Autostrada A1 - otwarto nowy fragment na granicy województw

Kierowcy mają już do dyspozycji kolejny fragment autostrady A1. Tym razem do ruchu oddano jedną jezdnię łączącą województwa śląskie i łódzkie.

Nowo powstały odcinek autostrady A1 mierzy cztery i pół kilometra. Razem z wcześniej wybudowanym fragmentem daje to ponad 10-kilometrowy fragment jednej jezdni od granicy woj. łódzkiego i śląskiego do Grabowej w woj. śląskim.

Zobacz wideo

Kierowcy mają już do dyspozycji następujące odcinki nowej jezdni A1:

  • ok. 14 z 15,8 km odcinka Tuszyn - Piotrków Trybunalski Południe,
  • ok. 10 z 16,8 km odcinka Kamieńsk - Radomsko,
  • ok. 7 km odcinka Radomsko - granica woj. łódzkiego i śląskiego,
  • ponad 10 km z 17-kilometrowego odcinka granica woj. łódzkiego i śląskiego - Częstochowa Północ (od granicy obu województw do Grabowej w woj. śląskim).

Autostrada A1, granica województw łódzkiego i śląskiegoAutostrada A1, granica województw łódzkiego i śląskiego GDDKiA

Łącznie do dyspozycji kierowcy mają ponad 41 km nowej jezdni. Łączna długość ułożonej nawierzchni wynosi prawie 65 km, ale udostępnienie kolejnych kilometrów kierowcom uzależnione jest od kilku kwestii. Chodzi m.in. o sprawy związane z technologią wykonania oraz organizacja robót i ruchu. Najlepszym przykładem jest odcinek Piotrków Trybunalski Południe - Kamieńsk, gdzie ułożono już 7,5 km nawierzchni betonowej, jednak ze względu na czas konieczny dla „dojrzewania” betonu na obecną chwilę nie można z niej korzystać.

Jeszcze 2+1, docelowo 2+2

Na oddanym do dyspozycji kierowców fragmencie nowej, betonowej jezdni, wydzielono trzy pasy ruchu. Dwa z nich poprowadzą w kierunku Częstochowy, a trzeci - w kierunku Łodzi. Taka organizacja będzie obowiązywała do końca roku. Dopiero wtedy udostępniony zostanie kolejny pas, a kierowcy będą mieli do dyspozycji po dwa pasy w każdym kierunku. Taka sama organizacja ruchu zostanie wprowadzana na łódzkim odcinku A1 od węzła Tuszyn do Piotrków Trybunalski Południe.

Autostrada A1, granica województw łódzkiego i śląskiegoAutostrada A1, granica województw łódzkiego i śląskiego GDDKiA

Więcej o:
Copyright © Agora SA