Wąskie gardło na siódemce w końcu zniknie? Drogowcy biorą się za DK7 Rabka Zdrój-Chyżne

Coraz więcej dzieje się na krajowej siódemce. GDDKiA poinformowała właśnie o trzech wykonawcach, którzy są zainteresowani opracowaniem studium korytarzowego DK7 Rabka-Chyżne. To pierwszy poważny krok do budowy drogi.

Co to jest studium korytarzowe?

To przejście od pomysłu do pierwszych prac. Jest podstawowym dokumentem projektowym, przedstawiającym nowe, drogowe zamierzenie inwestycyjne. Studium korytarzowe jest pierwszym elementem dokumentacji projektowej, określającym lokalizację pasa (korytarza) terenu pod nową drogę z uwzględnieniem regionalnych i lokalnych uwarunkowań geograficznych, przyrodniczych i społecznych. Służy wstępnej ocenie zasadności budowy drogi i jest kluczowa dla decyzji o prowadzeniu dalszych prac.

DK7 Rabka Zdrój-Chyżne. Trzy firmy zainteresowane

GDDKiA informuje, że trzy firmy złożyły oferty w przetargu na opracowanie studium korytarzowego dwujezdniowej DK7 od Rabki Zdrój do Chyżnego. Ofertę z najniższą ceną (689 103,81 w zł) złożyła firma Schuessler-Plan Inżynierzy, a z najwyższą ceną Mosty Katowice. Kosztorys GDDKiA wynosi 1 328 400,00 zł. Komisja przetargowa rozpoczęła pracę, a przy ocenie złożonych ofert będzie brać pod uwagę cenę (60 proc. kryterium oceny) oraz doświadczenie zawodowe – 10 lat (40 proc. kryterium oceny).

Dlaczego to tak ważna inwestycja?

Droga krajowa nr 7 na odcinku Rabka – Chyżne stanowi istotny szlak komunikacyjny, który znajduje się w ciągu trasy europejskiej E77 - przebieg drogi uwzględniony jest w korytarzu sieci TEN-T. Prowadzi ona ruch tranzytowy do granicy ze Słowacją i dalej na południe Europy. Po stronie słowackiej odpowiednikiem będzie droga R3 o parametrach zbliżonych do DK7.

Zobacz wideo Uciekał przed kontrolerem, wpadł pod samochód. Wypadek zarejestrowała kamera w autobusie

Wykonawcę powinniśmy poznać już niedługo. Planowany czas realizacji umowy ma wynieść 15 miesięcy od dnia jej zawarcia. Dziewięć miesięcy ma trwać samo opracowanie studium korytarzowego, a pozostałe sześć miesięcy przeznaczone zostanie na udzielanie odpowiedzi wykonawcom, biorącym udział w procedurze przetargowej na realizację kolejnego opracowania projektowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach DŚU.

GDDKiA podaje, że zadaniem wykonawcy wyłonionego w przetargu będzie opracowanie rozwiązań technicznych, przeprowadzenie analizy i prognozy ruchu, oceny wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego, analizy wpływu rozpatrywanych rozwiązań na środowisko, analizy kosztów i korzyści wariantów inwestycyjnych, porównawczej analizy wielokryterialnej rozpatrywanych opcji oraz zestawienie kosztów planowania i finansowania zadania inwestycyjnego.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.