Jest przetarg na ostatni odcinek A18. Kiedy pojedziemy nową autostradą?

Ogłoszono przetarg na przebudowę ostatniego odcinka autostrady A18. Nowy fragment będzie miał długość 21 kilometrów i rozpoczyna się na granicy dwóch województw lubuskiego i dolnośląskiego, a kończy na węźle Golnice.

Do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej trafiła dokumentacja przetargowa na przebudowę ponad 21-kilometrowego odcinka drogi krajowej nr 18. Krajowa osiemnastka zostanie dostosowana do standardów sieci drogowej o parametrach autostradowych. To już czwarty i ostatni odcinek nowej autostrady na zachodzie Polski.

Zadania dla wykonawcy

Wykonawca będzie miał za zadanie przebudować południową jezdnię drogi krajowej nr 18. W zakres inwestycji wchodzi rozbiórka istniejącej betonowej jezdni południowej o szerokości 9,5 m i budowę nowej betonowej nawierzchni o szerokości 11 m. Ponadto w zakres inwestycji wchodzi przebudowa dwóch węzłów (Luboszów i Golnice), a także budowa pasów włączania i wyłączania wjazdów i wyjazdów do MOP Świętoszów Południe.

Zobacz wideo

Nowa autostrada już za 3 lata

Czas przewidziany na realizację robót wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie wynosi 25 miesięcy. Do czasu przewidzianego na roboty nie wlicza się okresów zimowych, trwających od 16 grudnia do 15 marca, liczonych jako trzy miesiące. Zakończenie robót planowane jest w 2023 roku.

Inwestycja podzielona jest na cztery odcinki:

  • od granicy państwa do km 11,86 (2 kilometry za węzłem Żary Zachód w stronę Wrocławia) – zakończenie robót planowane jest w II połowie 2023 r.,
  • od km 11,86 (kilometr za węzłem Żary Zachód w stronę Wrocławia) do km 33,76 (4 km przed węzłem Iłowa) – zakończenie robót planowane jest w II połowie 2022 r.,
  • od km 33,76 (4 km przed węzłem Iłowa) – granica województwa – trwa procedura przetargowa,
  • granica województwa - węzeł Golnice – trwa procedura przetargowa.

A18 w kierunku zachodniej Europy

Droga krajowa nr 18 zlokalizowana jest w III drogowym transeuropejskim korytarzu transportowym. Korytarz ten łączy Ukrainę, Słowację i południową Polskę z Dreznem i Berlinem. Droga krajowa nr 18 zaliczana jest do głównych dróg w Polsce o znaczeniu przemysłowym i turystycznym. Łączy ona Autostradę A4 z przejściem granicznym w Olszynie.

Autostrada A18Autostrada A18 GDDKiA

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.