Będzie kolejny fragment łącznika brzeskiego. To kluczowy dojazd do A4

Podpisano umowę na projekt i budowę odcinka DK75 pomiędzy Brzeskiem a Nowym Sączem. To drugi etap tzw. łącznika brzeskiego.

Zaprojektowaniem i budową drogi krajowej nr 75 z Brzeska do Nowego Sącza zajmie się firma Eurovia Polska. Koszt prac wyniesie ponad 98 mln zł.

Plan prac

Zadanie obejmuje budowę drogi dwujezdniowej ruchu przyspieszonego klasy GP, łącznic i dodatkowych jezdni, a także budowę infrastruktury dla pieszych i rowerzystów. Powstaną obiekty inżynierskie i system odwodnienia terenu. Przebudowane zostaną istniejące drogi i skrzyżowania, urządzenia teletechniczne i energetyczne, sieci wodociągowe i gazowe, urządzenia melioracyjne i hydrologiczne oraz urządzenia kolejowe. Częściowo zostanie także przełożone koryto rzeki Uszwicy. Wybudowane zostaną dwa mosty, wiadukt nad ul. Pomianowską w Brzesku oraz dwa przejścia dla zwierząt.

Zobacz wideo

Nowa droga za trzy lata

Na realizację zadania wykonawca ma 36 miesięcy. Zgodnie z warunkami kontraktu w terminie 10 miesięcy od 23 listopada 2020 r. ma zostać wykonany projekt. Powinny także zostać złożone dokumenty do wojewody małopolskiego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Do czasu realizacji prac budowlanych nie będą wliczane okresy zimowe, czyli od 16 grudnia do 15 marca, w trakcie prowadzenia robót budowlanych.

Budowa autostrady A4Budowa autostrady A4 GDDKiA

Dwie jezdnie

Druga część łącznika brzeskiego z A4, a jednocześnie zachodnia obwodnica Brzeska, będzie drogą dwujezdniową. Początkowo odcinek ten planowany był jako droga jednojezdniowa, ale analiza i prognoza ruchu wykazały, że to może być za mało.

Trasa rozpocznie się od oddanego do ruchu w 2016 r. pierwszego etapu łącznika od węzła Brzesko na A4 do DK94. Będzie miała długość ok. 3 km. Wybudowanie drugiego etapu pozwoli wyprowadzić z miasta ruch tranzytowy, co zmniejszy korki w godzinach szczytu w Brzesku.

Łącznik brzeski, DK75 z autostradą A4Łącznik brzeski, DK75 z autostradą A4 GDDKiA

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.