Powstanie obwodnica Pisza. Projekt skierowano do realizacji, ale na drogę poczekamy osiem lat

Zatwierdzono program inwestycji dla budowy obwodnicy Pisza. Nowa trasa powstanie w ciągu dróg krajowych nr 58 i 63. Niestety na nową obwodnicę poczekamy aż 8 lat.

W ciągu dróg krajowych nr 58 i 63 powstanie obwodnica Pisza. Będzie miała długość około 3,6 km. Nowa trasa będzie dostosowana do nośności 11,5 tony na oś, dzięki czemu będą mogły nią jeździć nie tylko samochody osobowe, ale i ciężarowe.

Obwodnica Pisza to kolejne zadanie w województwie warmińsko-mazurskim, które kierujemy do realizacji. Inwestycje rządowe to niebagatelne wsparcie dla regionu i jego mieszkańców. Dzięki nim udało się zachować miejsca pracy, a dzięki nowoczesnym i bezpiecznym drogom przyspieszy rozwój gospodarczy i turystyczny Warmii i Mazur

– powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Zobacz wideo

Nowa inwestycja

Trasa ma przebiegać w większości nowym śladem od północno-zachodniej poprzez południową do wschodniej części miasta jako droga klasy GP (główna o ruchu przyspieszonym). W ramach inwestycji zostanie wykonana dwupasmowa obwodnica Pisza (o przekroju 1x2). Wybudowane zostaną również drogi dojazdowe obsługujące teren przyległy, system odwodnienia drogi, obiekty inżynierskie oraz skrzyżowania. Wybudowane zostaną również chodniki i ścieżki rowerowe.

Proces przygotowawczy polegający m.in. na opracowaniu dokumentacji projektowej przewidziany jest na lata 2020 - 2024. Realizacja w systemie „Projektuj i buduj” planowana jest dopiero w latach 2025 - 2028.

Cele budowy obwodnicy

Obwodnica spowoduje skrócenie czasu podróży, poprawę warunków ruchu dla tranzytu, a także w samym mieście oraz poprawi bezpieczeństwo ruchu miejskiego i tranzytowego. Dzięki budowie obwodnicy nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego. Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

Program budowy 100 obwodnic

W ramach programu obwodnicowego w województwie warmińsko-mazurskim powstanie łącznie 5 obwodnic:

  • Olsztyna i Dywit w ciągu drogi krajowej nr 51,
  • Smolajn w ciągu drogi krajowej nr 51,
  • Gąsek w ciągu drogi krajowej nr 65,
  • Pisza w ciągu dróg krajowych nr 58 i 63,
  • Szczytna w ciągu dróg krajowych nr 53 i 67.

W ramach rządowego Programu powstanie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 820 km. Będą to trasy o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś. Koszt realizacji wszystkich stu obwodnic szacowany jest na blisko 28 mld zł.

Obwodnica PiszaObwodnica Pisza GDDKiA

Więcej o: