Powstaną dwa nowe odcinki Via Carpatia. Nowa S19 na Podkarpaciu

Via Carpatia to jeden z najważniejszych szlaków transportowych w Polsce. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła właśnie przetarg na kolejne dwa fragmenty S19 na Podkarpaciu.

Mowa o odcinku od węzła Iskrzynia do węzła Dukla. Zadanie podzielono na dwa odcinki realizacyjne: Iskrzynia - Miejsce Piastowe oraz Miejsce Piastowe - Dukla. Łączona długość obu odcinków to ponad 20 km. W przetargu na zaprojektowanie i budowę nowego fragmentu S19 na Podkarpaciu wpłynęło aż 20 ofert.

S19 Iskrzynia - Miejsce Piastowe

Jedenastu wykonawców jest zainteresowanych zaprojektowaniem i budową pierwszego odcinka Iskrzynia - Miejsce Piastowe o długości 10,3 km. Najniższą ofertę na kwotę 365 mln zł złożyło konsorcjum firm Aldesa Construcciones Polska (lider) i Aldesa Construcciones (partner). Najwyższą zaproponowało Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor - 503,5 mln. GDDKiA na realizację inwestycji planuje przeznaczyć niecałe 580 mln zł.

Nowy odcinek będzie drogą ekspresową o przekroju dwujezdniowym z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku. Powstaną dwa węzły drogowe - Iskrzynia i Miejsce Piastowe, obiekty inżynierskie (dwie estakady, pięć wiaduktów, 11 mostów w ciągu drogi ekspresowej i trzy przejścia dla zwierząt) oraz urządzenia ochrony środowiska. Przebudowane i rozbudowane zostaną kolidujące drogi lokalne, a także infrastruktura techniczna.

S19 Miejsce Piastowe - Dukla

Zaprojektowaniem i budową drogi ekspresowej na odcinku Miejsce Piastowe - Dukla zainteresowanych jest osiem firm. Najniższą ofertę na kwotę 478,9 mln zł złożyła spółka Strabag, a najdroższą na 586,7 mln zł - Konsorcjum firm Mirbud (lider) i Kobylarnia (partner). GDDKiA na realizacje przewiduje 704,6 mln zł.

Drugi z planowanych fragmentów S19 na Podkarpaciu będzie miał długość 10,1 km i przekrój dwujezdniowy z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku. Powstanie węzeł drogowy Dukla, dwa Miejsca Obsługi Podróżnych Równe (MOP kat. I) oraz obiekty inżynierskie (trzy estakady, pięć wiaduktów, sześć mostów i cztery przejścia dla zwierząt).

Jak będą oceniane oferty?

Złożone oferty będą oceniane przy zastosowaniu następujących kryteriów:

  • cena (60 proc.),
  • kryteria pozacenowe (40 proc.) czyli przedłużenie okresu gwarancji na ekrany akustyczne wraz z ich montażem, instalacje zasilające i konstrukcje wsporcze oraz termin realizacji kontraktu.

Kiedy ruszą prace na S19?

Przy braku odwołań ze strony innych wykonawców, umowy na realizację powinny zostać podpisane w trzecim kwartale br. Wykonawcy na roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie będą mieć 36 miesięcy (wszyscy oferenci zadeklarowali skrócenie czasu budowy o 3 miesiące, z 39 na 36 miesięcy).

Trasa S19, Via Carpatia, Iskrzynia - DuklaTrasa S19, Via Carpatia, Iskrzynia - Dukla GDDKiA

Via Carpatia - jedna z najważniejszych tras nie tylko w Polsce

Via Carpatia to europejska trasa, która ma połączyć południe z północą kontynentu. Docelowo droga pozwoli przejechać z Grecji (Saloniki) aż do Kłajpedy, litewskiego portu nad Bałtykiem. Przebiega przez Grecję, Bułgarię, Rumunię, Węgry, Słowację, Polskę i Litwę. Wszystkie te kraje liczą, że gotowa trasa rozrusza handel i pozwoli się wzbogacić regionom leżącym wzdłuż niej. W Polsce Via Carpatia w znacznej mierze będzie się pokrywać z drogą ekspresową S19. 570-kilometrowa S19 to ekspresówka, przebiegająca przez wschodnią część kraju. Łączy granicę ze Słowacją, Rzeszów, Lublin z Białymstokiem, a dalej pozwoli pojechać na Białoruś. Politycy często nazywają ją "drogą życia" dla wschodniej Polski.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.