Już niedługo ruszy przetarg na obwodnice Nowego Targu i Limanowej

W Dzienniku Urzędowym UE pojawiło się ogłoszenie o przetargu na dwie nowe obwodnice - Nowego Targu i Limanowej. Procedury przetargowe potrwają do 29 lipca.

25 czerwca 2020 r zostało opublikowane ogłoszenie o przetargu na przygotowanie dokumentacji projektowej dla obwodnic Limanowej w ciągu DK28 i Nowego Targu w ciągu DK49.

Zadaniem wykonawcy będzie przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla budowy obwodnicy Limanowej i Nowego Targu. Obydwie obwodnice powstaną w ramach rządowego programu 100 obwodnic.

Zobacz wideo W Norwegii powstaje podwodna autostrada. Koszt inwestycji to 16-krotność budżetu na polskie drogi

Obwodnica Limanowej, w ciągu DK28

W ramach inwestycji zaplanowano m.in:

 • budowę nowego odcinka drogi krajowej poza zabudową miasta, o długości około 5,6 km,
 • ewentualną budowę węzłów lub skrzyżowań na początku i na końcu obwodnicy
 • budowę skrzyżowań z drogami innych kategorii lub w uzasadnionych przypadkach budowę węzłów drogowych,
 • budowę i przebudowę ok. 13 obiektów inżynierskich i 3 murów oporowych,
 • ewentualną budowę i przebudowę ulic miejskich,
 • budowę urządzeń ochrony środowiska i infrastruktury towarzyszącej.

Początek projektowanej obwodnicy w ciągu DK28 rozpoczyna się na istniejącej drodze krajowej przy ulicy Krakowskiej (kierunek Rabka). Zakończenie obwodnicy nastąpi poprzez włączenie jej do istniejącej DK28 (ul. Kościuszki, kierunek Nowy Sącz). Planowane jest wykonanie jednojezdniowej obwodnicy klasy GP (głównej o ruchu przyspieszonym) z dwoma pasami ruchu, gdzie każdy pas ruchu będzie miał szerokość trzech i pół metra. Nośność nawierzchni wyniesie 115 kN/oś.

Obwodnica LimanowejObwodnica Limanowej GDDKiA

Obwodnica Nowego Targu, w ciągu DK49

Planowany zakres inwestycji obejmuje m.in:

 • budowę nowego odcinka drogi krajowej poza zabudową miasta o długości około pięciu kilometrów,
 • budowę skrzyżowań i przejazdów drogowych,
 • budowę i przebudowę 4 obiektów inżynierskich,
 • budowę połączeń komunikacyjnych do obsługi terenów przyległych do projektowanej drogi,
 • budowę urządzeń ochrony środowiska i infrastruktury towarzyszącej.

Planowana obwodnica rozpocznie się w miejscu włączenia do węzła „Nowy Targ Południe”, który powstanie w miejscu budowy dwujezdniowej DK47 Rdzawka - Nowy Targ. Na końcu przebiegu włączona zostanie do istniejącej DK49 (ul. Jana Pawła II), w pobliżu planowanego nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 969, która będzie obwodnicą miejscowości Waksmund, Ostrowsko i Łopuszna.

Powstanie obwodnica klasy GP z dwoma jezdniami i dwoma pasami ruchu na każdej z nich. Pomiędzy jezdniami będzie czterometrowy pas dzielący. Wykonane zostaną także utwardzone pobocza o szerokości 1,5 m. Nośność nawierzchni wyniesie 115 kN/oś.

Obwodnica Nowego TarguObwodnica Nowego Targu GDDKiA

Więcej o: