Krajowa siódemka - lada moment zostanie podpisana umowa na drugi z trzech odcinków trasy S7

Na horyzoncie jest już podpisanie drugiej z trzech umów na budowę trasy S7. Tym razem mowa o odcinku Płońsk - Czosnów.

Dobiegła końca procedura przetargowa na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S7 Załuski - Modlin. To drugi z trzech odcinków S7 Płońsk – Czosnów. Kontrola postępowania przeprowadzona przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych nie wykazała żadnych nieprawidłowości. Po przedstawieniu przez wykonawcę gwarancji należytego wykonania robót, będzie możliwe podpisanie umowy.

Zakres prac

Zadaniem wykonawcy, czyli firmy Mostostal Warszawa S.A., będzie przygotowanie projektu, uzyskanie niezbędnych decyzji, a następnie budowa 12 km drogi ekspresowej S7 o przekroju dwujezdniowym z trzema pasami ruchu, która powstanie w miejscu obecnej drogi krajowej nr 7. Wybudowane zostaną dwa węzły: Załuski i Ostrzykowizna. Ponadto wybudowane zostaną drogi równoległe do obsługi przyległego terenu, urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Koszt całej inwestycji to 635,06 mln zł brutto.

Zobacz wideo

Mniej utrudnień dla kierowców

Prace przy budowie drogi ekspresowej S7 Płońsk - Czosnów będą prowadzone bez wyłączania organizacji ruchu. Głównym założeniem jest zminimalizowanie utrudnień dla kierowców. Dlatego wykonawcy wszystkich trzech odcinków będą mieli za zadanie wybudowanie drogowego układu lokalnego. Podczas robót pomiędzy Załuskami a Modlinem kierowcy będą mieli do dyspozycji po dwa pasy ruchu w każdym kierunku.

Modlin – Czosnów i Siedlin - Załuski

12 maja 2020 r. podpisano umowę na projekt i budowę odcinka S7 Modlin – Czosnów (9,7 km). W przypadku fragmentu Siedlin – Załuski (12,9 km) wciąż czekamy na wybór najkorzystniejszej oferty, więc trudno powiedzieć kiedy ruszą prace, a tym bardziej kiedy pojedziemy nową drogą.

Trasa S7Trasa S7 GDDKiA

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.