Dobra zmiana organizacji ruchu na S17. Kierowcy przyspieszą na trasie z Lublina do Warszawy

Wczoraj wydano pozwolenie na użytkowanie nowych fragmentów drogi ekspresowej S17 między węzłem Lubelska a Kołbielą. Kierowcy muszą się więc liczyć ze zmianami w organizacji ruchu. Ale będzie to dobra zmiana.

Na trasie S17 wiodącej z Warszawy do Lublina, wykonawca właśnie wprowadził stałą organizację ruchu. Co to oznacza dla kierowców? Na odcinku pomiędzy węzłem Lubelska a Kołbielą zniknie ograniczenie prędkości do 80 km/h, które zostało wprowadzone podczas trwania prac. Kierowcy mogą już jeździć w obu kierunkach z prędkością do 120 km/h.

Zobacz wideo

S17 w stronę Lublina

Budowa drogi ekspresowej S17 od węzła Lubelska do węzła Kurów Zachód była podzielona na siedem odcinków o łącznej długości ok. 95 km. Koszt prac budowlanych wyniósł 2,6 mld zł, z czego dofinansowanie z UE to prawie 1,8 mld zł. Nowa trasa znacznie skróciła czas podróży między Lublinem a Warszawą. Kierowcy mają już do dyspozycji łącznie 180 kilometrów drogi ekspresowej od Piask w woj. lubelskim niemal do samej Warszawy, omijając obwodnicami Lublin czy Kołbiel.

S17 od węzła Lubelska do węzła Warszawa Wschód

Dobiegają końca prace związane z budową węzła Lubelska w ciągu trasy S17. 24 lutego do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie złożony został wniosek o wydanie decyzji o pozwolenie na użytkowanie dróg serwisowych przyległych do węzła, ciągu głównego S17 oraz łącznic:

  • Mińsk Mazowiecki - Warszawa Wschód (Zakręt),
  • Warszawa Wschód (Zakręt) - Mińsk Mazowiecki,
  • Warszawa Wschód (Zakręt) - POW,
  • POW - Warszawa Wschód (Zakręt).

Po uzyskaniu wszystkich pozwoleń planowane jest wdrożenie czasowej organizacji ruchu. Ma umożliwić przeniesienie komunikacji miejskiej na drogi serwisowe, oddanie do ruchu kładki dla pieszych nad trasą S17 oraz uruchomienie wszystkich relacji na węźle Lubelska.

Trasa S17, węzeł KołbielTrasa S17, węzeł Kołbiel GDDKiA

S17 - Warszawa-Wschód

Dalszy odcinek pomiędzy węzłami Lubelska i Warszawa Wschód (Zakręt) ma zaawansowanie prac na poziomie ok. 43 proc. Wykonawca realizuje roboty:

  • drogowe - nasypy, wykopy;
  • mostowe - ściany oporowe na węźle Warszawa Wschód (Zakręt);
  • branżowe - kanalizacja deszczowa, kanał technologiczny i połączenia energetyczne.

Na najbliższą sobotę 20 marca zaplanowano wprowadzenie czasowej organizacji ruchu. Zmiana będzie polegała na przeniesienie ruchu z istniejącej DK17 na wschodnią drogę serwisową.

Skrzyżowanie dróg krajowych nr 2 i 17 zostanie przeniesione w kierunku Mińska Mazowieckiego, a ruch będzie poprowadzony przez rondo po wschodniej stronie DK17. Od ul. Górnej w rejonie styku węzłów Warszawa Wschód (Zakręt) i Lubelska ruch ponownie zostanie skierowany na istniejącą DK17. Następnie wykonawca przystąpi do robót w ciągu głównym przyszłej trasy S17.

Można szybciej, ale ostrożnie

Ze statystyk wynika, że nadmierna prędkość i jej niedostosowanie do panujących warunków to przyczyny średnio co piątego wypadku. Ponad 20 proc. ofiar wypadków na drogach krajowych to zabici z powodu zbyt szybkiej jazdy. Dlatego mimo podniesienia progu dopuszczalnej prędkości na nowym fragmencie trasy S17, kierowcy powinni dostosować prędkość do warunków atmosferycznych, sytuacji na drodze, a nawet własnego samopoczucia.

S17, obwodnica KołbieliS17, obwodnica Kołbieli GDDKiA

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.