Od 1 lipca zmiany w procedurach sprowadzania samochodów. Uszczelni się luka akcyzowa - wszyscy zapłacą

Resort finansów oszacował straty budżetu państwa z tytułu oszustw akcyzowych na 32,6 mln zł. Pieniądze nie wpływają z powodu pewnej sztuczki stosowanej przez handlarzy. Od lipca ma się to zmienić.

Do tej pory przy zakupie pojazdu opodatkowaniu (akcyzie) podlegały:

  • sprowadzone samochody osobowe niezarejestrowane wcześniej w kraju,
  • wewnątrzwspólnotowe samochody osobowe niezarejestrowane wcześniej w kraju,
  • nowe samochody sprzedawane na terytorium kraju (nierejestrowane wcześniej).
Zobacz wideo

Z podatku były zwolnione m.in. pojazdy ciężarowe i specjalne o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. Lukę w prawie wykorzystali handlarze. Zaczęli sprowadzać samochody osobowe zarejestrowane jako ciężarowe. Dzięki temu nie musieli wnosić opłat akcyzowych. Po zarejestrowaniu pojazdu w Polsce wystarczyło zmienić rodzaj pojazdu na osobowy. Jak? Poprzez zgłoszenie sprawy w urzędzie i wniesienie odpowiednich zmian w dowodzie rejestracyjnym w ciągu 30 dni.

Nowe przepisy od lipca

Taka luka w systemie akcyzowym uszczupla budżet państwa o ponad 32 miliony złotych rocznie. Sytuacja ma się jednak zmienić od 1 lipca 2021 r. Zgodnie z Ustawą z dn. 25 lutego 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, obowiązek opłacenia akcyzy będą miały także osoby, które będą chciały zmienić kategorię zarejestrowanego już w Polsce pojazdu z ciężarowego na osobowy.

Nowelizacja zakłada także opłacenie akcyzy w sytuacji, w której nie wiadomo czy podatek został wcześniej zapłacony. Wyjaśnia to Art. 1, pkt. 35, w którym zmieniono art.100, dodając ustęp 1a z dwoma ważnymi punktami:

1) dokonanie w pojeździe samochodowym, innym niż samochód osobowy, zarejestrowanym na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj tego pojazdu na samochód osobowy
2) nabycie lub posiadanie samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, jeżeli nie można ustalić podmiotu, który dokonał wcześniejszej czynności podlegającej opodatkowaniu, o której mowa w ust. 1 pkt 3 lit. b albo ust. 2, a w wyniku kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony

Zatem by zarejestrować pojazd będziemy musieli mieć jeden z trzech dokumentów:

  • potwierdzenie opłaty akcyzy;
  • brak obowiązku opłaty akcyzy w przypadku pojazdów specjalnych lub ciężarowych o DMC do 3,5 t;
  • zaświadczenie zwalniające z opłaty akcyzy.

Dopiero po uzyskaniu któregoś z wymienionych dokumentów będzie można zarejestrować samochód lub dokonać zmian w dowodzie rejestracyjnym.

Laweta z samochodamiLaweta z samochodami Clicktrans

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.