Ile ma liczyć sieć dróg szybkiego ruchu w Polsce i kiedy ją w pełni wybudujemy?

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) obiecuje, że sieć dróg szybkiego ruchu w Polsce osiągnie długość 2100 km autostrad oraz 5880 km dróg ekspresowych. Które odcinki są realizowane?

Sieć dróg szybkiego ruchu w Polsce systematycznie się powiększa. W jednym z najnowszych komunikatów GDDKiA można przeczytać, że sieć autostrad ma liczyć łącznie 2100 km, a dróg ekspresowych – 5880 km.

Długość dróg szybkiego ruchu została określona w rozporządzeniu Rady Ministrów. Pierwszy taki dokument zatwierdzono 28 września 1993 roku. Wtedy zakładano realizację 6500 km dróg szybkiego ruchu z czego 2600 km miały stanowić autostrady. Nowelizacja z dnia 25 września 2019 roku nieco te wartości zmieniła. Sieć dróg szybkiego ruchu określono na 7980 km, z czego 2100 km mają stanowić autostrady.

Zobacz wideo Kiedy wybudujemy pełną sieć dróg szybkiego ruchu w Polsce?

Ile w Polsce jest dróg ekspresowych i autostrad?

Są to wartości do których dąży Dyrekcja. Jednak droga do tego jest daleka, przynajmniej, jeżeli chodzi o drogi ekspresowe. Stan bieżący to 1694 km autostrad oraz 2460 km dróg ekspresowych. Daje to 5-miejsce w zestawieniu najdłuższych sieci dróg szybkiego ruchu w Europie. Na liście znalazły się takie odcinki jak:

 • A1 Rusocin – Gorzyczki,
 • A2 Świecko – Kukuryki (z przerwą na S2 przez Warszawę),
 • A4 Jędrzychowice – Korczowa,
 • A6 Kołbaskowo – Szczecin,
 • A8 jako obwodnica Wrocławia,
 • A18 Olszyna – Krzyżowa,
 • A50 – od A2 na wysokości Centralnego Portu Komunikacyjnego omijająca od południa Warszawę i włączająca się do A2 na wysokości Mińska Mazowieckiego.

Wymienione drogi poza A18 i nową A50 stanowią bazę dróg TEN-T, czyli transeuropejskiej sieci drogowej. Państwa, przez które przechodzi ta sieć, ustaliły zrealizowanie zobowiązań budowlanych – sieć bazowa – do końca 2030 roku, natomiast sieć kompleksową chcą stworzyć do 2050 roku. Wytyczne zakładają, że 3890 km dróg mają stanowić odcinki ekspresowe. Zaliczają się do nich:

 • S1 Lotnisko Pyrzowice - Zwardoń - Słowacja,
 • S2 Warszawa (w. Konotopa - w. Lubelska),
 • S3 Lubawka - Świnoujście,
 • S7 Gdańsk - Warszawa,
 • S8 Wrocław - Łódź, S8 Warszawa - Ostrów Mazowiecka,
 • S17 Warszawa - Lublin,
 • S19 Lublin - Rzeszów,
 • S22 Elbląg - Grzechotki - Rosja,
 • S61 Ostrów Mazowiecka - Suwałki - Litwa.

Autostrady w budowie

Na chwilę obecną kierowcy mogą korzystać z ok. 1694 km autostrad. Do zakładanej w rozporządzeniu liczby kilometrów brakuje ok. 300. Z informacji GDDKiA wynika, że obecnie w realizacji jest prawie 155 km autostrad.

Zakłada się, że w tym roku kierowcy będą mogli rozpocząć eksploatacje dwóch odcinków autostrady A2 (od węzła Lubelska pod Warszawą do obwodnicy Mińska Mazowieckiego – łącznie 15 km). Wykonywana jest też przebudowa drogi DK1 i A1 na odcinku pomiędzy Łodzią a Częstochową (ok. 81 km).

Rozpoczynają się również prace wykonawcze drugiej jezdni przyszłej A18 (22 km) oraz trwają prace nad dokumentacją odcinka do granicy w Olsztynie (11 km). Z ostatnich doniesień GDDKiA wynika również, że projektowane są dwa z trzech odcinków autostrady A2 (24 km), które mają połączyć Mińsk Mazowiecki z Siedlcami. Na trzeci z nich trwa procedura przetargowa (13 km).

W przygotowaniu są też odcinki autostradowe A2 od Siedlec do Kukuryk (ok. 95 km) oraz A18 Iłowa – Golnice (ok. 38 km). Po zakończeniu tych dróg sieć autostrad będzie liczyła niemal 2 tys. km. Tym samym do spełnienia wymogów zawartych w rozporządzeniu Rady Ministrów pozostanie około 100 km przeznaczonych na drogę A50 – południowa obwodnica Warszawy.

GDDKiA poinformowała, że od marca 2019 roku trwają prace projektowe dotyczące opracowania elementów koncepcji programowej i materiałów do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na poszerzenie autostrady A2 o dodatkowy pas ruchu – zakończenie prac na tym etapie przewiduje się na listopad br.

Jedna z bardziej zatłoczonych autostrad w Polsce relacji Łódź-Warszawa, podzielona jest na dwie części, zgodnie z przechodzącą granicą województw. Prace zakładają dobudowanie do istniejącej autostrady A2 – po wewnętrznych stronach jezdni – dodatkowego pasa ruchu na odcinku 89 km (46 km w woj. łódzkim i 43 km w woj. mazowieckim).

Docelowy plan zakłada, że autostrada będzie miała od węzła Konotopa do węzła Pruszków po cztery pasy ruchu na jednej jezdni, natomiast dalszy odcinek do węzła Łódź Północ, trzy pasy ruchu.

Ile w Polsce mamy dróg ekspresowych?

Na koniec 2017 roku w Polsce było ok. 1788 km dróg ekspresowych. Dzisiaj stan ten wynosi ok. 2460 km. Tym samym, żeby spełnić założenia z rozporządzenia Rady Ministrów GDDKiA musi wybudować jeszcze ok. 3420 km dróg ekspresowych.

Z danych GDDKiA wynika, że w budowie jest ok. 908-kilometrów, a trwające przetargi opiewają na ok. 165 km. Od 2022 roku drogi ekspresowe będą stanowiły główne zamówienia ze strony Dyrekcji.

Obecnie trwają prace nad wieloma drogami ekspresowymi w kraju. Dla przykładu można wymienić choćby S7 w relacji Warszawa-Gdańsk. Zaawansowane prace na odcinku Płońsk – Mława dają nadzieję, że za jakiś czas podróż do Gdańska zostanie skrócona. GDDKiA pracuje również nad modernizacją drogi między Czosnowem, a Płońskiem. Jeżeli uda się to osiągnąć Warszawiacy uzyskają szybkie, a zarazem najkrótsze połącznie z Północą kraju.

Inny przykład stanowi S19, która w połączeniu z S17 stanowić będzie drogę łączącą Rzeszów, Lublin oraz Warszawę – przynajmniej tak ma być w ostateczniej formie. Pozwoli to pokonać ok. 300-kilometrowy odcinek w około 3 godziny. S19 ma zastąpić dotychczasowy szlak wiodący przez Radom, Opatów i Kolbuszową – droga DK9.

Modernizacja dróg krajowych - jest na to plan?

Nie zapomniano również o drogach krajowych. Minister Infrastruktury zatwierdził do realizacji 9 programów inwestycyjnych dla zadań drogowych. Łączny koszt to niemal 500 mln zł. Założeniem jest: rozbudowa odcinków dróg, wzmocnienie ich nawierzchni (aby mogły przenosić obciążenie o nacisku 11,5 tony/oś), poprawa odwodnienia i bezpieczeństwa (rozbudowa skrzyżowań), budowa chodników czy sygnalizacji świetlnej.

W te działania wpisuje się też poprawa oświetlenia m.in. przejść dla pieszych oraz zabezpieczeniem przed nadmiernym hałasem. Rozbudowa dotyczy m.in.:

 • budowy zabezpieczeń przeciwhałasowych wzdłuż AOW A8 (woj. dolnośląskie),
 • budowy ekranów akustycznych w ciągu DK 61 (woj. mazowieckie),
 • rozbudowy drogi DK 79 na odc. Magnuszew – Ryczywół woj. mazowieckie),
 • rozbudowy drogi DK 27 na odc. Żary – Nowogród Borzański (woj. lubelskie),
 • budowy kanalizacji deszczowej w ciągu drogi krajowej nr 22 w m. Strączno (woj. zachodniopomorskie),
 • rozbudowy drogi krajowej nr 79 na odcinku Ożarów – Sobótka (woj. świętokrzyskie),
 • budowy zabezpieczeń przeciwhałasowych wzdłuż DK1 w Pszczynie (woj. śląskie),
 • rozbudowy drogi krajowej nr 15 w miejscowości Rożental (woj. warmińsko-mazurskie).

Prace w niektórych przypadkach przewidziane są nawet do 2029 roku.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.