze prostsze w sytuacji, w której kierowca zdecyduje się na tzw. bezgotówkowe rozliczenie. Co to oznacza? Że właściciel uszkodzonego auta nie chce otrzymywać odszkodowania. Naprawę w jego imieniu rozliczy warsztat usuwający uszkodzenia. W takim przypadku poszkodowany wybiera blacharza, zgłasza się do niego, a jego pracownicy zajmują się wszelkimi formalnościami. Najpierw razem z właścicielem auta zgłaszają roszczenie do zakładu ubezpieczeń, a później na podstawie upoważnienia ustalają szczegóły dotyczące kosztorysu i wartości naprawy.

Więcej o:
Copyright © Agora SA