Pod Warszawą staną dodatkowe ekrany akustyczne. Mieszkańcy skarżą się na hałas

Mieszkańcy podwarszawskich Marek skarżą się na hałas z pobliskiej obwodnicy, która biegnie w ciągu trasy S8. Dlatego GDDKiA podjęła decyzję o postawieniu dodatkowych ekranów akustycznych.

Z końcem lutego 2021 r. została podpisana umowa na zaprojektowanie i budowę nowych oraz podwyższenie istniejących ekranów akustycznych w ciągu drogi ekspresowej S8. Mowa o obwodnicy Marek na odcinku od węzła Marki do rejonu ul. Pustelnickiej w Zielonce.

Wykonawcą projektu będzie konsorcjum firm ELJAKO-AL (lider) i EKOPRES (partner). Umowa o wartości 18,2 mln zł zostanie zrealizowana w ciągu 12 miesięcy od daty jej zawarcia. Zakończenie wszystkich prac przewidywane jest więc wiosną 2022 roku.

Nowe i stare ekrany akustyczne

Zadaniem wykonawcy będzie zaprojektowanie i budowa nowych ekranów akustycznych oraz podwyższenie tych już istniejących. Mieszkańcy okolicy obwodnicy skarżą się na hałas pochodzący z oddanej do ruchu trasy. Władze samorządowe zleciły więc pomiar hałasu, którego wyniki są podstawą do zwiększenia liczby i wielkości ekranów.

Na podstawie wyników pomiaru hałasu Marszałek Województwa Mazowieckiego wydał decyzję zobowiązującą GDDKiA do ograniczenia oddziaływania akustycznego drogi. Ma to na celu utrzymanie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

Trasa S8 - obwodnica MarekTrasa S8 - obwodnica Marek GDDKiA

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.