Znaki na autostradzie - co zrobić, jeśli wjedziesz pod prąd?

Na autostradach i drogach ekspresowych coraz częściej spotykamy tablice z elektronicznymi wyświetlaczami. To znaki o zmiennej treści, na których mogą być wyświetlane komunikaty dla kierowców. A jakie jeszcze znaki możemy spotkać na takich trasach?

Na znakach o zmiennej treści najczęściej wyświetlany jest numer telefonu informacji drogowej GDDKiA, czyli 19 111. Jest on czynny 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu. Dzwoniąc pod ten numer, można uzyskać informacje o warunkach ruchu na drogach krajowych, ale również zgłosić zagrażające bezpieczeństwu sytuacje, które zauważymy podczas jazdy.

W zależności od sytuacji na drodze, na tablicach mogą pojawiać się takie informacje, jak tradycyjne znaki zakazu, informacje o objeździe czy prowadzonych pracach na drodze. Znaki o zmiennej treści wykorzystywane są również do przypominania o prostych zasadach mających wpływ na bezpieczeństwo na drogach: konieczności utrzymania odpowiedniego odstępu, jeździe prawym pasem czy też planowaniu odpoczynku w trakcie podróży.

Warto pamiętać, że znaki na drogach ekspresowych są koloru zielonego (tak jak na pozostałych drogach), a na autostradach mają barwę niebieską.

Jazda autostradą pod prąd

Mimo że autostrady i drogi ekspresowe są bardzo dobrze oznakowane, wciąż zdarzają się kierowcy, którzy na taką trasę wjeżdżają pod prąd. W 2017 GDDKiA przeprowadziła analizy, z których wynikało, że przyczynami "jazdy pod prąd" były przede wszystkim:

 • nieznajomość przepisów ruchu drogowego i niestosowanie się do nich,
 • chęć uniknięcia opłaty za przejazd odcinkiem płatnym (zawracanie na PPO),
 • źle wybrany kierunek ruchu na MOP,
 • wyjazd z zatorów spowodowanych zdarzeniem drogowym,
 • prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu.
Zobacz wideo

Węzły drogowe są projektowane w taki sposób, aby intuicyjnie prowadzić kierowcę zgodnie z ruchem prawostronnym. Zjazd pod prąd jest zachowaniem nienaturalnym. Mimo to - świadomie czy nie - niektórzy kierowcy wjeżdżają na autostrady pod prąd i stwarzają ogromne zagrożenie w ruchu drogowym.

Wjechanie pod prąd z łącznicy wiąże się ze złamaniem obowiązujących przepisów prawa o ruchu drogowym:

 • jazda drogą jednokierunkową, którą są drogi A i S oznakowane znakami D-7, D-9 niezgodnie z kierunkiem ruchu,
 • przekroczenie wyłączonej z ruchu powierzchni wyrażonej znakiem poziomym P-21,
 • przekroczenie linii pojedynczej ciągłej (P-2b), która służy do oddzielania pasów ruchu przeznaczonych do jazdy w tym samym kierunku,
 • złamanie nakazu jazdy z prawej strony wyrażonego znakiem C-9 na początku łącznicy,
 • złamanie nakazu jazdy z prawej strony wyrażonego znakami C-2 lub C5 na końcu łącznicy wjazdowej,
 • przekroczenie linii podwójnej ciągłej (P-4) stosowanej w celu rozdzielenia przeciwnych kierunków ruchu na odcinkach jezdni.

Co gdy już wjedziemy pod prąd?

Jeżeli zdarzy się nam błąd i wjedziemy pod prąd na drogę szybkiego ruchu, należy bezzwłocznie zatrzymać się na pasie awaryjnym i włączyć światła awaryjne. Następnie z zachowaniem szczególnej ostrożności opuścić pojazd i - jeśli to możliwe - schronić się za barierą ochronną. Kolejną czynnością powinno być powiadomienie służby drogowej lub policji, które pomogą kierowcy wydostać się z "pułapki". Pod żadnym pozorem nie próbujmy samodzielnie zawracać. Spowoduje to dodatkowe zagrożenie dla nas i innych uczestników ruchu - takie manewry mogą skończyć się tragicznie.

Wjazd na autostradę pod prądWjazd na autostradę pod prąd GDDKiA

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.