Na autostradach A1 i A2 pojawi się elektroniczny system zarządzania ruchem. Ma ułatwić życie kierowcom

Na dwóch polskich autostradach niebawem pojawi się elektroniczny system zarządzania ruchem. Autostrady A1 i A2 zostaną wyposażone w specjalne urządzenia, które na bieżąco będą monitorowały m.in. natężenie ruchu.

Na autostradach A1 i A2 pojawią się dodatkowe urządzenia do zarządzania ruchem. Kamery będą skanować trasy, a w razie wykrycia korków, wypadków czy innych utrudnień, przekażą te informacje do Centrum Zarządzania Ruchem. Stamtąd dane wypłyną na dodatkowe tablice informacyjne, dzięki którym kierowcy będą w porę wiedzieli, że przed nimi na trasie mogą wystąpić utrudnienia.

Korytarz TEN-T to transeuropejska sieć transportowa łącząca Morze Adriatyckie z Morzem Bałtyckim, w której skład wchodzą m.in. autostrady A1 i A2. Właśnie tam pojawią się zmiany dla kierowców. System będzie analizował natężenie ruchu i informował kierowców o potencjalnych utrudnieniach. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma SPRINT S.A. Firma zadeklarowała wykonanie zamówienia za kwotę ponad 90,6 mln zł.

Zarządzanie ruchem na polskich autostradach

Regionalny Projekt Wdrożeniowy w Łodzi (bo pod taką nazwą kryje się montaż dodatkowych urządzeń na autostradach A1 i A2) jest jednym z czterech projektów regionalnych Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T. Poza autostradą A1, A2 oraz Centrum Zarządzania Ruchem w Strykowie projekt obejmuje także takie same działania w okolicy Katowic, Gdańska i Wrocławia.

Zarządzenie ruchem na polskich autostradachZarządzenie ruchem na polskich autostradach GDDKiA, Krajowy System Zarządzania Ruchem

Głównym celem tych projektów jest budowa elementów zarządzania ruchem na wybranych drogach krajowych. Projekty regionalne obejmą wybrane drogi o długości ok. 1100 km i będą zintegrowane z systemem centralnym.

W województwie łódzkim projekt obejmie odcinek autostrady A2 o długości ok. 65 km oraz odcinek autostrady A1 o długości ok. 40 km. Fragmenty autostrad zostaną wyposażone w urządzenia monitorujące warunki ruchu drogowego. Ich montaż pozwoli na dynamiczne zarządzanie ruchem oraz bieżące informowanie podróżujących o sytuacji na drodze. Kierowcom będą przekazywane aktualne informacje m.in. o zdarzeniach na drodze, warunkach atmosferycznych czy objazdach. To wszystko przełoży się przede wszystkim na wyższy poziom bezpieczeństwa i komfortu podróży.

Do pobierania danych o sytuacji na drogach zostaną zainstalowane:

  • stacje pomiarowe ruchu drogowego zapewniające wykrywanie zdarzeń drogowych takich jak: zator, nagła zmiana warunków ruchu, czy pojazd jadący pod prąd,
  • kamery służące pozyskiwaniu obrazu z dróg objętych systemem zarządzania ruchem,
  • urządzenia służące do pomiaru czasu przejazdu,
  • stacje meteorologiczne.

Do przekazywania informacji kierowcom zainstalowane zostaną:

  • znaki zmiennej treści, za pomocą których przekazywana będzie informacja m.in. o zdarzeniach drogowych, zatorach, objazdach, stanie nawierzchni drogowej czy innych zagrożeniach występujących na danym odcinku drogi;
  • znaki wskazujące trasy objazdu w przypadku wystąpienia takiej konieczności;
  • znaki zmiennej treści służących do informowania o warunkach pogodowych;
  • urządzenia do nadawania komunikatów radiowych CB oraz zapewniających łączność kierowców z operatorem Centrum Zarządzania Ruchem.

Bezpieczne drogi, nowoczesne technologie i zdrowe rolnictwo. Czy to kierunek dla województwa opolskiego?Bezpieczne drogi, nowoczesne technologie i zdrowe rolnictwo. Czy to kierunek dla województwa opolskiego? Fot. Grzegorz Skowronek / Agencja Wyborcza.pl

Zarządzanie ruchem w Gdańsku i Olsztynie

5 marca 2021 r. ogłoszono wybór najkorzystniejszej oferty na Regionalny Projekt Wdrożeniowy w Gdańsku i Olsztynie. Najkorzystniejsza oferta została złożona przez konsorcjum firm Aldesa Construcciones Polska (lider), Aldesa Construcciones (partner) oraz Aeronaval de Censtrucciones Instalaciones (partner). Wartość zamówienia wynosi blisko 179 mln zł.

Projekt w województwach pomorskim i warmińsko-mazurskim obejmie 31 kilometrów drogi ekspresowej S6 oraz 200 kilometrów drogi ekspresowej S7. Projekt składać się będzie przede wszystkim z urządzeń rozmieszczonych w pasie drogowym służących m.in. zarządzaniu ruchem oraz przekazywaniu aktualnych informacji kierowcom oraz odpowiednio wyposażonego Centrum Zarządzania Ruchem, które powstanie w miejscowości Dworek przy trasie S7.

Autostrada. Zdjęcie ilustracyjneAutostrada. Zdjęcie ilustracyjne Fot. Grzegorz Celejewski / Agencja Wyborcza.pl

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.