Co się dzieje na trasie Via Baltica? Przeglądamy status prac na drodze S61 [MAPA]

Via Baltica to jeden z najważniejszych europejskich szlaków transportowych przebiegających przez Polskę. Jej głównym fragmentem jest trasa S61. Postanowiliśmy przyjrzeć się pracom na jej poszczególnych odcinkach.

Droga ekspresowa S61 to fragment polskiego odcinka międzynarodowego korytarza transportowego. Głównym zadaniem trasy Via Baltica jest połączenie kraje nadbałtyckich z zachodnią Europą. Budowa polskich fragmentów trasy jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach programu „Łącząc Europę” (CEF) dla odcinków od Szczuczyna do Budziska oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (POIiŚ) dla odcinków od Ostrowi Mazowieckiej do Szczuczyna. W ramach CEF dofinansowanie wynosi ok. 1,7 mld zł, a w ramach POIiŚ - 1,6 mld zł, co łącznie daje kwotę blisko 3,4 mld zł.

Zobacz wideo

Via Baltica, S61, mapa odcinkówVia Baltica, S61, mapa odcinków GDDKiA

Via Baltica w województwie podlaskim

Droga ekspresowa S61 nadal jest w budowie. To najdłuższy, bo 214-kilometrowy fragment szlaku Via Baltica. Na większości podlaskich odcinków prace są już prowadzone, a jedynie dwa czekają na zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

Podborze - Śniadowo

Odcinek realizowany od skrzyżowania S61 z S8, czyli od węzła Podborze koło Ostrowi Mazowieckiej, do węzła Śniadowo. Budowa obejmuje ok. 19,5 km drogi ekspresowej S61 i przebudowę 3-kilometrowej drogi ekspresowej S8. Jest to jeden z dwóch odcinków S61, gdzie pojawiła się konieczność wyłonienia nowych wykonawców, a terminy uległy przesunięciu. Umowa z poprzednim wykonawcą odcinka, firmą Rubau, została rozwiązana w maju ubiegłego roku. Firma nie uzyskała decyzji ZRID w przewidzianym kontraktowo terminie więc GDDKiA odstąpiła od umowy. W przetargu wyłoniono nowego wykonawcę, firmę Polaqua. Zakładany termin budowy tego odcinka to lata 2021-2023.

Via Baltica, S61Via Baltica, S61 GDDKiA

Śniadowo - Łomża Południe

Fragment o długości 16,99 km od węzła Śniadowo do węzła Łomża Południe realizowany jest od 9 lutego 2018 roku, czyli od chwili podpisania umowy z wykonawcą (Polaqua) w systemie „Projektuj i buduj”. Zrealizowano już 60 proc. projektu. Gotowe są już fragmenty jezdni z betonu cementowego i trwają prace przy budowie wiaduktu nad torami kolejowymi. Zgodnie z harmonogramem realizacja tego kontraktu (o wartości 380,33 mln zł) powinna zakończyć się w czerwcu 2021 roku.

Łomża Południe - Łomża Zachód

Odcinek ma długość 7,18 km i realizowany jest od węzła Łomża Południe do węzła Łomża Zachód. Powstaje tam dwujezdniowa droga ekspresowa z nawierzchnią betonową. W ramach zadania realizowane jest także „przełożenie” drogi krajowej nr 63, której nowy odcinek (nawierzchnia bitumiczna) będzie miał prawie 9 km. Wykonawcą tego fragmentu jest firma Mota-Engil Central Europe, a zaawansowanie prac przekracza 25 proc. Wartość kontraktu budowlanego wynosi 218 mln zł, a jego zakończenie planowane jest na IV kwartał 2021 roku.

Łomża Zachód - węzeł Kolno

Jest to odcinek będący zasadniczą częścią obwodnicy Łomży. Realizowany od węzła Łomża Zachód do węzła Kolno na długości 12,92 km (S61) wraz z przebudową DK64 kategorii GP (droga główna ruchu przyspieszonego) o długości 6,96 km. Wykonawcą jest firma TOTO S.p.A.. Wniosek został złożony w sierpniu zeszłego roku, ale wydanie ZRID spodziewane jest na koniec października br. W związku z tym realizacja kontraktu wartego 525,6 mln zł potrwa do końca 2022 roku.

Węzeł Kolno - Stawiski

Fragment realizowany od węzła Kolno do węzła Stawiski ma długość 16,43 km. Wykonawcą jest firma Strabag, a prace są zaawansowane w 43 proc. Trwają tam m.in. roboty ziemne, na obiektach prace zbrojarskie wraz z betonowaniem, powstały też odcinki próbne nawierzchni. Kontrakt o wartości 288,32 mln zł ma zostać zrealizowany w III kwartale 2021 roku.

Stawiski - Szczuczyn

Realizowany odcinek od węzła Stawiski do początku obwodnicy Szczuczyna ma długość 18 km. Obecnie zaawansowanie robót sięga 56,4 proc. Trwa wykonywanie poszczególnych warstw jezdni z betonu cementowego oraz prace przy obiektach inżynierskich. Planowane oddanie do użytkowania tego odcinka to III kwartał 2021. Wykonawcą jest firma Budimex, a wartość kontraktu budowlanego to 342,1 mln zł.

Via Baltica, S61Via Baltica, S61 GDDKiA

Obwodnica Szczuczyna, Raczki - Suwałki i obwodnica Suwałk

W województwie podlaskim kierowcy korzystają już z trzech odcinków S61 o łącznej długości ok. 33,5 km. Jako pierwszy, w listopadzie 2014 roku, został oddany odcinek Raczki - Suwałki Południe o długości ok. 12,7 km, zbudowany w ramach obwodnicy Augustowa. Od kwietnia 2019 kierowcy mogą korzystać z kolejnych 12,8 km, czyli obwodnicy Suwałk, a od 15 maja 2020 - z drugiej jezdni obwodnicy Szczuczyna o długości ok. 8 km. Dzięki tej ostatniej inwestycji obwodnica Szczuczyna stała się dwujezdniową „eską”.

Suwałki - Budzisko

Odcinek ma długość ponad 24 kilometrów, a zaawansowanie prac to też 24 proc. Obecnie trwa tam odhumusowanie (czyli zdejmowanie żyznej warstwy ziemi), wymiana części gruntów, wykopy, nasypy i wzmocnienie podłoża kolumnami. Przy robotach mostowych prowadzone są prace wzmacniające oraz zbrojeniowe. Wartość kontraktu to przeszło miliard złotych. Wykonawcą jest firma Budimex, a zakończenie robót planowane jest na jesień 2022 roku.

Via Baltica w województwie warmińsko-mazurskim

W województwie warmińsko-mazurskim Via Baltica prowadzi drogą ekspresową S61 Szczuczyn - Raczki (66,4 km) o łącznej wartości ok. 2 mld zł. W budowie są już dwa odcinki, a na trzecim, po wydaniu we wrześniu decyzji ZRID, rozpoczną się niebawem.

Szczuczyn - Ełk Południe

Odcinek o długości ok. 23,3 km jest w budowie od marca 2020 r. Wartość umowy w formule „Projektuj i buduj” to niemal 700 mln zł, a zaawansowanie wszystkich prac przekroczyło 30 proc. Trwają prace na 17 z 19 obiektów inżynierskich i jeszcze w tym roku wykonawca planuje ułożyć do 10 km nawierzchni na każdej z jezdni.

Ełk Południe - Wysokie

Długość odcinka to ok. 22,9 km (w tym połączenie z obwodnicą Ełku w ciągu S16 o długości ok. 4 km). Wartość umowy w formule „Projektuj i buduj” to 686 mln zł. Pod koniec września br. uzyskano dla tego zadania decyzję ZRID, więc niebawem rozpoczną się prace budowlane.

Wysokie - Raczki

Ponad dwudziestokilometrowy odcinek jest w budowie od października 2019. Wartość umowy w formule „Projektuj i buduj” to 484 mln zł. Aktualnie prowadzone są roboty drogowe na trasie głównej i drogach dojazdowych. Rozpoczęte zostały już roboty bitumiczno-asfaltowe. Na wszystkich 19 obiektach mostowych trwają intensywne prace, na sześciu z nich zaawansowanie przekroczyło 90 proc. a postęp całego kontraktu szacowany jest na 54 proc.

Via Baltica, S61Via Baltica, S61 GDDKiA

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.