Zmiany dla wszystkich z prawem jazdy kat. B. Będą nowe uprawnienia. To nie pomysł rządu, tylko unijna dyrektywa

Jeszcze w tym półroczu wszyscy posiadacze prawa jazdy kat. B zyskają nowe uprawnienia. Polska musi dostosować krajowe przepisy do unijnych regulacji.

Resort infrastruktury proponuje, aby posiadacze praw jazdy kat. B otrzymali możliwość prowadzenia samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej do 4,25 t. Obecnie obowiązujące przepisy ustalają ten limit na 3,5 t. W myśl nowych przepisów uprawnienia zyskałby każdy kierowca posiadający prawo jazdy kat. B, ale pod dwoma warunkami:

 • nowy limit dotyczy samochodów zasilanych paliwami alternatywnymi (np. samochodów elektrycznych),
 • kierowca mógłby skorzystać z nowych uprawnień pod warunkiem posiadania prawa jazdy od co najmniej dwóch lat.
Zgodnie z uzasadnieniem wynikającym z unijnej dyrektywy przepis ten jest wprowadzony, aby państwa członkowskie, w celu działań na rzecz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych oraz poprawy jakości powietrza (...). Zgodnie z dyrektywą ta możliwość przekroczenia 3 500 kg powinna być dostępna pod warunkiem że dodatkowa dozwolona masa wynika wyłącznie z dodatkowej masy alternatywnych systemów napędu, oraz z zastrzeżeniem ograniczeń i warunków przewidzianych w celu uniknięcia negatywnego wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego

- czytamy w uzasadnieniu projektu.

Prawo jazdy kat. B - nowe uprawnienia dla kierowców

Poseł Marek Rutka w interpelacji wystosowanej do ministra infrastruktury zadał szereg pytań dotyczących wpływu unijnej dyrektywy na kierowców. Resort odniósł się do wszystkich zapytań:

 1. Czy nowe uprawnienia będą nabywane "automatycznie" przez posiadaczy prawa jazdy kat. B? Każda osoba spełniająca warunki określone w przepisach ustawy będzie nabywała uprawnienia do kierowania ww. pojazdami z mocy ustawy bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności.
 2. Czy przewidziane są okresy przejściowe na drodze do nabycia nowych uprawnień?
  Ze względu na ustawowe nabycie uprawnień przez wszystkich spełniających wymagania nie jest konieczny żaden okres przejściowy.
 3. Czy w związku z postulowanymi zmianami zmodyfikowane zostaną egzaminy na prawo jazdy?
  W związku z wprowadzeniem ww. przepisów nie ma konieczności modyfikacji egzaminów państwowych na prawo jazdy.
 4. Czy wzrośnie koszt egzaminów na prawo jazdy?
  Wprowadzenie w życie ww. przepisów nie wpłynie na koszt egzaminów państwowych na prawo jazdy.
 5. Czy proponowane uprawnienia będą honorowane w pozostałych krajach na obszarze Unii Europejskiej?
  Zgodnie z przepisem art. 6 ust. 4 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/126/WE w sprawie praw jazdy przepis jest wprowadzany przez dany kraj Unii i tylko na jego terytorium. Dlatego też pozostałe kraje nie mają obowiązku uznawania takiego uprawnienia.
 6. Czy polski rząd ma informacje w kwestii integracji dopuszczalnych limitów masy i wymiaru w różnych państwach Unii Europejskiej?
  W odniesieniu do mas i wymiarów pojazdów wynikających z uprawnień do kierowania pojazdami wszystkie warunki określone są w przepisach ww. dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/126/WE w sprawie praw jazdy.
Zobacz wideo Za którym razem zdałaś/eś prawo jazdy?

Wiadomo, że nowe przepisy mają zacząć obowiązywać jeszcze w pierwszej połowie tego roku, najprawdopodobniej w maju. Zapytaliśmy Ministerstwo Infrastruktury o dokładny termin wejścia w życie nowych uprawnień dla posiadaczy prawa jazdy kat. B. Do chwili publikacji tego materiału nie uzyskaliśmy odpowiedzi.

DMC, dopuszczalna masa całkowita - co to jest

Dopuszczalną masę całkowitą pojazdu określono w ustawie Prawo o ruchu drogowym. DMC oznacza łączną masę pojazdu lub zespołu pojazdów wraz z masą ładunku i osobami podróżującymi deklarowaną jako dopuszczalną na drodze procesu homologacyjnego. Znajduje się ona w dowodzie rejestracyjnym w rubryce "F".

Dopuszczalna masa całkowita, DMCDopuszczalna masa całkowita, DMC fot. Filip Trusz

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.